Vyzbrojeni pro případ záchrany

Nikdy nevíme, kdy se nám bude hodit znalost první pomoci. Nenadále se můžeme stát svědky nehody či kolapsu a je naší povinností raněnému pomoci se základní stabilizací. Máme radost, že o dobrovolné školení první pomoci projevilo zájem na 50 zaměstnanců

Požádali jsme zástupce místního Červeného kříže, aby nám přiblížili zásady první pomoci při zástavě dýchání nebo krevního oběhu, použití AED a jak se zachovat v případě popálenin, zlomenin, šoku nebo třeba pokousání zvířetem. Poutavé přednášky doprovázené příběhy z praxe se zhostil MUDr. Ladislav Kleisl, který se věnuje chirurgii a urgentní medicíně, a Danuše Adamcová, vedoucí vyškovského Červeného kříže. Jednoznačným přínosem bylo praktické vyzkoušení masáže srdce na resuscitačních loutkách. 

Pro to, aby mohl v nouzi pomoci i laik, se první pomoc pořád zjednodušuje. Co platilo před deseti lety, je dnes jinak. Umělé dýchání se již poskytovat nemusí, s výjimkou dítěte, jehož resuscitace začíná rozdýcháním. Zásadní je právě masáž srdce, při níž postiženému pomůžeme rozeběhnout malý krevní oběh. Jak rychle a jakou silou? Pan doktor dal každému z nás zpětnou vazbu a moderní elektronické loutky samy ukázaly, zda bychom je zachránili či nikoli. Kurz jsme následně zhodnotili jako velký přínos a tímto děkujeme za názorný výklad, který nám utkví v paměti.
 

Další články