Vyberte si z naší nabídky seminářů:

Produktový a technický seminář

 • Základní principy použití střešních oken s ohledem na stavební fyziku (denní světlo, výměna vzduchu, výhled, tepelný komfort a energetická efektivita)
 • Praktická ukázka instalace střešních oken (nadkrokevní izolace, vodotěsnost, vzduchotěsnost)
 • Sortiment VELUX a příklady realizovaných staveb se střešními okny 
Doba trvání:
10:00–14:00 h

Cena:
200 Kč

Denní světlo

 • Základy práce s denním světlem v budovách a jeho posuzování
 • Způsoby optimálního prosvětlení místností
 • Faktory ovlivňující denní osvětlení místnosti (barvy, odrazivost povrchů, zastínění)
 • Legislativní rámec
 • Způsoby měření a simulace denního osvětlení
 • Praktický workshop – práce v programu Daylight Visualizer
 • Simulace denního osvětlení Vyhodnocení výsledků 
Doba trvání:

10:00–14:00 h


Cena:
200 Kč

Udržitelnost v architektuře

 • Model home 2020 – zkušenosti s výstavbou a provozováním 6-ti modelových domů
 • RenovActive – udržitelná a cenově dostupná renovace sociálního bydlení do aktivního standardu
 • Kvalita vnitřního prostředí v budovách, vliv na zdraví a produktivitu, řízení vnitřního prostředí
Doba trvání:

10:00–14:00 h


Cena:
200 Kč