Produktové upozornění
Ověření kódu zasklení

Zjistili jste, že zasklení jednoho ci více vašich oken je treba podrobit další kontrole (šírka 39 cm ci menší).
Nyní je třeba ověřit, zda se tohoto zasklení týká produktové upozornění.

pane-check

Jak vidíte na výše uvedeném příkladu, kód zasklení se skládá ze čtyř různých kombinací číslic a písmen.
Do níže uvedeného formuláře vyplňte prosím kód zasklení vašeho okna složený ze 4 různých kombinací znaků. Každé zasklení je třeba zadat zvlášť.
Pozor - kód zasklení vašeho okna, který zadáte do formuláře, musí odpovídat příkladu kódu zasklení výše.

Až ukončíte registraci kódů zasklení, klikněte na "Ověřit zasklení".


Ověření kódu zasklení

Výsledek testu zasklení:

1 2 3 4  

Pane with Product Warning Na tento typ zasklení se vztahuje naše produktové upozornění.

Pane without Product Warning Na tento typ zasklení se naše produktové upozornění nevztahuje.