VELUX Česká republika, s.r.o., Oznámení o ochraně osobních údajů

Všechny společnosti ve skupině VELUX Group respektují a chrání vaše soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti VELUX („Oznámení o ochraně osobních údajů“) vám má pomoci pochopit, proč o vás shromažďujeme osobní údaje, jaké typy osobních údajů shromažďujeme, jak je shromažďujeme a jak dlouho je uchováváme, s kým je sdílíme, a také jaká máte práva. Vysvětlujeme také, jak udržujeme vaše údaje v bezpečí.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti VELUX je v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“).
Správcem údajů, který zodpovídá za vaše osobní údaje, je VELUX Česká republika, s.r.o., IČ: 00532592, Sokolova 654/1d, 619 00 Brno, souhlas@velux.cz. Dále jen „VELUX“.

Naší mateřskou společností je VELUX A/S, která je registrovaná v Dánsku pod registračním číslem 30 00 35 19 a sídlí na adrese Aadalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Dánsko.  

Why do we process personal data Proč zpracováváme osobní údaje a právní základy pro jejich shromažďování 

Hlavním důvodem, proč vaše údaje shromažďujeme, používáme a ukládáme, je umožnit nám poskytovat vám služby. „Služba“, „naše služba“ a podobné pojmy znamenají obchodování s vámi / vaší organizací a pomoc při dotazech, prodejních procesech a reklamacích.

Informace o vašem používání služeb zpracováváme také pro účely rozvoje podnikání, abychom vás mohli informovat o našich obchodních aktivitách, produktech a službách prostřednictvím marketingu a abychom mohli zlepšovat naše služby prostřednictvím zpětné vazby, kterou nám poskytnete. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také pro smluvní a náborové účely a pro splnění zákonných povinností.

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních základů uvedených níže.

Plnění smlouvy, včetně nákupu – GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b):

 • Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti se smlouvou, je naším právním základem „plnění smlouvy“, včetně nákupu.

Souhlas – GDPR čl. 6 odst. 1 písm. a):

 • Když rozesíláme zpravodaj o našich produktech, činíme tak na základě vašeho souhlasu. Pokud je právním základem pro zpracování souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Zákonná povinnost – GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c):

 • Vaše osobní údaje sdílíme s orgány činnými v trestním řízení nebo s jinými státními orgány jen tehdy, kdy je to naší zákonnou povinností.

Oprávněný zájem – GDPR čl. 6 odst. 1 písm. f):

 • Máme oprávněný obchodní zájem na zpracování vašich údajů, například když vám pomáháme s dotazy.

Zvláštní kategorie – GDPR čl. 9 odst. 2 písm. a) a GDPR čl. 9 odst. 2 písm. f):

 • Pokud zpracováváme zvláštní kategorie údajů, děláme to proto, abychom vyhověli regulačním požadavkům souvisejícím s dodržováním předpisů. 

The types of personal data we process Typy osobních údajů, které zpracováváme

Níže jsou uvedeny hlavní typy osobních údajů, které společnost VELUX shromažďuje, spolu s hlavním účelem a právním základem pro shromažďování osobních údajů: 

Aktivita

Typy osobních údajů, které shromažďujeme (příklady)

Účel(y)

Právní základ

Všeobecné obchodní operace 
Jméno, kontaktní údaje a další informace nezbytné pro obchodování s vámi nebo vaší organizací. 
V rámci obchodní činnosti společnosti VELUX obecně shromažďujeme osobní údaje o fyzických osobách, zákaznících, dodavatelích (včetně poskytovatelů služeb třetích stran) a dalších zúčastněných stranách. Vaše údaje můžeme také použít k testování systémů. 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. b)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f) 

Pomoc při vyřizování dotazů
Jméno, e-mailová adresa, telefonní čísla, konverzace, další kontaktní údaje, fotografie a půdorysy vašeho domu, pokud je společnosti VELUX poskytnete.   

Můžete se rozhodnout poskytnout nám osobní údaje, například kontaktní údaje, když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem, poštou, naším chatbotem nebo pomocí našich dostupných digitálních platforem.

Tyto osobní údaje nám umožňují reagovat na žádosti o informace v záležitostech, jako jsou výrobky VELUX, žádosti o cenovou nabídku či informace o instalaci výrobků VELUX, žádosti o provedení servisu okna nebo reklamace v rámci záruky VELUX.

Tyto informace mohou být poskytnuty společnosti VELUX A/S nebo jiným prodejním společnostem VELUX v rámci skupiny, příslušným nezávislým montážníkům nebo obchodníkům s cílem pomoci zákazníkům s dotazy, zajistit služby nebo sestavit cenovou nabídku. 

Pro účely školení nahráváme hovory. Můžeme vás také požádat, abyste nám po interakci poskytli zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů. 


GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. a)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. b)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f)  

Prodej (včetně internetového prodeje) a vyřizování objednávek. 
Jméno, kontaktní údaje, údaje o platební a kreditní kartě, informace o úvěru, kontrola úvěru apod. 

Za účelem obchodování s vámi nebo vaší organizací můžeme shromažďovat osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků. Vaše údaje používáme k analýze nákupních trendů prostřednictvím vaší aktivity v internetovém obchodě a historie nákupů, abychom vám mohli poskytnout přizpůsobené prohlížení. Dále údaje používáme ke zpracování a vyřizování objednávek v internetovém obchodě tím, že usnadňujeme doručování objednávek produktů a poskytujeme příslušný zákaznický servis, včetně vyřizování vašich vratek.

Informace můžeme poskytnout obchodníkům nebo nezávislým montážníkům a logistickým partnerům za účelem vyřízení objednávky zákazníka, včetně zajištění doručení produktů společnosti zákazníkovi nebo pomoci s dotazy, jako je zajištění konzultace mezi vámi a našimi produktovými poradci.  Vaše údaje také sdílíme s třetími stranami pro účely kontroly úvěru. 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. b)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. a)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f) 

Kampaně 
Jméno, kontaktní údaje apod. 
Realizace různých kampaní (např. programů odměn, kampaní cashback, loterií). Před zapojením do těchto aktivit je vyžadován souhlas se smluvními podmínkami. 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. a)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. b)  

Reklamace výrobků 

Jméno, kontaktní údaje apod. 

Zprostředkování servisu výrobků společnosti VELUX v rámci záruky společnosti VELUX nebo placeného servisu, tj. řešení reklamací telefonicky, e-mailem nebo návštěvou na staveništi. V této souvislosti můžeme vaše osobní údaje sdílet s partnery společnosti VELUX, aby vám pomohli se servisem.

Můžeme vás také požádat, abyste nám po interakci poskytli zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů. 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. c)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f)  

Rozvoj podnikání a aplikace VELUX  
Osobní údaje, které jsou shromažďovány na našich digitálních platformách a v aplikacích společnosti VELUX. 
Osobní údaje, které nám poskytnete, a osobní údaje shromážděné na našich digitálních platformách využijeme k tomu, abychom lépe porozuměli spotřebitelům a mohli s nimi vést náležitou komunikaci všemi kanály, na kterých s námi nebo společností VELUX přicházíte do kontaktu. Týká se to i nabízení našich výrobků. Osobní údaje také používáme při vývoji nových výrobků a služeb. 
GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. a) 
Marketing

Kontaktní informace, historie prohlížení, informace o prodeji a předplatném služeb, jako je jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, historie nákupů, jedinečné identifikátory, jako jsou ID souborů cookie nebo ID zařízení, sledovaná historie prohlížení založená na těchto ID apod.

Upozorňujeme, že tento seznam není úplný, protože můžeme zpracovávat jakékoli osobní údaje získané v souvislosti s vaší interakcí s naší mateřskou společností VELUX A/S, našimi webovými stránkami, mobilními aplikacemi, produkty a službami. 

Na základě vašeho souhlasu nebo případně oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje za účelem informování o obchodních aktivitách, produktech a službách společnosti VELUX.

Pro výše uvedené účely vytváříme marketing přizpůsobený vašim preferencím a profilu, např.:

- optimalizovat a přizpůsobit obsah a doručování našich marketingových sdělení, když si je přejete dostávat,

- poskytovat vám marketing na míru na základě vašich preferencí a profilu, a to jak při komunikaci s námi prostřednictvím našich vlastních kanálů, tak prostřednictvím kanálů třetích stran (např. sociálních médií, vyhledávacích webů, tržišť).

Pokud si nepřejete dostávat žádné další informace, můžete kdykoli snadno a bezplatně zrušit odběr našich marketingových sdělení. Způsoby odhlášení najdete v souvislosti s přihlášením k odběru nebo přijímáním marketingových sdělení od nás. Můžete nás také kontaktovat e-mailem nebo poštou a odhlásit se z odběru, viz část 8.

U některých marketingových aktivit vystupujeme jako společný správce s jinými společnostmi společnosti VELUX a uzavřeli jsme smlouvy o společném správci, které rozdělují role a odpovědnosti mezi jednotlivé společnosti skupiny VELUX. 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. a)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f)  

Vaše účast na fotografiích, ve videích, referencích a kampaních 
Pokud jste s tím souhlasili a fotografii nám poslali nebo pokud vaši fotografii pořídil námi najatý fotograf. 
Fotografie, reference apod. použijeme tak, jak je popsáno ve smlouvě, kterou jste podepsali.  

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. b) pokud je fotografie a svědectví založeno na smlouvě s náhradou škody, upozorňujeme, že nemůžete uplatnit právo na opravu nebo vymazání/odstranění fotografie.

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. a) Pokud jsou fotografie a svědectví zpracovávány na základě souhlasu, můžete uplatnit všechna práva uvedená v části 6 níže.

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f), pokud je fotografie nebo video pořízeno na interní akci společnosti VELUX apod. a my tyto fotografie nebo video sdílíme pouze interně.  

Návštěvníci webových stránek, zákaznické průzkumy a průzkum trhu 
Osobní údaje z digitálních platforem nebo od zákazníků v rámci průzkumů. 

Za účelem zlepšení nabízených výrobků a služeb můžeme v rámci průzkumů shromažďovat osobní údaje návštěvníků digitálních platforem či zákazníků.

Budeme vás kontaktovat s průzkumem a zpracovávat osobní údaje v rámci průzkumů buď na základě souhlasu, nebo oprávněných zájmů.

Průzkumy zpracovávající osobní údaje pro marketingové účely budou použity pouze s vaším souhlasem. 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. a)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f) 

Nábor zaměstnanců a pracovní smlouvy 
Jméno, kontaktní údaje, pracovní historie, diplomy o vzdělání, kontroly příslušných záznamů, informace o profesních zájmech apod. 

Jakmile se u nás někdo bude ucházet o práci nebo s námi uzavře pracovní smlouvu, můžeme o něm shromažďovat určité informace, jako je jméno, kontaktní údaje, informace o pracovní historii a dosaženém vzdělání, záznamy o kontrolách a informace o profesních zájmech.

Tyto údaje lze získat přímo od osoby, od náborového poradce včetně referencí a z veřejně dostupných zdrojů.

Tyto informace nám slouží pro informaci nebo jako pomoc při rozhodování o tom, zda dané osobě učinit nabídku zaměstnání nebo ji zaměstnat na základě smlouvy. 

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. b)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f) 

Dodržování předpisů včetně protikorupčních opatření, linky pro oznamovatele a kontroly sankcí. 
Všechny typy osobních údajů. 
Osobní údaje můžeme shromažďovat, abychom vyhověli zákonu, rozhodnutí soudu nebo úřadu, případně abychom poskytli informace příslušným státním orgánům, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.  

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. c)

GDPR – čl. 6 odst. 1 písm. f)

GDPR – čl. 9 odst. 2 písm. a)

GDPR – čl. 9 odst. 2 písm. f) 

3 How we collect your personal data Jak shromažďujeme vaše osobní údaje 

Přímo od vás

Ve většině případů jsou osobní údaje shromažďovány přímo od vás nebo jsou generovány v rámci používání našich služeb, výrobků a kanálů. Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, když nás žádáte o výrobky, služby nebo informace, registrujete se u nás, účastníte se veřejných fór, pomocí chatbotu nebo jiných aktivit na našich digitálních platformách a v aplikacích, reagujete na zákaznické průzkumy nebo s námi jinak spolupracujete. Informace shromažďujeme pomocí různých technologií, např. pomocí souborů cookie. Informace o souborech cookie naleznete v našem Oznámení o souborech cookie.


Od našich obchodních partnerů

V některých případech můžeme vaše osobní údaje získat od našich obchodních partnerů, pokud potřebují naši pomoc, aby vám mohli poskytnout co nejlepší služby.


Z vašich veřejných webových stránek

V některých případech shromažďujeme vaše osobní údaje na webových stránkách vaší společnosti, když vám chceme nabídnout naše služby.


Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky (např. Facebook, Google+, YouTube nebo Pinterest), na které se toto oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Berte prosím na vědomí, že neschvalujeme jiné weby ani jejich obsah. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.

How long do we keep your personal data Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. To znamená, že doby uchovávání se liší podle typu informací a důvodu, proč je máme k dispozici. Příklady doby uchovávání:

 • Záznamy hovorů se uchovávají po dobu 90 dnů.
 • Dokud se z marketingové kampaně neodhlásíte, což můžete udělat kdykoli.
 • Fotografie a ohlasy budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou a popsanou ve smlouvě.
 • Osobní údaje jsou uchovávány až do ukončení náborového procesu nebo do odvolání souhlasu (pokud byl udělen pro budoucí nábory).
 • Z důvodu dodržování např. protikorupčních předpisů budeme údaje uchovávat v souladu se zákony, které jsme povinni dodržovat.

Who do we share your personal data with S kým sdílíme vaše osobní údaje

Naše společnost je součástí skupiny VELUX Group, která působí globálně. Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny VELUX Group, ale pouze pokud je to nezbytné pro splnění účelu, pro který vaše osobní údaje zpracováváme. Všechny subjekty ve skupině VELUX Group uzavřely mezipodnikovou smlouvu o zpracování údajů, případně společnou smlouvu, v níž se všichni řídí stejnými postupy při zpracování osobních údajů. Tím je zajištěna stejná úroveň zabezpečení v celé skupině; rozdělení rolí a odpovědností mezi společnosti VELUX. Pokud jako společní správci vystupují dvě nebo více společností, je každý ze společných správců povinen samostatně:

 • Být prvním kontaktem pro vás.
 • Plnit informační povinnosti uvedené v článcích 13 a 14 GDPR.
 • Uplatňovat vaše práva stanovená v článcích 15–22 GDPR.
 • Řešit oznámení o porušení ochrany osobních údajů a stížnosti týkající se ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s vybranými třetími stranami, mimo jiné:

 • Obchodními partnery, dodavateli a subdodavateli, se kterými spolupracujeme, abychom vám poskytli co nejlepší služby během procesu podpory a prodeje, včetně například poskytovatelů logistických služeb a externího zákaznického servisu.
 • Poskytovateli technologií, například s poskytovateli analytických a sledovacích technologií, technologií pro cílení a opětovné cílení a s poskytovateli vyhledávačů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich platforem, a také se společnostmi, které nám poskytují podporu a hosting webových stránek.
 • Inzerenty a reklamními sítěmi, které používají údaje k výběru a zobrazování relevantních reklam vám a dalším osobám, pokud jste k tomu poskytli souhlas.
 • Sociálními sítěmi, jako jsou Facebook, Instagram nebo Google, pokud je to nutné, při zpracování pro marketingové účely a na základě vašeho souhlasu.
 • Dalšími stranami v zájmu zajištění bezpečnosti našich zákazníků, ochrany našich práv a majetku v souladu s právními procesy nebo v jiných případech (pokud se v dobré víře domníváme, že je jejich zveřejnění vyžadováno zákonem).
 • Společnosti skupiny VELUX Group nebo třetí strany, které provozují digitální platformy a nástroje jménem naší společnosti za účelem poskytování služeb souvisejících s naší činností (např. programy sběru bodů, kampaně cashback, loterie nebo školení).

Při spolupráci s externími poskytovateli služeb uzavíráme v případě potřeby smlouvu o zpracování údajů. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat vaše osobní údaje k jiným účelům, než které požadujeme nebo které vyžadují právní předpisy.

Přenos do třetích zemí 

V některých případech můžeme osobní údaje předávat také společnostem v tzv. „třetích zemích“, což jsou země mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud tak učiníme, zajistíme ochranu údajů a předáme je pouze v případě, že platí jedna z následujících podmínek:

 • v dané zemi existuje odpovídající úroveň ochrany stanovená Evropskou komisí,
 • společnost je certifikovaná podle EU – U.S. Data Privacy Framework nebo
 • používáme standardní smluvní doložky (vzorové doložky EU) schválené Evropskou komisí a další doplňková opatření k regulaci předávání údajů.

Data Security Zabezpečení údajů

Bezpečnost, integrita a důvěrná povaha vašich osobních údajů jsou pro nás nesmírně důležité. Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a úpravami. Naše bezpečnostní postupy čas od času kontrolujeme, abychom zvážili vhodné nejnovější technologie a metody. Mějte prosím na paměti, že i přes naše největší úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neproniknutelná.

Your Privacy rights Vaše práva na ochranu osobních údajů

GDPR vám jako subjektu údajů poskytuje následující práva týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme:

Vaše práva
Právní základ
Zpracování
Přístup k vašim údajům 
GDPR článek 15 
Máte právo požadovat informace o tom, zda společnost VELUX zpracovává osobní údaje, které se vás týkají, a pokud ano, máte právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
Žádost o opravu 
GDPR článek 16 
Kdykoli máte právo požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které o vás zpracováváme.  
Žádost o vymazání
GDPR článek 17 
Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů v závislosti na činnosti zpracování a za určitých okolností dříve, než bychom byli za normálních okolností povinni zpracování ukončit.
Žádost o omezení zpracování  
GDPR článek 18 
Máte právo požádat o omezení zpracování, což znamená, že můžete společnost VELUX požádat, aby za určitých okolností omezila používání vašich osobních údajů. 
Přenositelnost údajů  
GDPR článek 20 
Za určitých podmínek máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu.  
Právo vznést námitku 
GDPR článek 21 
Pokud nejste spokojeni s tím, jak ve společnosti VELUX zpracováváme osobní údaje, můžete své námitky zaslat na adresu souhlas@velux.cz. V případě stížnosti je třeba společnosti VELUX poskytnout jméno a kontaktní údaje.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétních osobních údajů, které o vás zpracováváme nebo uchováváme, nebo chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se prosím na adresu souhlas@velux.cz

Na vaše žádosti o uplatnění práv odpovíme do jednoho měsíce, máme však právo toto období prodloužit o dva měsíce. Pokud dobu na odpověď prodloužíme, budeme vás o tom informovat do jednoho měsíce od zaslání žádosti. Pokud se domníváte, že se nám nepodařilo stížnost uspokojivě vyřešit, můžete podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje své vnitrostátní agentury pro ochranu osobních údajů najdete na internetových stránkách Evropského sboru pro ochranu osobních údajů: www.edpb.europa.eu.

Changes to this privacy notice Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti VELUX

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času změnit z důvodu zavedení nejnovějších technologií, oborových postupů, regulačních požadavků nebo z jiných důvodů. Nejnovější verzi vždy zveřejníme na našich digitálních platformách. Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat. 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno: 15-11-2023