Prosvětlete novostavbu střechou

a získejte až 500 000 Kč!

Na co můžete čerpat dotaci?

Na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Protože všechny novostavby dnes podléhají přísným požadavkům na energetickou účinnost, pro přiznání dotace je nutné splnit nadstandardní kritéria. Zpravidla je třeba využívat energii z více obnovitelných zdrojů a zároveň stavět z vysoce kvalitních materiálů.

Kolik peněz získáte?

Dotace je jednorázová a tím vyšší, čím úspornější dům postavíte. Podle dosažených energetických parametrů budovy můžete obdržet 200 000, 300 000 nebo 500 000 Kč.

Jaká střešní okna vybírat?

Ta s co nejnižší hodnotou součinitele prostupu tepla celým oknem Uw. Počítejte také s tzv. zapuštěnou úrovní montáže, kdy je střešní okno usazeno hlouběji do střešní konstrukce. Doporučujeme střešní okna z kategorie VELUX Premium  se zasklením 62, která mají  hodnotu  Uw = 0,85 W/m2K při zapuštěné montáži. Podívejte se na Uw hodnoty různých výrobků VELUX.

Ještě náročnějším požadavkům vyhoví střešní okno certifikované pro pasivní domy.

Čím prosvětlit dům s plochou střechou?

Nízkoenergetickými světlíky VELUX nové generace se součinitelem prostupu tepla již od Urc,ref300 = 0,55 W/m²K. Díky solárním ziskům mají tyto světlíky na energetickou bilanci domu vždy pozitivní dopad.

Jak postupovat?

Orientační výši dotace zjistíte pomocí dotační kalkulačky na novazelenausporam.cz. Tam najdete i seznam energetických specialistů, kteří mohou provést definitivní výpočet potřebný pro posudek energetické bilance. Žádost o dotaci se podává elektronicky, k použitým výrobkům VELUX stačí přiložit Prohlášení o vlastnostech výrobku.

Chci nezávazně poradit s výběrem produktů

VELUX nabízí pomoc s výběrem a speficikací produktů pro zpracování projektu. Pro podání žádosti, realizace a získání dotace postupujte podle doporučení na stránkách Nové zelené úsporám.