Žádost o konzultaci a nákup střešního okna

  • Sběr žádostí byl ukončen 31. 12. 2021.
  • V lokalitě Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín – Pánov, Stebno, Kryry a Blatno nabízíme konzultaci a poskytnutí 50% slevy* na nákup střešních oken VELUX a lemování.
  • Společnost VELUX nezajišťuje montáž oken, pokud žadatel poptává zmíněnou slevu napřímo u společnosti VELUX.
  • Žádost musí být doplněna potvrzením od starosty obce, které potvrzuje fakt, že dům byl zasažen přírodní katastrofou, a žadatel dodá také fotodokumentaci stavu objektu před a po výměně střešního okna.
  • Žádat je možné do 31. 12. 2021 prostřednictvím  níže uvedeného formuláře, e-mailem na info.cz@velux.com, nebo telefonicky na čísle 531 015 506.

z doporučené ceny vč. DPH

Kompletní podmínky

Společnost VELUX Česká republika poskytuje pomoc v lokalitě Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Hodonín – Pánov, Stebno, Kryry a Blatno, které prokazatelně zasáhla přírodní katastrofa, jež nastala ve čtvrtek 24. 6. ve večerních hodinách. Jedná se o oblasti postižené tornádem a krupobitím.

Pomoc spočívá v poskytnutí konzultace a 50% slevy* na nákup střešních oken VELUX a lemování. Žadatel bere na vědomí, že vyřízení žádosti je posuzováno individuálně na základě místa škodné události, skladových zásob a personálních kapacit společnosti VELUX. Společnost VELUX nezajišťuje montáž oken, pokud žadatel poptává zmíněnou slevu napřímo u společnosti VELUX.

Žádost musí být doplněna potvrzením od starosty obce, která potvrzuje fakt, že dům byl zasažen přírodní katastrofou, a žadatel dodá také fotodokumentaci stavu objektu.

Žádost o pomoc musí být podána prostřednictvím formuláře na webové stránce velux.cz/promoravu, emailem na adresu info.cz@velux.com, nebo telefonicky na čísle 531 015 506.

Žadatel může o tuto formu pomoci žádat do 31. 12. 2021.

* z doporučené ceny vč. DPH