Získejte podporu pro svůj projekt

Podpora od společnosti VELUX Česká republika je primárně určena malým lokálním projektům, které pomáhají místní komunitě. Pokud má žadatel připraven projekt většího rozsahu (nad 40 tis. Kč / 1,6 tis. eur), doporučujeme obrátit se na nadace VELUX. Podpora z nadací VELUX je nezávislá na společnosti VELUX ČR/Slovensko a podmínky a výše podpory se liší.

Kritéria podpory

Kritéria podpory ve formě výrobků

 • Žadateli mohou být neziskové organizace (občanská sdružení, spolky apod.). Fyzickým osobám doporučujeme, aby se obrátily na spolupracující nadaci, která u nás zažádá o podporu.
 • Výrobky jsou určeny výhradně dané neziskové organizaci pro účely výstavby nového objektu nebo renovaci stávajícího, preferovaně ve vlastnictví neziskové organizace.
 • Maximální výše věcné podpory: sleva na výrobky VELUX ve výši max. 40 tis. Kč / 1,6 tis. eur (cena s DPH).
 • Výrobky lze libovolně kombinovat (nicméně slevu je možné poskytnout max. do výše 40 tis. Kč / 1,6 tis. eur).
 • Podpora je bez montáže.
 • Nelze žádat opakovaně.

Kritéria finanční podpory

 • Žadateli mohou být neziskové organizace (občanská sdružení, spolky apod.). Fyzickým osobám doporučujeme, aby se obrátily na spolupracující nadaci, která u nás zažádá o podporu.
 • Podpora projektů z těchto oblastí:
  • ochrana životního prostředí,
  • sociální a komunitní projekty,
  • projekty pro výchovu dětí a mládeže (s výjimkou vzdělávacích cest). 
 • Co nelze podpořit:
  • sportovní aktivity,
  • aktivity sledující politické nebo komerční zájmy,
  • administrativní nebo provozní náklady organizací,
  • vzdělávací cesty,
  • příspěvky fyzickým osobám.
   .
 • Maximální výše finanční podpory: 40 tis. Kč / 1,6 tis. eur.
 • Žádat lze opakovaně, ale preferovány budou nové projekty.

Rozhodovací proces

 • Žádosti je možné posílat během celého roku.
 • Žádosti posuzuje komise složená ze zaměstnanců VELUX Česká republika.
 • Komise doporučí projekty ke schválení managementu společnosti, který je projedná na svém následujícím zasedání.

Administrativa

 • Žádost se podává výhradně elektronicky na adresu filantropie@velux.com.
 • Náležitosti žádosti:
  • rozsah 1–3 str. (bez příloh),
  • popis projektu (cíle projektu, kdo bude z projektu benefitovat, jak dlouho bude projekt trvat),
  • popis organizace žádající o grant a informace o případných spolupracujících organizacích,
  • rozpočet projektu (rozpočet musí obsahovat celkové náklady projektu a částku, o kterou žadatel žádá; pokud grant nepokrývá celkové náklady projektu, pak i informace o kofinancování.),
   • přímé náklady (platy, vybavení, materiál, doprava apod.),
   • nepřímé náklady (pronájem prostor, IT, vytápění, pojištění apod.)
 • Po realizaci projektu musí žadatel tuto realizaci doložit (podle typu projektu fotografiemi, auditní zprávou apod.).