Šetříme přírodu s LED technologií

15. 10. 2019

S novými projekty podpoříme cíle naší energetické politiky. Jako první byl realizován projekt výměny osvětlení. Ve zbývajících dvou areálech, kde byly doposud instalovány zářivky nebo výbojky, nyní svítíme úspornou LED technologií, která snížila příkon osvětlení o 64 %. Ve skladovém prostoru jsou navíc nainstalovány snímače pohybu a všechny haly jsou vybaveny senzory, které udržují stejnou intenzitu světla za dne i v noci.

Společnost BKR ČR, s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014103 s názvem: „Úspory energie BKR ČR, s.r.o. - realizace Tovární“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.
Cílem projektu je provedení energeticky úsporných opatření: zateplení střechy a výměna oken, výměna osvětlení, rekonstrukce vytápění areálu. Současný stavebně-technický stav je z hlediska spotřeby energií velice náročný. V rámci projektu budou realizována opatření s prokazatelně pozitivním vlivem na energetickou náročnost provozu podniku.

Doba realizace projektu: 30. 4. 2018 – 29. 4. 2021

Společnost BKR ČR, s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0014008 s názvem: „Úspory energie BKR ČR, s.r.o. - realizace Pustiměřská“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, poskytovatele dotace Ministerstva průmyslu a obchodu.
Záměrem společnosti BKR ČR, s.r.o. je realizovat projekt v programu Úspory energie. Předmětem projektu je provedení opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie, konkrétně: instalace měření 
a regulace s vizualizací a výměna osvětlení. Tato opatření budou mít oproti stávajícím nižší energetickou náročnost a zároveň vyšší technické a užitné parametry, čímž napomohou ke snížení provozních nákladů a tím zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BKR ČR, s.r.o.

Doba realizace projektu: 30. 4. 2018 – 31. 12. 2020

BKR ČR se zapojilo do projektu Evropské unie

Další články