Ocenění V. K. Rasmussena putuje do BKR

Obdržet tuto cenu je velká čest. Po zásluze ji získávají ti zaměstnanci skupiny VELUX, kteří jsou svým přístupem, chováním a výkonem opravdu modeloví. Nominaci naší místní komise Zaměstnanecké nadace proměnila ta dánská v udělení ocenění Anně Rejtové, kvalitářce z areálu na výrobu zastiňujících rolet a žaluzií.

Udílení V.K.R. Award je každoročně spojeno s datem narození našeho zakladatele Villuma Kanna Rasmussena, který vždy usiloval o to, aby byla společnost VELUX ve všech směrech modelovou firmou. VELUX má v současnosti více než 10 000 zaměstnanců po celém světě. Každý rok vybere Zaměstnanecká nadace na základě předložených nominací 15 zaměstnanců, kteří nejlépe reprezentují hodnoty společnosti VELUX.

Jsme moc rádi, že letos ocenění získala právě naše Anička. Anna je pozitivní osobnost, která má skvělé nápady a svým zápalem dokáže kolegy motivovat a strhnout pro různé mimopracovní aktivity. Dohromady uspořádali například módní přehlídku z výrobních materiálů na firemním večírku; vymysleli program na dětský den pro rodiny svých kolegů a celý ho připravili; aktuálně chystají maňáskové divadlo pro děti v nemocnici. Lidé si ji zvolili jako svého důvěrníka a obracejí se na ni se svými obavami nebo přáními. Anna s nimi jedná vždy velmi klidně, aby jí co nejlépe porozuměli. Ochotně radí kolegům třeba s námětem na podněty a ráda si vymění směnu, když to druhý potřebuje. V práci je pečlivá, vzorně plní databázi podnětů, přispívá ke zlepšování chodu výroby

Po slavnostním vyhlášení ceny na schůzce zaměstnanců a předání diplomu, děkovného dopisu a dárků, jsme se sešli na večeři s Aničky rodinou, abychom to pořádně oslavili.


Další články