PŘI PLÁNOVÁNÍ BUDOUCNOSTI MUSÍME VYCHÁZET Z NAŠÍ MINULOSTI

Prostřednictvím ochrany lesů společně s WWF (World Wide Fund for Nature) usilujeme o zachycení předchozí produkce emisí CO2.

Zachycení uhlíku ze vzduchu v rámci projektů organizace WWF na obnovu a záchranu lesů
 Zavazujeme se, že snížíme naše budoucí emise, abychom naplnili Pařížskou dohodu o maximálním zvýšení o 1,5 °C