Použité materiály v čele se dřevem a kamenem evokují hluboce zakořeněnou bulharskou stavební tradici a její přirozenou krásu. Budova i při velkém objemu působí vzdušně a zapadá do struktury okolní zástavby.

Rok realizace: 2016

Země: Bulharsko

Město: Sofia, Lozenets

Designer: Ing. V. Kardzhiev

Vícepodlažní obytná budova Ljubata

Vícepodlažní obytná budova Ljubata se nachází v rezidenční čtvrti Lozenets v bulharské metropoli Sofii. Architektonického návrhu se ujalo Aedes Studio Ltd. (architekt Plamen Bratkov) a designer Ing. V. Kardzhiev.

Ustoupené přízemí v podobě dlouhého kamenného pásu na několika místech přerušují vchody, rozvodna je jeho vizuálním rozšířením. Budova je plně lemovaná chodníkem, na který kamenný obklad plynule navazuje, takže přízemí opticky dorovnává svažitý terén.

Budova v jistém smyslu začíná až od prvního patra. Tento efekt umocňují arkýře vystupující z fasády a skleněný pás, který se večer rozsvítí. Tento pás probíhá nepřerušovaně po celém obvodu budovy a ukrývá za sebou konstrukční prvky. Hlavní hmota stavby je obložena dřevěnými lamelami. V opláštění jsou otvory pro okna a balkony, z nichž některé mají dřevěné rolety s rastrem v rovině fasády. Směrem na jihovýchod, kde před budovou zůstává největší prostor, se princip obrací: místo obložení s otvory je zde okenní vitrína s několika dřevěnými kryty. V zájmu odlehčeného vzhledu procházejí dřevěné lamely podél šikmé střechy bez viditelných změn.
 

Prosvětlení horních podlaží je navrženo citlivě s ohledem na fasádu a fasádní okna. Střešními okny je přirozené denní světlo distribuováno do všech potřebných prostor.

Dům je rozčleněn na čtyři části různé velikosti, což posiluje pocit individuality jeho obyvatel a opticky snižuje objem dřevní hmoty. Hranice jednotlivých částí definují skleněné pásy, které ustupují dovnitř stavby a procházejí přes celou výšku budovy od linie nad kamenným obkladem až po hřeben střechy. Výrazné členění fasády rozbilo velkou hmotu a při pohledu z ulice se stavba podobá tradičním řadovým bytovým domům. Tento dojem utvrzují použité materiály v čele se dřevem a kamenem, které evokují hluboce zakořeněnou bulharskou stavební tradici a její přirozenou krásu. Budova i při velkém objemu působí vzdušně a zapadá do struktury okolní zástavby.