Hlavní část domu LichtAktiv Haus zalita denním světlem v prostoru schodiště.