Výrobky VELUX splňující podmínky dotačního programu NZÚ

Vybírejte do svých projektů střešní okna s takovou hodnotou součinitele prostupu tepla celým oknem Uw, jakou potřebujete pro splnění podmínek programu Nová zelená úsporám.

Berte prosím na vědomí, že požadované parametry střešního okna musí být vždy stanoveny ze strany projektanta nebo energetického specialisty.