Nezasklete výhodnou nabídku

Nakupte v období od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018 světlovody a získejte až 20× více bodů do věrnostního programu. Výrobky zakoupené v období 1.4. - 31. 5. 2018 můžete registrovat do 30.6. 2018. Akce se vztahuje na produkty uvedené níže na této stránce.

Jak získat až 20x více bodů do věrnostního programu?

Nejste členem programu Střechy plné odměn?

Nevadí. Pokud se zaregistrujete v průběhu kampaně, budou vám body za zboží v akci započteny i zpětně.

Registrační formulář

Registrační formulář a další informace o věrnostním programu naleznete zde.

Výrobky zakoupené v období 1.4. - 31. 5. 2018 můžete registrovat do 30.6. 2018!

Akční produkty

 Body v programu Střechy plné odměn

Manuálně ovládaná venkovní  roleta

Střešní okna s trojsklem, manuálně ovládané

Střešní okna INTEGRA a SOLAR v trojskle

Venkovní roleta na elektrické či solární ovládání

Střešní okna Standard Plus

Motorické jednotky k adaptaci na elektrický či solární pohon

10× více bodů

10x  více bodů (nevztahuje se na střešní výlezy, balkón a doplňková okna)

20x více bodů

20 x více bodů

10x více bodů

20x více bodů

Podmínky uplatnění akční nabídky

1) Úvod

VELUX Česká republika, s.r.o. vyhlašuje akci pro montážní firmy na období od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018. Až 20x více bodů v programu Střechy plné odměn (dále SPO); odkaz na program: www.strechyplneodmen.cz


2) Princip akce

Akcí se rozumí připsání dodatečných bodů v programu SPO za každou korunu obratu v ceníkové ceně bez DPH u akčního zboží vyspecifikovaného v bodě 3.


3) Akční zboží

Akčním zbožím se rozumí světlovody VELUX pro šikmé střechy (TWR/TLR) i světlovody pro ploché střechy (TCR) všech velikostí

- Manuálně ovládaná venkovní  roleta / 10x více bodů
- Střešní okna s trojsklem, manuálně ovládané / 10x více bodů (nevztahuje se na střešní výlezy, balkón a doplňková okna)
- Střešní okna INTEGRA a SOLAR v trojskle / 20x více bodů
- Venkovní roleta na elektrické či solární ovládání / 20 x více bodů
- Střešní okna Standard Plus / 10x více bodů
- Motorické jednotky k adaptaci na elektrický či solární pohon / 20x více bodů

uvedených v oficiálním ceníku VELUX Česká republika uveřejněném na www.velux.cz nebo distribuovaném v síti obchodních partnerů s platností od 1. 3. 2018. Podrobně položkově vypsaný seznam je uveden v sekci výrobky v akci výše na této stránce.


4) Připsání akčních bodů

Připsání akčních bodů probíhá ihned po použití karty.


5) Hodnoty akčních bodů

Hodnoty akčních bodů jsou uvedeny v sekci výrobky v akci výše na této stránce.


6) Nové členství

Výhody programu mohou čerpat i noví členové a to za těchto podmínek: V případě, že se účastník nově registruje do programu SPO do 31.5. 2018 včetně, budou mu zpětně načteny akční body za nákupy uskutečněné v průběhu akce, po předložení příslušných faktur od obchodníka.

Registrace těchto nákupů včetně načtení faktur probíhá na webu Střechy plné odměn. Příslušnou registraci nákupů lze provést nejpozději do 13. 4. 2018 včetně. Připsání akčních bodů pak proběhne nejpozději do 15.6. 2018. Připsání akčních bodů pak proběhne nejpozději do 30. 6. 2018. Neúplné doklady nebo nesprávně vyplněné kupony nebudou akceptovány.

V případě dotazů či zájmu o registraci do partnerského programu Střechy plné odměn, prosím, kontaktujte paní Martinu Melníkovou na e-mailové adrese: martina.melnikova@velux.com.


7) Výjimky z akce

Akce se nevztahuje na zakázky započaté (tj. realizované, objednané, naceněné, apod.) do 1. 4. 2018. Akční nabídku nelze kombinovat (kumulovat) s jinou akční nabídkou poskytnutou společností VELUX Česká republika, s.r.o.


8) Výhrady

Akční nabídku mohou uplatnit pouze podnikatelé. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění provádí montáž výrobků VELUX.

Akce se vztahuje pouze na zboží zakoupené na území České republiky.


Společnost VELUX si vyhrazuje právo:
  • kdykoliv v průběhu akce akci zrušit či změnit, a to i bez uvedení důvodu;
  • vyžádat si dodatečné podklady (další dokumenty, fotografie);
  • na osobní kontrolu splnění podmínek pro připsání akční nabídky zaměstnancem společnosti VELUX.