Výměna střešních oken – otázky a odpovědi

U prosté výměny oken jde o tzv. udržovací práce a není potřeba stavební povolení ani ohlášení, pokud výměna nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání. Pokud však dojde např. ke změně vzhledu stavby, je nutné ohlášení stavebnímu úřadu (to se provádí na předepsaném formuláři a nejde o klasické správní řízení). Úřad má následně 30 dní na vydání stanoviska, zda s výměnou souhlasí, nebo zda je nutné zahájit stavební řízení. 
Pozor pouze u památkově chráněné budovy – zde je ohlášení vyžadováno vždy, tedy i v případě prosté výměny oken.

V ČR se neposkytují dotace účelově na výměnu oken, ale lze požádat o dotace z programu Nová zelená úsporám na rekonstrukce/zateplení. Nezáleží na typu opatření (zateplení, výměna oken nebo dveří apod.), ale na tom, o kolik se podaří snížit měrnou roční potřebu tepla na vytápění. Pokud se sníží alespoň o 20 %, pak lze čerpat dotaci 2 100 Kč/m2 oken. Při vyšších úsporách, tedy při kombinaci opatření (výměna oken + zateplení + …), se výše podpory zvyšuje. Při snížení potřeby tepla na vytápění min. o 60 % již výše dotace na výměnu oken dosahuje 3 800 Kč/m2.

Pokud žádáte o dotaci na rekonstrukci/zateplení, lze současně zažádat o dotaci na stínění. Zde pak záleží, zda ovládáte okna ručně (dotace 500 Kč/m2) nebo pomocí inteligentního řízení – např. VELUX ACTIVE (dotace 1 000 Kč/m2).

Při žádosti o dotaci budete muset zajistit zpracování části podkladů (odborný posudek, výkresová dokumentace, krycí list) odborníkem. Zbývající část je již spíše formální a lze ji vyřídit elektronicky. V některých případech nabízí zpracování žádosti stavební firma, případně vám s vyplněním žádosti pomohou na jakémkoliv pracovišti Státního fondu životního prostředí.

Můžete kontaktovat zákaznické centrum VELUX, které vše zajistí, nebo přímo montážní firmy specializující se na výměny střešních oken. Přehled takových firem naleznete v našem lokátoru.

Pokud si nejste jisti, zda je potřeba vyměnit celé okno, nebo jen jeho část, vyplňte náš test a sami zjistíte odpověď. Rovněž můžete kontaktovat zákaznické centrum VELUX.

Pokud zachováte rozměr a měníte okno VELUX za VELUX bez zásahu do ostění, je výměna poměrně rychlá. Obvykle zabere kolem 2 až 3 hodin práce.

Výměnu střešního okna je možné provádět v průběhu celého roku. Omezením může být pouze vyšší vrstva sněhu na střeše nebo intenzivní déšť.
Před výměnou okna je potřeba identifikovat původní okno. To je u oken VELUX jednoduché. Každé VELUX okno je vybaveno identifikačním štítkem na horní hraně křídla (identifikační štítek naleznete ZDE). U okna jiné značky zaměřte šířku a výšku okna z interiéru od sádrokartonového ostění po sádrokartonové ostění. Dále je potřeba vědět, jestli je vaše okno ve střeše namontováno samostatně, nebo v sestavě více oken vedle sebe či nad sebou. V poslední řadě je dobré uvést typ krytiny.

U oken VELUX je to jednoduché. Každé okno je vybaveno identifikačním štítkem na horní hraně křídla (identifikační štítek naleznete ZDE). U okna jiné značky zaměřte šířku a výšku okna z interiéru od sádrokartonového ostění po sádrokartonové ostění.

Pokud je okno osazeno ve střeše samostatně, je možné vyměnit pouze jedno okno. U sestav oken je nutné vyměnit celou sestavu. Přesto bychom doporučili vyměnit všechna okna tak, aby byly sjednoceny parametry oken v celé střeše.

Pokud u oken VELUX zvolíte stejnou velikost a pouze jiný typ ovládání, zasklení nebo povrchové úpravy, stále bude možné provést výměnu, aniž byste zasahovali do ostění. Pokud se rozhodnete pro jiný rozměr nebo například přidání dalšího okna pro více světla, bude potřeba vyměnit také ostění kolem okna.

V různých situacích je vhodné použít různé typy oken. Při výběru okna je proto dobré zaměřit se jak na materiálové provedení, tak na ovládání okna.

Z pohledu materiálu: Z hlediska použitého materiálu můžete volit mezi dřevěnými a bílými bezúdržbovými okny. Dřevěná střešní okna se hodí tam, kde přírodní materiál dokreslí atmosféru interiéru. Bezúdržbová střešní okna VELUX mají dřevěné jádro obalené vrstvou polyuretanu, která zaručuje vysokou odolnost okna proti vlhkosti. Proto je tento typ střešních oken  vhodný například do koupelen či kuchyní, kde jsou i vyšší nároky na údržbu. Nadčasová bílá barva a elegantní provedení však dělají z bezúdržbových oken vhodný doplněk do všech prostor jak moderních, tak klasických interiérů. Díky polyuretanové úpravě navíc do budoucna ušetříte čas i peníze za broušení a lakování oken.

Z pohledu ovládání: Chcete-li využít prostor pod oknem, vyberte si kyvné střešní okno, které se ovládá pomocí madla v horní části křídla. Tento typ umožňuje pohodlné a snadné otvírání kolem středové osy a zároveň dovoluje umístit nábytek pod okno. Proto se hodí například do domácích kanceláří a kuchyní, kde lze pracovní plochy umístit přímo pod okno, což je praktické kvůli osvětlení těchto ploch denním světlem. 
Pokud toužíte po panoramatickém výhledu, zvolte výklopně-kyvná střešní okna. Tento typ oken se otvírá pomocí spodní kliky směrem ven a poskytuje široký a ničím nerušený výhled. Tato okna využijete například v obývacím pokoji. Na výběr správného typu okna a jeho ovládání mají vliv i další faktory, např. sklon střechy, výška nadezdívky, výška osob apod. Situaci, kdy jsou okna umístěna v nedosažitelné výšce, vyřeší použití dálkově ovládaných kyvných oken s elektricky nebo solárně napájeným motorem. 

Pokud jste příznivcem moderních technologií a plánujete napojení střešních oken na chytrou domácnost nebo automatické větrání, jsou právě vám určena všechna střešní okna VELUX INTEGRA.

Vzhledem k tomu, že montáže jsou prováděny třetími subjekty a VELUX jako výrobce sám montáže neprovádí, dovolili jsme si pro vaši orientační představu poptat v lednu 2020 u vzorku montážních firem obecnou cenovou nabídku na montáž bezúdržbového okna VELUX GLU MK06 0061. Na základě takto získaných nabídek jsme pak provedli vážený průměr cen a vyšla nám následující orientační cenová hladina. Ceny jsou uváděny včetně DPH. 

  • Výměna střešního okna bez zásahu do ostění - 15 980 Kč
  • Výměna střešního okna se zásahem do ostění a novým sádrokartonovým ostěním - 19 480 Kč
  • Výměna střešního okna se zásahem do ostění a novým prefabrikovaným ostěním VELUX - 21 890 Kč

Jedná se o orientační cenu za materiál a práci při výměně okna 78 x 118 cm za bezúdržbové okno GLU MK06 0061.

Je nezbytné si uvědomit, že cena v každém konkrétním případě záleží na řadě faktorů, a to zejména na tom, pro jakou výměnu okna se rozhodnete, případně jaká výměna bude ve vašem případě technicky optimální. Finální cena se může lišit v závislosti na regionu, čase a složitosti montáže. Závaznou cenovou nabídku tedy předloží montážní firma na základě konkrétní poptávky zákazníka a obhlídky na místě realizace. 

VELUX nemá vliv na cenotvorbu v oblasti prodeje a montáže výrobků u svých smluvních partnerů.

Pokud si nejste jisti, zda je ještě výhodné okno opravit, vyplňte si náš jednoduchý test a sami zjistěte odpověď, nebo kontaktujte přímo zákaznický servis VELUX.

U standardně nabízených oken se dodací doba pohybuje mezi 2 až 10 dny podle typu, velikosti a materiálového provedení.

Zákaznické centrum VELUX vás dokáže propojit s montážní firmou do týdne a do měsíce můžete mít okna vyměněná.

Pokud budete měnit okno VELUX za VELUX bez zásahu do ostění, trvá výměna obvykle 2 až 3 hodiny. V případě zásahu do ostění a montáže nového prefabrikovaného ostění VELUX se doba výměny pohybuje mezi 4 až 5 hodinami.

Při výměně bez zásahu do ostění stačí uvolnit prostor pod oknem. Pokud se bude zasahovat do ostění a vyrábět nové sádrokartonové ostění, doporučujeme zakrýt nábytek v místnosti.
Pokud se jedná o pouhou výměnu oken, určitě to není nutné. V případě rekonstrukce celého bytu by to již stálo za zvážení.

Pokud se při výměně oken nedělá nové sádrokartonové ostění, vystačíte si se smetáčkem a lopatkou.

Ideální je kontaktovat zákaznický servis VELUX, který vás s montážníkem propojí.  Dotazník s požadavkem na propojení s montážní firmou můžete vyplnit a odeslat přímo zde.

Pro různé činnosti potřebujeme různou intenzitu světla. Pomocí naší aplikace LUXmetr si sami změříte, kolik světla máte v jednotlivých obytných místnostech. Přesvědčte se, jestli máte dost denního světla!