Informace o označení CE určené pro evropské zákazníky VELUX

Účelem označení CE je zjednodušení implementace jednotného evropského trhu odstraněním technických bariér při obchodování v rámci Evropy, jako jsou národní schvalování a povinné používání národních zkušebních norem a zkušebních institutů.

Další informace jsou uvedeny v souboru pdf o označení CE. Níže najdete Prohlášení o vlastnostech pro váš konkrétní výrobek.

Upozorňujeme, že budeme požadovat nejen kód výrobku, např. GGL M08 3073G, ale také výrobní kód, např. 25 AB 04 C.