Společenská odpovědnost a udržitelnost
na úrovni společnosti VELUX

Ve skupině VELUX se neustále snažíme minimalizovat naši stopu způsobem, jakým  dodáváme, vyrábíme a prodáváme naše produkty. Naším hlavním cílem je vytvářet zdravější prostředí pro všechny.  Zavázali jsme se vytvářet taková stavební řešení, která vyvažují péči o lidi s péčí o planetu. Toho dosahujeme zejména stavěním lidí na první místo a zaváděním nových konceptů budov, abychom změnili sektor stavebnictví.  Jsme si vědomi toho, že společenská odpovědnost a udržitelnost sahá daleko nad rámec našich vlastních aktivit, a snažíme se o odpovědný přístup na každém stupni našeho dodavatelského řetězce.

Již v roce 1965 formuloval zakladatel skupiny VELUX hlavní cíl stát se modelovou společností. Tento cíl poskytuje dlouhodobý pohled na vývoj společnosti a řídí všechna rozhodnutí a akce na všech úrovních organizace.

It is the Group's purpose to establish a number of Model Companies, which cooperate in an exemplary manner. By Model Company we mean a company working with products useful to society, which treats its customers, suppliers, employees of all categories and shareholders better than most other companies.

Villum Kann Rasmussen, 1965

Klíčové oblasti udržitelnosti

Cílem modelové organizace je pozitivní vliv na  společnost a zdraví a blahobyt lidí. Abychom cíl splnili, zaměřili jsme naše společenské aktivity na 5 klíčových oblastí,  které nejvíce souvisí s charakterem našeho podnikání. Tyto body byly vybrány z cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů pro rok 2030.

Zdraví a kvalita života

V dnešní době tráví lidé až 90 % času uvnitř budov. Jenom v Evropě žije přes 80 milionů lidí ve vlhkých a nezdravých prostorech, čímž se vystavují zvýšenému riziku vzniku astmatu a alergií. 30 milionů lidí trpí nedostatkem denního světla.

Vytváření zdravějšího vnitřního prostředí prostřednictvím našich produktů je hlavní podstatou našeho podnikání. Jako zakládající partner Active House Alliance hledáme nové koncepty staveb, které kombinují zdravé a pohodlné bydlení s péčí o životní prostředí. Každoročním publikováním <a href="https://www.velux.com/what-we-do/healthy-buildings-focus/healthy-homes-barometer/healthy-homes-barometer-2019 " target="_blank" style="color: black;">Healthy Home barometru šíříme znalosti o chytrém a zdravém bydlení mezi vlastníky domů, zákonodárce i stavební komunitu.

Dostupná a čistá energie

40 % spotřeby energie v celé Evropě je vynakládáno do budov. Všechna střešní okna a doplňky VELUX jsou navrženy tak, aby minimalizovaly tepelné ztráty a maximalizovaly zisk ze slunečního záření skrz zasklení.

Udržitelná města a obce

Rychlá urbanizace vyžaduje nové přístupy k plánování a osídlování měst, aby byly městské oblasti bezpečné, zdravé a udržitelné. Proto tvoříme a sdílíme know-how a investujeme do hledání řešení, která mohou inspirovat města a komunity k vytváření lepšího životního prostředí. Jedním z příkladů  je cenově dostupný a udržitelný přístup k renovacím vyvinutý a otestovaný v rámci projektu RenovActive. První ukázku vzorové rekonstrukce lze najít i na Slovensku.

Odpovědná výroba a spotřeba

Skupina VELUX dlouhodobě usiluje o nulovou úrazovost na pracovišti a posiluje kulturu zdraví a bezpečnosti se zaměřením na řízení rizik a zapojení do vedení. Všechny naše výrobní závody mají certifikaci OHSAS 18001.

Také se snažíme minimalizovat ekologickou stopu veškterých našich aktivit. Naše závody a sklady jsou certifikovány podle normy ISO 14001 environmentálního managementu. Zaměřujeme se na nulovou ztrátu při výrobě a opakované využití odpadu. V současné době je 97 % odpadu z naší výroby využito pro jiné výrobky nebo k výrobě tepla. 99,5 % dřeva použitého pro výrobu našich produktů pochází z certifikovaných lesů.

Partnerství ke splnění cílů

Víme, že realizace cílů udržitelného rozvoje závisí na spolupráci s partnery napříč soukromým i veřejným sektorem. Jsme zakládajícím členem Active House Alliance, která sdružuje některé z předních světových výrobců, poradenských společností a výzkumných institucí, a naší ambicí je vytvořit silné, mezinárodně vlivné sdružení pro vytváření zdravých a cenově dostupných budov.

 Nadace společnosti VELUX podporují mnoho vědeckých, environmentálních, sociálních i kulturních aktivit v Dánsku i v zahraničí.

Zpráva o udržitelnosti

Od roku 2011 pravidelně vydáváme výroční zprávu o udržitelnosti, která obsahuje komplexní informace o naší společnosti a o tom, jakým způsobem snižujeme negativní sociální i environmentální dopad.