BKR ČR pomáhá

22. 7. 2021

V naší firmě jsme hrdí na to, že se nám daří iniciovat mnoho nových projektů podporujících místní komunitu. Součástí naší dánské mateřské společnosti jsou nadace, které pomáhají v různých oblastech života.

Přitáhněme mladé k technice
Technické obory zpět na výsluní. To je ambice projektu TAG - Technology Across Generations, který jsme pomohli SŠ a SOU Vyškov sestavit a vypilovat. Mladá generace se odvrací od technických oborů a řemesel. Často si žáci při volbě vzdělání představují pouze práci na dálku a zapomínají na technické obory. Také od rodičů často přebírají názory, že práce rukama je horší než ty ostatní.
To v dnešní době není zdaleka pravdou. Na trhu práce chybí generace kvalifikovaných odborníků na technické obory i řemesla. Poptávka po nich výrazně převyšuje jejich počty. A tak se zvyšuje i jejich cena.
Spolupracujeme s projektem TAG, protože v něj věříme. Chceme změnit postoj rodičů i dětí k výběru zaměstnání a ukázat, že technické obory jim dokáží zajistit vynikající budoucnost.Na tento projekt obdržela škola od The VELUX Foundations grant ve výši 1,8 milionu eur.


TAG přináší

  • Polytechnickou dílnu pro konání populárně naučných bloků pro žáky základních škol.
  • Vybavení učeben robotizace a automatizace odpovídající požadavkům průmyslu 4.0.
  • Modernizaci vybavení školy – 3D tiskárny, 3D skenery, virtuální svářečka, C02 laser ad.
  • Workshopy pro širokou veřejnost a mezigenerační dílny.
  • Stáže studentů a pedagogů v místních i zahraničních firmách.
  • Vylepšení komunikace a image školy.

Stojíme za přírodou - čerstvý vzduch pro všechny

Střešní okna VELUX přinášejí světlo a čerstvý vzduch. V této filozofii pokračuje také nový projekt Zaměstnanecké nadace VELUX s názvem Green Areas & Outdoor Life, jež má motivovat širokou veřejnost k aktivnímu trávení volného času v přírodě.
Lidé potřebují přírodu, ještě více v dnešní době. I jednoduchá procházka lesem pozvedne ducha, zbaví úzkostí a depresí. Proto chceme lidi vytáhnout ven a navzájem je propojovat.Jedná se o celosvětovou výzvu pro všechny VELUX pobočky, do níž může náš zaměstnanec přihlásit originální nápad na vylepšení outdoorových aktivit na Vyškovsku.
Místní nadační komise vybere z předložených návrhů projekty, které budou s ostatními soutěžit v Dánsku. Pokud to vyjde, mohou se místní těšit třeba na komunitní relaxační zahradu nebo přírodní biotop ke koupání.

 

Nahlédněte do našich oken 
Zveme vás každou středu v 15:00 na prohlídku našeho závodu. 
Pro více informací stačí zavolat a objednat se na tel. 601 314 535 nebo 601 314 537.


Zdroj fotografií: SOU a SOŠ Vyškov


Další články