Již 80 let skupina VELUX vytváří lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňuje jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny.

V našem výrobním programu jsou střešní okna a výrobky pro prosvětlení ploché střechy i široká škála ozdobných prvků a žaluzií, rolet, instalačních řešení a inteligentních ovládacích prvků pro domácnosti. Tyto produkty přispívají k zajišťování zdravého a udržitelného prostředí v interiérech pro práci a studium i hru a potěšení.

Fungujeme globálně

Prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a na celém světě zaměstnáváme na 9 500 lidí. Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, jejíž akcie drží několik nadací a rodina.

Přispíváme k ochraně životního prostředí

Aktivně se účastníme systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM. V roce 2018 dosáhl podíl společnosti VELUX Česká republika s. r. o. na celkovém snížení skleníkových plynů 355 tun CO2 ekv., což odpovídá úspoře 8 316 GJ energie.

VELUX Česká republika s. r. o. je součástí efektivního systému třídění odpadů a recyklace EKO-KOM. Tento systém patří k nejúspěšnějším v Evropě a v roce 2018 se do něj zapojilo 73 % obyvatel České republiky. Za posledních 15 let se u nás podařilo bezmála zdvojnásobit výtěžnost tříděného sběru odpadu na současných 62,9 kg na obyvatele a rok. Díky systému EKO-KOM se loni snížily emise skleníkových plynů o  879 010 tun CO2 a uspořilo se tak 20 604 413 GJ energie. To je množství, které odpovídá roční spotřebě všech domácností Jihočeského kraje.

Na těchto výsledcích se podílela také společnost VELUX Česká republika s. r. o. Díky našemu příspěvku se v roce 2018 podařilo zajistit zpětný odběr a recyklaci 289 tun obalových odpadů. Toto množství odpadu naplnilo 146 svozových automobilů. Naše účast v systému EKO-KOM umožňuje zajistit provoz a obsluhu 334 barevných kontejnerů na tříděný odpad, takže díky našemu příspěvku třídí odpad 8 566 obyvatel. V roce 2018 dosáhl náš podíl na celkovém snížení skleníkových plynů 355 tun CO2 ekv., což uspořilo 8 316 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 167 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. 

Jak nakládat s vybitými bateriemi nebo vysloužilým elektrozařízením, které je součástí výrobků značky VELUX?

Společnost VELUX

Téměř 80 let přinášíme denní světlo a čerstvý vzduch

Na počátku byla jednoduchá myšlenka. V době 2. světové války vyvinul Villum Kann Rasmussen první střešní okno VELUX, pomocí kterého šlo proměnit tmavé a neobyvatelné prostory pod střechou na příjemná místa k životu. Od té doby, tedy již téměř 80 let, vytváříme lepší životní podmínky lidem na celém světě a zpřístupňujeme jim denní světlo a čerstvý vzduch střešními okny. 

Prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a celosvětově zaměstnáváme přes 10 tisíc lidí. Sídlo naší společnosti se nachází v Dánsku, severně od Kodaně. Obchodní zastoupení pro český a slovenský trh pak najdete v Brně.

Vlastníkem skupiny VELUX je společnost VKR Holding A/S, která je stále plně v majetku rodiny zakladatele společnosti

Záleží nám na lidech a přírodě kolem nás

Podstatnou částí naší firemní filozofie je podpora společenského dění a pomoc potřebným prostřednictvím nadací VELUX. Konkrétně nadace VILLUM FONDEN působí i v České republice a od roku 2013 přispěla na dobročinné projekty více než 224 mil. Kč.

Do okolního dění se však zapojujeme i jinak. Na lokální úrovni jsme například zahráli maňáskové divadlo dětem v nemocnici, pravidelně se účastníme Běhu pro Světlušku a dlouhodobě podporujeme komunitu Benediktus, která sdružuje lidi s mentálním postižením i bez něj.

V listopadu 2019 bylo zastoupení VELUX v České republice zvoleno vítězem prestižní soutěže TOP Odpovědná firma. Odborná porota ocenila naši dlouhodobou strategii udržitelnosti i konkrétní iniciativy, jako je mimo jiné podpora komunit, snižování uhlíkové stopy nebo vzdělávání zaměstnanců. 

Podívejte se, co pro nás znamená společenská odpovědnost a udržitelnost, a jaké aktivity na globální i lokální úrovni nám pomáhají plnit naše cíle.