Ke každému projektu se střešními okny VELUX
s trojsklem venkovní markýza zdarma

Tato nabídka je platná pro zákazníky společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., kteří v roce 2018 odebrali materiál na hrubou stavbu rodinného domu.

Platnost nabídky je do 31. 12. 2019.

Jak uplatnit akci

Vyplňte níže uvedený dotazník a připojte následující dokumenty:

  • Doklad o nákupu střešních oken VELUX s trojsklem
  • Kopii dodacího listu od společnosti HELUZ potvrzující nákup v roce 2018
  • Šek s platným kódem na lícové straně

 

Uplatnění akce

Podmínky 

Předmětem akce je venkovní markýza VELUX s typovým označením MHL. Přesný typ markýzy (velikost/šířka) bude určen až následně po zpracování šeku oddělením marketingu společnosti VELUX Česká republika s.r.o.

Jediným prostředkem k získání odměny je šek s unikátním kódem šekové knížky HELUZ na lícové straně.

Zpracování šeku se vztahuje na vývozy materiálu HELUZ do 31. 12. 2018. Nutnou podmínkou zpracování je předložení dodacího listu HELUZ s čitelným datem vývozu materiálu prokazujícím uvedenou podmínku.

Akce se vztahuje na veškerá okna VELUX s trojsklem uvedená v oficiálním ceníku VELUX Česká republika s.r.o. (platným od 1. 3. 2018) zakoupená v obchodní síti v České republice.

Šek lze uplatnit pouze jednou a společnost VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo fyzicky zkontrolovat nákup střešních oken VELUX, na který je šek uplatňován, případně si vyžádat dodatečnou dokumentaci (fotografie, doklady, apod.).

Šek není možno uplatnit v případě, kdy na nákup střešních oken VELUX byla přiznána speciální projektová podpora přímo obchodním oddělením společnosti VELUX Česká republika s.r.o.

Po odeslání žádosti na uplatnění šeku je nutno originál šeku odeslat na adresu: VELUX Česká republika s.r.o., oddělení marketingu, Sokolova 1d, 619 00 Brno.

Na zpracování nároku a ověření správnosti uvedených údajů si společnost VELUX Česká republika s.r.o. vyhrazuje 14 kalendářních dnů. Dodací lhůta bonusového výrobku je 5 pracovních dnů.

Upozorňujeme, že podle platného právního řádu se na bonusové výrobky nevztahuje záruční doba.

Tabulka výrobků VELUX, na které se vztahuje akce Šeková knížka HELUZ:

Kategorie  Typ  Zasklení
Standard plus
 GLL, GLU
 --61
Premium
 GGL, GGU
 --68, --62, --66
 GPL, GPU
 --68, --66

 

Nejzazší datum pro uplatnění šeku je 31. 12. 2019.