Zde najdete seznam detailních výkresů nejčastějších instalací střešních oken VELUX. V případě potřeby technické pomoci nás neváhejte kontaktovat na adrese architekt.cz@velux.com .

Technické výkresy světlíků

 • CVP  - Elektricky nebo manuálně ovládaný světlík

  Střešní světlík VELUX INTEGRA, betonová střešní konstrukce

   Střešní světlík VELUX INTEGRA, zvedací rám ZCE 0015, betonová střešní konstrukce
   Střešní světlík VELUX INTEGRA, zelená střecha, zvedací rámy ZCE 0015 - 1015
   Střešní světlík VELUX INTEGRA, falcovaný plech

 • CFP - Neotvíravý světlík
  Neotevíravý světlík, povlaková krytina, zvedací rámy ZCE 0015 - 1015

  Neotevíravý světlík, povlaková krytina
 • CSP - Světlík pro odvod kouře
  Světlík pro odvod kouře, zvedací rám ZCE 0015 

 • CXP - Výlez do ploché střechy
  Výlez do ploché střechy, zvedací rám ZCE 0015
 • CVJ - elektricky ovládaný základní světlík

  Elektricky ovládaný základní světlík, plochá střecha, trapéz

 • CFJ - neotevíravý základní světlík

  Neotevíravý základní světlík, trapéz

Další typy instalací

Mohlo by vás zajímat