V roce 2018 posunula společnost VELUX ekologický přechod celého podnikání ještě dále. Podařilo se jí snížit její uhlíkovou stopu o 43 % (oproti 34% snížení v roce 2017) a je tak na dobré cestě k dosažení vytyčeného cíle pro rok 2020, kterým je snížení uhlíkové stopy o 50 %.

Zlepšení v našem úsilí o snížení dopadu na životní prostředí o 9 procentních bodů mezi roky 2017 a 2018 je způsobeno energetickou efektivností a projekty obnovitelné energie včetně instalace nových bio kotlů na dřevo a solárních panelů a zvýšením využívání elektřiny z větrných elektráren.

Každoročně plyne z našich nadací cca 3 mld. Kč (50 % našeho zisku) na podporu vzdělávání, výzkumu a ochrany životního prostředí. V roce 2014 byla založena Nadace KR, která primárně podporuje mezinárodní projekty zaměřené na hlavní příčiny změny klimatu a zhoršování životního prostředí.


Největší úspěchy v oblasti udržitelnosti za rok 2018

Lokální iniciativy k ochraně životního prostředí

Zprávy o udržitelnosti ke stažení