Střešní okna VELUX – pokyny k používání

Pravidelná údržba

Údržba střešních oken VELUX
Chcete-li, aby vám střešní okna VELUX sloužila řadu let,  doporučujeme alespoň jednou ročně provést pravidelnou údržbu, která zahrnuje promazání závěsů a zámků okna, kontrolu dotažení vrutů na vnějším oplechování okna a kontrolu funkčnosti těsnění.

 • Promazání závěsů a zámku okna
  Kovové části okna, jako jsou závěsy a zámek, vyžadují pro hladký chod pravidelné promazání. Vhodné je dotáhnout i vruty, kterými jsou závěsy upevněny do rámu okna. Podívejte se jak na to.
 • Kontrola dotažení vrutů na vnějším oplechování okna
  Vzhledem k teplotním výkyvům na povrchu střechy a vlivem různé roztažitelnosti materiálů může dojít k mírnému uvolnění některých vrutů. Doporučujeme proto každoročně provést kontrolu dotažení vrutů na vnějším oplechování okna.
 • Kontrola funkčnosti těsnění
  Těsnění okna ztrácí časem pružnost a tím i svoji plnou funkčnost. Je proto vhodné těsnění nejméně jednou za rok zkontrolovat. Nejprve zkontrolujte těsnění na ventilační klapce. Pak se zaměřte na černé, případně šedé těsnění mezi křídlem a rámem. Otřete jej a prohlédněte, jestli nedošlo k jeho deformaci. Stiskem ověřte, zda je pořád správně pružné. Zteřelé nebo poškozené těsnění je potřeba vyměnit. Výměnu těsnění doporučujeme nejpozději po 10 letech.

Údržba dřeva

Dřevo prochází ve výrobním závodě základním ošetřením a je na něj nanesena ochranná vrstva. Proto je možné čistit ho běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nejméně jednou za čtyři roky nebo v případě potřeby je nutné provést další ošetření. U oken vystavených přílišnému horku, prudkému slunci anebo mimořádně vysoké vlhkosti (například v kuchyni nebo koupelně) se však ošetření musí provádět minimálně každé dva roky.

Povrchová údržba: Odstraňte povrchové ošetření (lak či nátěr). Ujistěte se, že je povrch čistý a suchý a neneste základní barvu na dřevo. Po uschnutí naneste vrstvu vodou ředitelného akrylátového laku/nátěru (vždy dodržujte pokyny výrobce). Stejným způsobem postupujte i v případě míst, kde jsou lak či nátěr poškozeny. VELUX nabízí opravnou sadu s originálním lakem či nátěrem.

Při ošetřování dřeva je důležité zakrýt těsnění, aby na něm lak či nátěr neulpěl. Těsnění se tím totiž stane nepoddajné a ztvrdne a ztratí svůj účinek.

Čištění skla

Chcete-li vyčistit venkovní sklo, přetočte okno o 180 stupňů. Křídlo musí být zajištěno zasunutím dětské pojistky do pouzdra v dolní části rámu. Díky této bezpečnostní funkci máte obě ruce volné a můžete čistit. Sklo čistěte měkkým, čistým hadříkem nepouštícím vlákna/semišem/neabrazivní houbou nebo gumovou stěrkou na okna. K vyčištění skla běžně stačí čistá voda. Obvykle lze použít i neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost. K čištění skla je nejvhodnější měkká voda. V oblastech s tvrdou vodou proto k jejímu změkčení použijte malé množství saponátu, nebo po omytí setřete z okna zbytky vody.

 • Zabraňte kontaktu silikonu se sklem 
 • Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice 
 • Sklo nečistěte chemickými přípravky 
 • Zabraňte kontaktu skla s jakýmikoli ostrými nebo abrazivními předměty včetně šperků 
 • Nikdy se nesnažte očistit ze skla nečistoty bez použití vody 
 • Pokud se v blízkosti skla provádějí nějaké práce, chraňte jej čistou plastovou fólií před postříkáním nebo potřísněním agresivními nebo abrazivními látkami 

Čištění vzduchového filtru

Čištění lemování

Z lemování kolem oken byste měli jednou za rok odstranit listy a další nečistoty, aby dešťová voda mohla volně stékat.

Sníh a led

V oblastech, kde bývají dlouhé zimy se silným sněžením, se může na střeše hromadit velké množství sněhu a ledu, a střešní okno VELUX by tudíž mohlo být dlouhou dobu zakryté sněhem a ledem. 

Když teplota stoupne, bude okno jedním z prvních míst, kde sníh a led začnou tát.

Je důležité zajistit, aby voda mohla vždycky odtékat ze střechy a žlabů.

Kondenzace

Když se na zasklení vašich oken začne tvořit kondenzát, měli byste to brát jako upozornění, že je potřeba častěji větrat. Pravidelné větrání je totiž nejúčinnější způsob, jak zabránit tomu, aby na zasklení vašeho okna nekondenzovala voda.

Omezte množství vlhkosti:
 • Je-li to možné, nesušte uvnitř v domě prádlo. 
 • Zavírejte dveře do kuchyně a koupelny. 
 • Pravidelně větrejte, a to po dobu pěti minut alespoň třikrát nebo čtyřikrát denně
 • Pokud možno udržujte pokojovou teplotu stabilně minimálně na 20 °C

Více informací o tom, jak se bránit kondenzaci v oknech, se dozvíte v naší brožuře.

Elektricky ovládaná střešní okna VELUX

Vysoká kvalita elektrických dílů střešních oken VELUX zaručuje bezproblémové a dlouhodobé užívání výrobků. Postupem času však může dojít k běžnému opotřebení. 
Životnost elektrických prvků při standardním užívání je okolo 10 let od instalace oken. V rámci běžné údržby doporučujeme dbát na pravidelnou kontrolu stavu elektrických prvků střešních oken.