SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising, Seznam, Yandex apod.)

Obchodní značka VELUX jako klíčové slovo

Prodejci, kteří prodávají a propagují kompatibilní produkty, mají možnost zakoupit od společnosti Google právo používat obchodní značku VELUX jako klíčové slovo ve všech vyhledávačích a přesměrovávat tak síťový provoz na svoje obchody a webové stránky.

Není ale přípustné používat klíčová slova VELUX pro přesměrování provozu na cílové stránky, které slouží k prodeji nebo propagaci nekompatibilních produktů.

Obchodní značka VELUX v adtextech

Prodejci, kteří propagují a prodávají jak produkty VELUX, tak i kompatibilní produkty, mohou používat značku VELUX v zobrazovaných adtextových URL odkazech, pokud tyto odkazy vedou na cílové stránky, kde jsou zobrazeny pouze produkty VELUX. Prodejci nejsou oprávněni používat obchodní značku VELUX v nadpisech ani popisech adtextových odkazů.

Prodejci, kteří propagují a prodávají jak produkty VELUX, tak i kompatibilní produkty, nejsou oprávněni používat obchodní značku VELUX v zobrazovaných adtextových URL odkazech, pokud tyto odkazy vedou na cílové stránky, kde jsou zobrazeny produkty jiných značek než VELUX.

Prodejci, kteří propagují a prodávají pouze konkurenční produkty, nejsou oprávněni používat obchodní značku VELUX v zobrazovaných URL odkazech.

Skupina VELUX a společnost Google nepřipouští textové úpravy, jejichž účelem je použít v adtextu obchodní značku VELUX (např. použití výrazu „žaluzie VELUX“). Skupina VELUX porušování těchto pravidel registruje a hlásí společnosti Google.

Obchodní značka VELUX v adtextech

Prodejci, kteří propagují a prodávají jak produkty VELUX, tak konkurenční produkty, musí vždy uvádět nominální cenu produktů (např. „žaluzie na střešní okna již od 30 EUR“).

Prodejci kompatibilních produktů nesmí poskytovat na kompatibilní produkt slevu, jako by šlo o slevu na originální produkt VELUX (např. „Ušetřete xx % za žaluzie na střešní okna“). Produkt VELUX nelze porovnávat s kompatibilní žaluzií konkurenční značky. Slevu lze poskytnout pouze ve formě slevy na samotný výrobek.

Nákupy Google (PLA)

Obchodní značka VELUX jako klíčové slovo

Prodejci, kteří prodávají a propagují konkurenční produkty, mají možnost zakoupit od společnosti Google právo používat obchodní značku VELUX jako klíčové slovo ve všech vyhledávačích a přesměrovávat tak síťový provoz na svoje obchody a webové stránky.

 
Pouze za splnění podmínek v modrém rámečku.

Texty ve službě Nákupy Google

 
Pouze za splnění podmínek v červeném rámečku.

Skupina VELUX nepovoluje prodejcům kompatibilních produktů používat obchodní značku VELUX v textech ve službě Nákupy Google (např. „Žaluzie VELUX“). Místo toho se prodejcům doporučuje, aby pro přesměrování síťového provozu na cílové stránky zobrazující pouze konkurenční produkty používali obecný výraz (např. „žaluzie na střešní okna“).

Obrázky ve službě Nákupy Google

 
Pouze za splnění podmínek v červeném rámečku.

Originální snímky VELUX je zakázáno používat k propagaci a prodeji konkurenčních produktů ve službě Nákupy Google.

SEO

Titulky stránek, meta popisy, nadpisy/názvy, alternativní texty pro obrázky a tvorba odkazů

 
Pouze za splnění podmínek v červeném rámečku.

Prodejci, kteří propagují a prodávají kompatibilní produkty, nesmějí používat obchodní značku VELUX v titulcích stránek, nadpisech/názvech, meta popisech a alternativních textech pro obrázky (např. „střešní okna VELUX“, „okna VELUX“ nebo „žaluzie VELUX“), pokud je cílem vytvořit odkaz na stránky, které slouží k propagaci a prodeji konkurenčních produktů.

Prodejci dále nesmí používat obchodní značku VELUX při tvorbě odkazů na stránky, které slouží k propagaci a prodeji konkurenčních produktů.

Slevy a ceny

Prodejci konkurenčních produktů musí vždy uvádět nominální cenu produktů (např. „žaluzie na střešní okna již od 30 EUR“).

Prodejci konkurenčních produktů nesmí poskytovat na kompatibilní produkt slevu, jako by šlo o slevu na originální produkt VELUX (např. „Ušetřete xx % za žaluzie na střešní okna“). Vzhledem k tomu, že tyto dva produkty nelze srovnávat, není takové srovnání přípustné. Slevu lze poskytnout pouze ve formě slevy na samotný výrobek.