Předmětem soutěže jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Současně představují takové řešení, které je ener geticky efektivní a zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.
Kategorie 1
Rodinný dům na určeném pozemku
 
Kategorie 2
Freestyle – jakýkoliv typ stavby
 
Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena pro studenty středních průmyslových škol stavebních

13. ročník má své vítěze

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v Moravské galerii v Brně, v Místodržitelském paláci. Nejvíce ocenění si odvezli studenti ze Střední průmyslové školy stavební v Opavě. Vyhodnocení celé soutěže si můžete prohlédnout zde.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení a vítězné práce studentů jsou na tomto odkazu.

Co můžete vyhrát?

1. kolo – školní

1.–3. místo

  •  věcná cena v hodnotě 1 500 Kč a postup do celostátního kola

4.–6. místo

  • věcná cena v hodnotě 500 Kč bez postupu do celostátního kola

Mimo uvedené ceny může porota udělit zvláštní ocenění, tzv. divokou kartu.
Střední škola s největším počtem odevzdaných projektů ve školním kole získá sponzorský dar v hodnotě 10 000 Kč.

2. kolo – celostátní

Kategorie 1

Rodinný dům na určeném pozemku
1. cena: 15 000 Kč + cena pro vedoucího práce
 

Kategorie 2

Freestyle – jakýkoliv typ stavby
1. cena: 10 000 Kč + cena pro vedoucího práce

Mimo hlavní ceny rozdělí porota další ceny v celkové hodnotě 40 000 Kč. Každý vedoucí práce projektu, který bude oceněn v celostátním kole cenou nebo odměnou, získá věcnou cenu v hodnotě 5 000 Kč.

Registrace / přihláška do soutěže Život pod střechou

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*