Společnost VELUX zjistila bezpečnostní problém u světlíku VELUX nové generace s otevíravou základnou CVU na elektrický pohon.

Za určitých okolností může vlivem kondenzace v konstrukci vzniknout prostředí s vysokou vlhkostí. V ojedinělých případech může být na kovové části světlíku – např. řetěz, tlačítko reset nebo dešťový senzor – přivedeno napětí 230 V, kdy potenciálně vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.

Jak zjistíte, zda máte některý z potenciálně dotčených světlíků?

Riziko elektrické závady se týká světlíku VELUX s otevíravou základnou CVU na elektrický pohon, který byl uveden na trh v dubnu 2022 (na obrázku níže). Dotčeny mohou být světlíky všech velikostí. Solárně napájené verze tohoto světlíku ani starších typů světlíků VELUX se riziko netýká.

Co je třeba udělat, pokud máte jeden nebo více těchto světlíků?

Dotčené světlíky lze bezpečně používat prostřednictvím dálkového ovladače, ale zamezte jakémukoli fyzickému kontaktu s nimi. Tím eliminujete potenciální riziko úrazu elektrickým proudem.

Obraťte se prosím na společnost VELUX (e-mail: info.cz@velux.com, tel.: 531 015 506).

Následně pověříme servisního technika, aby váš světlík zkontroloval a zajistil jeho bezpečnost, samozřejmě zcela bezplatně.