Řešení spotřebitelských sporů

1.        Prodávající informuje kupujícího o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je pověřena Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 
2.        Spotřebitelským sporem je spor mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím. 
3.        Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. 
4.        Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.