Podpora VELUX ACTIVE with NETATMO

Nejčastější dotazy

Ano, v aplikací je možné dočasně zrušit ochranu pomocí dešťového senzoru. První otevření okna je omezeno na ventilační polohu. Zároveň jste informováni, že prší. Pokud znovu otevřete okno pomocí posuvníku polohy, máte povoleno otevření až do 50 %. Po 15 minutách se okno automaticky opět zavře a zajistí plnou ochranu proti dešti.

Poznámka: Ochranu pomocí dešťového senzoru nelze zrušit v případě starších motorizovaných oken a světlíků pro ploché střechy.
VELUX ACTIVE umožňuje instalaci 5 odchodových tlačítek v rámci 1 brány. V případě požadavku na více jak 5 tlačítek v rámci 1 domácnosti tak bude nutné rozdělit řízení na 2 domácnosti a pro každou část použít 1 bránu.
Bránu umístěte na centrální místo ve svém domě pro zajištění stabilního bezdrátového připojení ke všem produktům VELUX a k Wi-Fi routeru. Sílu Wi-Fi signálu je možné v aplikaci VELUX zobrazit v nabídce: „Nastavení > Řízení domácnosti“. Jakmile stanovíte optimální umístění, na stěnu můžete pomocí montážního úhelníku nainstalovat bránu.

Chcete-li používat systém VELUX ACTIVE, abyste doma měli zdravější klima, ale nemáte elektrické střešní okno, můžete použít solární motorovou sadu pro manuálně ovládaná střešní okna. Další informace o doplňkových elektrických produktech a kompatibilitě naleznete v Průvodci kompatibilitou.

 

Pro připojení komunikační jednotky k nové síti Wi-Fi (router) v aplikaci přejděte do: „Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi“. Nyní budete požádání o opětovné zadání identifikačního kódu přístupového bodu Wi-Fi.

Pro dosažení těch nejlepších podmínek pro přesné měření umístěte senzor podle následujících pokynů:
  - Senzor umístěte na zeď v dosahu signálu a ve vhodné výšce (90 až 170 cm)
  - Senzor neumísťujte na vnitřní stranu venkovní zdi
  - Senzor neumísťujte na přímé sluneční světlo
  - Senzor neumísťujte nad topná tělesa nebo radiátory
  - Senzor neumísťujte za záclony, nábytek nebo jiné překážky

Tlačítko zámku a centrální vypínač se používají pro změnu nastavení vnitřní kontroly klimatu VELUX ACTIVE do zabezpečeného režimu, když nejste doma. 
Okna se v tomto případě otevírají pouze do ventilační polohy nebo se neotevírají vůbec (okna bez ventilační klapky). 
Stiskem tlačítka „Uzamknout domov“ nastavíte zabezpečený režim / režim odchodu. Stiskem tlačítka „Odemknout domov“ nastavíte režim doma.

Pokud jste už nainstalovali bránu, MAC adresu naleznete v aplikaci. Přejděte do: Nastavení > Řízení domácnosti > Gateway > MAC adresa. MAC adresa je 12místný kód ve formátu: „70: ee :50: xx: xx: xx“.
Pokud jste ještě nenainstalovali bránu, MAC adresu naleznete vytištěnou na její zadní straně. Hledejte 7místný kód ve formátu „g: xx: xx: xx“ (poslední část sériového čísla brány se nachází na 3. řádku).

Okno VELUX či zastiňující doplněk můžete nastavit do požadované polohy pomocí aplikace nebo dálkového ovladače. V aplikaci vyberte místnost a posouvejte dolů, dokud nenajdete produkt, který si přejete ovládat. Posunutím knoflíku na ovládacím madlu nastavte požadovanou polohu. Pusťte jej pro zahájení pohybu. Pohyb můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Stop“.

Poznámka: Rychlé ovládání můžete použít stisknutím ikon produktu na každé straně posuvníku – produkt poté přejde rovnou do koncové polohy.

Pro přidání dalšího senzoru k systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Install new products > Install additional switch“ a postupujte podle pokynů.

Průvodce nastavením


Kompatibilita

Aplikace je dostupná pro iOS 9.0 a novější na Apple App Store a pro Android 5.0 a novější na Google Play. Aplikace je určena pro VELUX App Control a VELUX ACTIVE with NETATMO.
K jedné bráně se může připojit až 15 uživatelů.
Pomocí aplikace můžete ovládat až 5 různých domácností.
VELUX ACTIVE with NETATMO a VELUX App Control vyžadují privátní síť Wi-Fi. Systém nelze nakonfigurovat na veřejném přístupovém bodu či firemní síti. Potřebujete připojení Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz (802.11 b/g/n) a bezpečnostním nastavením sítě WEP, WPA nebo WPA2.
VELUX ACTIVE a VELUX App Control mohou ovládat až 200 produktů. Platforma Apple HomeKit podporuje až 100 produktů.

Chcete-li používat systém VELUX ACTIVE, abyste doma měli zdravější klima, ale nemáte elektrické střešní okno, můžete použít solární motorovou sadu pro manuálně ovládaná střešní okna. Další informace o doplňkových elektrických produktech a kompatibilitě naleznete v Průvodci kompatibilitou.

 

VELUX ACTIVE umožňuje instalaci 10 senzorů v rámci 1 brány.. V případě požadavku na více jak 10 senzorů v rámci 1 domácnosti tak bude nutné rozdělit řízení na 2 domácnosti a pro každou část použít 1 bránu.
VELUX ACTIVE umožňuje instalaci 5 odchodových tlačítek v rámci 1 brány. V případě požadavku na více jak 5 tlačítek v rámci 1 domácnosti tak bude nutné rozdělit řízení na 2 domácnosti a pro každou část použít 1 bránu.
Systém VELUX ACTIVE with NETATMO nabízí kompatibilitu se systémy chytrých domácností Apple HomeKit a Google Home. Funkcionalita ovládání střešních oken není však součástí řešení od společnosti Amazon, systém tedy není kompatibilní s Amazon Alexa. 
VELUX ACTIVE with NETATMO vyhledá pouze produkty VELUX (a vybrané Somfy produkty), komunikující bezdrátovým protokolem io-homecontrol.
Horizontální žaluzie nejsou kompatibilní.
DŮLEŽITÉ: Před vyhledáním produktů se prosím ujistěte, že produkt je úspěšně spárován se standardním dálkovým ovladačem a všechny funkce ovládání fungují bez problémů. Před případným resetováním brány prosím zkontrolujte všechny níže uvedené možnosti.

Pokud používáte dálkový ovladač s displejem (obousměrný) - například KLR 200, KLR 100:
1. Zkontrolujte, zda registrované výrobky je možné ovládat pomocí ovladače ze stejného místa, kde je umístěna brána.
- Pokud výrobek nereaguje, zkuste se přiblížit blíže k výrobku a zkuste znovu. V případě odezvy pak umístěte bránu na stejné místo.
- Pokud obdržíte "Chybný bezpešnostní kód", zkontrolujte nutný postup na dálkovém ovladači a opakujte znovu.
2. Zkontrolujte, zda máte centrální ovladač pro celou domácnost nebo ovladače pro jednotlivé místnosti.
- V případě centrálního ovladače použijte pro registraci výrobků právě tento ovladač.
- Pokud máte více dálkových ovladačů, pak v prvním kroku během instalace registrujte kterýkoliv z ovladačů. Instalaci dokončete zaregistrováním pouze těchto výrobků. Zbývající produkty zaregistrujte následujícími kroky: "Nastavení > Nainstalovat nové produkty > Instalace nového okna". 
3. Zkontrolujte, že byl zvolen správný typ dálkového ovladače v aplikaci.
4. Zkuste ukončit a znovu spustit aplikaci. Automaticky dojde k nabídnutí dokončení instalace. Pokud ano, tak postupujte podle pokynů v aplikaci. 

Pokud používáte jednoduchý dálkový ovladač (jednosměrný) nebo máte více typů ovladačů (jednosměrný/obousměrný):
1. Zkontrolujte, zda máte k dispozici některý obousměrný dálkový ovladač, ve kterém jsou úspěšně zaregistrovány výrobky (viz odstavec výše).
2. Pokud výrobek nereaguje, zkuste se přiblížit blíže k výrobku a zkuste znovu. V případě odezvy pak umístěte bránu na stejné místo. V opačném případě je nutné provést znovuregistraci výrobku do ovladače.
3. Zkontrolujte, zda se výrobek pohybuje nahoru a dolů. Pokud ano, pak je výrobek připraven k registraci do brány. Stačí pouze zmáčknout tlačítko "ozubeného kola" (případně resetovací tlačítko u starších typů ovladačů). Pokud výrobek nereaguje, opakujte prosím tento krok.
4. Zkontrolujte, že byl zvolen správný typ dálkového ovladače v aplikaci.
5. Zkuste ukončit a znovu spustit aplikaci. Automaticky dojde k nabídnutí dokončení instalace. Pokud ano, tak postupujte podle pokynů v aplikaci.

Pokud Vám výše uvedená kroky nepomohly vyřešit problém, pak bude bohužel nutné provést znovuregistrování nenalezených výrobků. Berte prosím na vědomí, že pro registraci je nutné mít přístup k jednotlivým produktům.
Jakmile jsou jednotlivé výrobky vyresetovány, původní dálkové ovladače již tyto výrobky neovládají. Zároveň je nutné provést novou registraci výrobků do ovladače. Postup pro registraci výrobků do dálkového ovladače naleznete v montážním návodu ke střešnímu oknu/doplňku.

Instalace

Pro větší místnosti lze použít i více senzorů. V tomto případě jsou pak výsledné hodnoty průměrem naměřených hodnot ze všech senzorů. Tyto hodnoty naleznete rovněž ve
své aplikaci.
Systémy VELUX ACTIVE with NETATMO a VELUX App Control mohou najít produkty VELUX (a vybrané produkty Somfy) pouze pomocí bezdrátového komunikačního protokolu io-homecontrol.
Horizontální markýzy nejsou kompatibilní.

DŮLEŽITÉ: Před zahájením instalace se ujistěte, že je dálkový ovladač nebo ovládací spínač VELUX správně spárován s produktem a plně funkční. Neresetujte bránu, dokud nezkontrolujete všechny následující kroky:

Použití dálkového ovladače s displejem a zpětnou vazbou (obousměrný):
1. Zkontrolujte, zda lze všechny produkty rozpoznané dálkovým ovladačem ovládat z místa, kde je umístěna brána.
   – Pokud obdržíte odpověď „žádný kontakt“, přibližte se k produktu a zkuste to znovu – jakmile se to povede, přesuňte bránu do této pozice.
   – Pokud obdržíte odpověď „nesprávný bezpečnostní klíč“, přečtěte si pokyny na dálkovém ovládači, jak získat nový a platný bezpečnostní klíč.
2. Zkontrolujte, zda máte „hlavní“ aktivační jednotku pro ovládání celé domácnosti nebo jednotlivých místností.
   – Pokud máte „hlavní aktivační jednotku“, použijte ji vždy při registraci produktu.
   – Pokud používáte aktivační jednotky pro individuální místnosti, začněte do aplikace přidávat produkty prvního dálkového ovládače a dokončete nastavení pouze u těchto produktů. Pokud chcete přidat zbývající produkty, přejděte do: Nastavení > Nainstalovat nové produkty > Přidat střešní okno > Další a postupujte podle pokynů v aplikaci. Poznámka: Pokyny dálkového ovládače se mírně liší, protože nyní během procesu připojujete bezpečnostní klíče.
3. Zkontrolujte, zda jste v aplikaci vybrali správnou možnost ovládání (jednosměrné aktivační jednotky najdete kliknutím na tlačítko „Mám jiné dálkové ovladače“).
4. Zkuste aplikaci zavřít a znovu ji otevřít. Tím zjistíte, zda máte nedokončenou instalaci. Pokud ano, dokončete instalaci.

Používáte ovládací spínač bez odezvy (jednosměrný) NEBO kombinaci dálkových ovladačů? (jednosměrné a obousměrné):
1. Zkontrolujte, zda je s vašimi produkty spárován obousměrný dálkový ovladač. Pokud ano, použijte jej při přidávání produktů do brány (viz výše).
2. Zkontrolujte, zda lze všechny produkty rozpoznané ovládacím spínačem ovládat z místa, kde je umístěna brána. Pokud produkt nelze ovládat, přibližte se blíže k produktu a zkuste to znovu – jakmile se to povede, přesuňte bránu do této pozice. V opačném případě se podívejte na pokyny k dálkovému ovladači, jak spárovat ovládací spínač s produktem.
3. Zkontrolujte, zda se produkt pohybuje sem a tam. Tím ověříte, že je registrace připravena, když stisknete tlačítko ozubeného kolečka (na starších dálkových ovladačích stiskněte tlačítko RESET) na ovládacím spínači. Pokud se produkt nepohybuje, zkuste znovu stisknout tlačítko ozubeného kolečka (na starších dálkových ovladačích stiskněte tlačítko RESET) na ovládacím spínači.
4. Zkontrolujte, zda jste v aplikaci vybrali správnou možnost ovládání (jednosměrné aktivační jednotky najdete kliknutím na tlačítko „Mám jiné dálkové ovladače“).
5. Zkuste aplikaci zavřít a znovu ji otevřít. Tím zjistíte, zda máte nedokončenou instalaci. Pokud ano, dokončete instalaci.

Pokud výše uvedené kroky nevyřeší problém, budete muset obnovit tovární nastavení produktů VELUX, které brána nenalezla. Mějte na paměti, že k obnovení továrního nastavení potřebujete fyzický přístup k produktu.
Po resetování produktu již nebude funkční žádná z předchozích aktivačních jednotek tohoto produktu. Proto je třeba znovu spárovat aktivační jednotku s produktem – pokyny k resetování produktu a následnému spárování aktivační jednotky najdete v pokynech k oknu/příslušenství.

Pokud jste už nainstalovali bránu, MAC adresu naleznete v aplikaci. Přejděte do: Nastavení > Řízení domácnosti > Gateway > MAC adresa. MAC adresa je 12místný kód ve formátu: „70: ee :50: xx: xx: xx“.
Pokud jste ještě nenainstalovali bránu, MAC adresu naleznete vytištěnou na její zadní straně. Hledejte 7místný kód ve formátu „g: xx: xx: xx“ (poslední část sériového čísla brány se nachází na 3. řádku).

V případě zařízení se systémem iOS (Apple) navštivte Apple App Store a v případě zařízení Android navštivte Google Play. Vyhledejte VELUX ACTIVE with NETATMO a stáhněte si aplikaci. Tato aplikace se používá pro VELUX ACTIVE i VELUX App Control.
Ano, je to možné, nicméně je doporučeno nainstalovat senzor v každé místnosti pro maximální využití řídicím systémem vnitřního klimatu VELUX ACTIVE. Registraci senzoru můžete během instalace přeskočit, pokud zvolíte možnost „It's done“, když vás aplikace požádá o vložení baterií do senzorů, a poté na následující obrazovce a po dokončení vyhledávání stisknete možnost „All my switches are here“.
Existují dva způsoby, jak do stávajícího řešení VELUX ACTIVE nebo VELUX App Control přidat nového uživatele:
1. Nový uživatel je informován o e-mailu a heslu daného účtu a jednoduše se přihlásí jako stávající uživatel.
2. Stávající uživatel může pozvat nového uživatele a povolit mu přístup. To je v aplikaci možné provést zde: „Nastavení > Správa hostů > Pozvat uživatele“.

Poznámka: Aby byla zajištěna bezpečnost systémů VELUX ACTIVE a VELUX App Control, musí nový uživatel k udělení plného přístupu získat ověřovací klíč z brány (stiskněte červenou výstražnou lištu na obrazovce místnosti a postupujte podle pokynů v aplikaci).
Aplikaci si můžete stáhnout na své nové zařízení a přihlásit se do stávajícího účtu.

Poznámka: Aby byla zajištěna bezpečnost systémů VELUX ACTIVE a VELUX App Control, musí nový uživatel k udělení plného přístupu získat ověřovací klíč z brány (stiskněte červenou výstražnou lištu na obrazovce místnosti a postupujte podle pokynů v aplikaci).
Ano, k systému VELUX ACTIVE a VELUX App Control je možné připojit se z jakéhokoli mobilního zařízení – Apple či Android.
Na bráně byste vedle konektoru napájecího kabelu měli vidět bílé LED světlo. Zkontrolujte, zda je přívodní kabel připojen k bráně a zda je hlavní vypínač zapnutý. Pokud je již kabel připojen, odpojte bránu na 10 sekund a znovu ji zapojte.
Bránu umístěte na centrální místo ve svém domě pro zajištění stabilního bezdrátového připojení ke všem produktům VELUX a k Wi-Fi routeru. Sílu Wi-Fi signálu je možné v aplikaci VELUX zobrazit v nabídce: „Nastavení > Řízení domácnosti“. Jakmile stanovíte optimální umístění, na stěnu můžete pomocí montážního úhelníku nainstalovat bránu.

V případě výměny komunikační jednotky je nutné vytvořit novou instalaci. Z bezpečnostních důvodů není možné přenášet informace z jedné komunikační jednotky do druhé. Pro novou komunikační jednotku si však můžete ponechat svůj stávající účet VELUX.
Pro připojení VELUX ACTIVE nebo VELUX App Control musíte mít síť Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz (b/g/n). Pokud používáte dvoupásmový Wi-Fi router, ujistěte se, že sítě 2,4 GHz a 5 GHz mají samostatné názvy (SSID). Pokud používáte opakovače, extendery nebo zesilovače Wi-Fi, ujistěte se, že každý přístupový bod má také jedinečný název (SSID).
Akceptována jsou zabezpečení Open, WEP, WPA nebo WPA2-Personal (TKIP a AES).

Následující sítě Wi-Fi nejsou kompatibilní:
– Veřejné a podnikové sítě s filtrováním portů.
– Sítě využívající pouze pásmo 5 GHz.
– Sítě s autorizačním portálem.

Před zahájením instalace se ujistěte, že je váš smartphone správně připojen k funkční síti Wi-Fi.
Potom postupujte následovně:

1. Restartujte Wi-Fi router a smartphone.
2. Zkontrolujte, zda je brána připojena k napájení (vedle přívodního kabelu svítí malá bílá LED kontrolka)
3. Pokud máte v síti nějaké zesilovače/opakovače Wi-Fi, zkontrolujte, zda se brána připojuje k přístupovému bodu s nejsilnějším signálem a zda má přístupový bod jedinečný název (SSID).

Pokud výše uvedené kroky nevyřeší problém, zkontrolujte, zda lze bránu VELUX připojit přes hotspot poskytovaný jiným telefonem připojeným k mobilní datové síti 4G. Pokud se podaří připojit k hotspotu, zkontrolujte nastavení routeru připojením na konfigurační stránku routeru (viz uživatelská příručka k routeru).

– Aktualizujte router na nejnovější verzi firmwaru.
– Nastavte jednodušší heslo Wi-Fi bez speciálních znaků.
– Ujistěte se, že na routeru není povoleno filtrování MAC adres (nebo zkontrolujte, zda je brána na seznamu povolených adres).
– Zajistěte, aby byla zakázána omezení přístupu (např. rodičovská kontrola).
– Zkontrolujte, zda je router vybaven funkcí spánku. Pokud ano, deaktivujte tuto funkci (vyhněte se častému odpojování/připojování k routeru, abyste zajistili stabilní funkčnost brány).
– Zakažte omezení kanálu Wi-Fi (povolte automatický výběr), nebo vyberte kanál 1, 6 či 11.
– Zkontrolujte, zda je povoleno také pásmo 2,4 GHz, pokud je router kompatibilní se dvěma pásmy (VELUX ACTIVE with NETATMO a VELUX App Control se mohou připojit pouze k sítím v pásmu 2,4 GHz). Zkuste také deaktivovat pásmo 5 GHz.
– Zkontrolujte, zda je povolen protokol UPnP (doporučené nastavení).
– Zkontrolujte, zda není blokován broadcast LAN na WLAN ani multicast.
– Zkuste nahradit aktuální DNS servery společnosti Google (primární: 8.8.8.8/sekundární: 8.8.4.4).
– Zkontrolujte, zda váš router nemá aktivované filtrování firewallu/portů. Pokud ano, otevřete port 25050 (TCP).
– Dejte bráně statickou IP adresu s její MAC adresou.
Pro navýšení síly Wi-Fi signálu mezi routerem a komunikační jednotkou můžete komunikační jednotku a router fyzicky přiblížit k sobě. V rámci Wi-Fi sítě můžete také použít bezdrátový Wi-Fi extender.
Pro připojení komunikační jednotky k nové síti Wi-Fi (router) v aplikaci přejděte do: „Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi“. Nyní budete požádání o opětovné zadání identifikačního kódu přístupového bodu Wi-Fi.

Vyndejte baterie, stiskněte kterékoli tlačítko na dálkovém ovladači a znovu vložte baterie. Na přední části dálkového ovladače byste měli vidět zelené blikající světlo, které značí správné napájení. Pokud světlo nevidíte nebo pokud je slabé/tlumené, vložte nové baterie.
 
V případě problémů s připojením umístěte senzor/vypínač během detekování blíže ke komunikační jednotce (20 až 50 cm).

Pro dosažení těch nejlepších podmínek pro přesné měření umístěte senzor podle následujících pokynů:
  - Senzor umístěte na zeď v dosahu signálu a ve vhodné výšce (90 až 170 cm)
  - Senzor neumísťujte na vnitřní stranu venkovní zdi
  - Senzor neumísťujte na přímé sluneční světlo
  - Senzor neumísťujte nad topná tělesa nebo radiátory
  - Senzor neumísťujte za záclony, nábytek nebo jiné překážky

Centrální vypínač umístěte v dosahu a ve vhodné výšce (90 až 120 cm) vedle hlavního vchodu. Centrální vypínač můžete umístit u každého vchodu do domu.

Maximální provozní rozsah mezi senzorem / centrálním vypínačem a komunikační jednotkou je 300 m ve volném prostoru nebo přibližně 30 m ve vnitřních prostorech (s ohledem na stavební konstrukce).

Pokuste se komunikační jednotku a spínače posunout blíže k sobě. Bezdrátový extender nelze použít.

Spínač senzoru je nastaven (výchozí nastavení), aby ovládal všechna okna v místnosti. Jestliže místnost nemá žádná elektrická okna, je ovládána veškerá venkovní ochrana před sluncem. Jestliže není nainstalována žádná venkovní ochrana před sluncem, tak jsou ovládány všechny vnitřní rolety.
 
Toto výchozí nastavení můžete změnit v aplikaci: „Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Senzor > Řízené produkty“. Spínač senzoru dokáže ovládat pouze produkty ve stejné místnosti a vždy pouze produkty stejného typu.

Pro přidání dalšího senzoru k systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Install new products > Install additional switch“ a postupujte podle pokynů.

Pro odebrání senzoru ze systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Home management > Room > Sensor switch“ a zvolte možnost „Remove product“.
Pro přesun senzoru z jedné místnosti do druhé otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Home management > Room > Sensor switch“ a zvolte možnost „Move product“.
Senzor může ovládat pouze produkty místnosti, ve které je umístěn. Pro dosažení optimálního automatického ovládání produktů a získání všech výhod systému VELUX ACTIVE se doporučuje nainstalovat senzor v každé místnosti.
Pro přidání dalšího centrálního vypínače do systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Install new products > Install a new switch“ a postupujte podle pokynů.
Maximální provozní rozsah mezi výrobkem a komunikační jednotkou je 300 m ve volném prostoru nebo přibližně 30 m ve vnitřních prostorech (s ohledem na stavební konstrukce). Pro zlepšení signálu lze použít rozhraní KLF 200 (až do 60 m).
Ne, jednoduše zkopírujte identitu vašich oken a zastiňujících doplňků z jednoho (či více) stávajících dálkových ovladačů do brány. Stávající dálkové ovladače se nezmění.
Jestliže bylo vaše okno nebo zastiňující doplněk doručen s ovládacím spínačem (místní aktivační jednotka), měli byste vždy začít spárováním s tímto spínačem. Postupujte podle návodu k ovládacímu spínači.

Vlastníte-li ovládací panel VELUX (KLR 200) nebo dálkový ovladač VELUX s displejem (KLR 100), přidejte okno nebo zastiňující doplněk také do tohoto dálkového ovladače. Postupujte podle návodu k dálkovému ovladači.

Poznámka: Přidání všech produktů do jednoho dálkového ovladače zjednoduší kopírování produktů VELUX do brány VELUX.
Pro přidání nového okna či zastiňujícího doplňku do systému VELUX ACTIVE with NETATMO nebo VELUX App Control otevřete aplikaci, najděte: „Nastavení > Nainstalovat nové produkty > Přidat střešní okno“ a postupujte podle pokynů.

Poznámka: Než přidáte nový produkt do systému VELUX ACTIVE nebo VELUX App Control, musí být produkt již spárovaný s dálkovým ovladačem VELUX.
Ano, pro jednoduché přemístění postupujte v aplikaci "Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Produkt > Přesunout".
Software vaší komunikační jednotky VELUX ACTIVE (firmware) se aktualizuje automaticky, když dojde k vydání nových funkcí a oprav chyb. Ujistěte se, zda je jednotka 
napájena a připojena k internetu.

Používání aplikace

VELUX App Control a VELUX ACTIVE with NETATMO jsou chytré domácí produkty, které mohou ovládat vaše okna a příslušenství VELUX ze smartphonu. Rozdíl mezi produkty je následující: 


VELUX ACTIVE with NETATMO: S tímto produktem můžete ovládat svůj domov pomocí aplikace. Produkty VELUX lze ovládat ručně do libovolné požadované polohy, a také provádět plánované automatizace na základě osobních nastavení, například kolikrát denně chcete větrat místnost. Kromě toho můžete provádět inteligentní automatizace na základě vnitřního klimatu. Senzor vnitřního klimatu obsažený ve startovací sadě VELUX ACTIVE detekuje vnitřní teplotu, vlhkost a hladinu CO2 v domácnosti. Pokud jsou naměřené hodnoty mimo vámi preferovaný rozsah, systém VELUX ACTIVE automaticky zajistí větrání a ochranu před sluncem, aby bylo v domě vždy udržováno zdravé vnitřní klima. 


VELUX App Control: I s tímto produktem můžete ovládat svůj domov pomocí aplikace. Produkty VELUX lze ovládat ručně do libovolné požadované polohy, a také provádět plánované automatizace na základě osobních nastavení, například kolikrát denně chcete větrat místnost. Vzhledem k tomu, že při nákupu VELUX App Control není v dodávce zahrnut žádný senzor vnitřního klimatu, NEMŮŽETE provádět inteligentní automatizace. K systému VELUX App Control však můžete kdykoli přidat senzory, a tím jej vylepšit na produkt VELUX ACTIVE. 


Oba produkty jsou ovládány stejnou aplikací „VELUX ACTIVE with NETATMO“ staženou z obchodu s aplikacemi. 
Červená tečka vedle ikony Nastavení značí, že máte novinky týkající se VELUX ACTIVE with NETATMO nebo VELUX App Control. O nových funkcích nebo vylepšeních přidaných do aplikace se můžete informovat otevřením nastavení a vyhledáním položky Co je nového. Po přečtení informací tečka zmizí, dokud nedorazí nové informace.
Klikněte zde, pokud chcete zobrazit podmínky použití VELUX ACTIVE a VELUX App Control.klikněte zde

Kvalita vzduchu vaší domácnosti je neustále zobrazována v aplikaci VELUX ACTIVE. Na stránce s místnostmi (product control) si můžete prohlédnout teplotu, vlhkost a úroveň CO2 naměřenou senzorem v dané místnosti.

Pro zobrazení aktuální teploty, vlhkosti a úrovně CO2 konkrétní místnosti přejděte na stránky místnosti. Pro zobrazení úrovní v jiné místnosti přepněte na jinou místnost.
Na zařízeních Apple lze zjistit hodnoty v notifikační liště.
Podle Světové zdravotnické organizace je vhodná vnitřní teplota mezi 17 °C až 26 °C (63 °F až 79 °F). Taková vnitřní teplota může předejít kondenzaci, tvorbě plísní nebo dehydrataci osob.
Pro výběr teplotní jednotky stupňů Celsia či Fahrenheita otevřete aplikaci, najděte: „Settings > My account > Unit system“ a vyberte preferovanou jednotku.
Podle Světové zdravotnické organizace je vhodná vnitřní úroveň vlhkosti (množství vodních par ve vzduchu) mezi 40 % až 60 %.
Vhodná úroveň CO2 ve vnitřních prostorech je podle Světové zdravotnické organizace pod úrovní 1150 ppm.
Pro kontrolu úrovně baterie nebo síly signálu spínače senzoru otevřete aplikaci a najděte: „Settings > Home management > Room > Sensor switch“.
 
Pro kontrolu úrovně baterie nebo síly signálu centrálního vypínače otevřete aplikaci a najděte: „Settings > Home management > Departure switch“.
 
Pro kontrolu síly signálu Wi-Fi na komunikační jednotce otevřete aplikaci a najděte: „Settings > Home management > Gateway“.
Pokud chcete v aplikaci zobrazit jinou domácnost, stiskněte na úvodní obrazovce název domácnosti a vyberte preferovanou domácnost.
Pokud jste zapomněli své heslo k účtu VELUX, na přihlašovací obrazovce stiskněte možnost „Zapomněli jste heslo“ a postupujte podle pokynů v e-mailu. Jestliže neobdržíte e-mail, zkontroluje složku se spamem.
Nového uživatele můžete pozvat a sdílet s ním přístup, když v aplikaci zvolíte „Settings > Guest management > Invite a user“.
Jakmile bude vypuštěna nová verze, budete automaticky upozorněni. Pokud nemáte zapnuté automatické aktualizace, přejděte na stránku se stahováním a přijměte aktualizaci.
Okno VELUX či zastiňující doplněk můžete nastavit do požadované polohy pomocí aplikace nebo dálkového ovladače. V aplikaci vyberte místnost a posouvejte dolů, dokud nenajdete produkt, který si přejete ovládat. Posunutím knoflíku na ovládacím madlu nastavte požadovanou polohu. Pusťte jej pro zahájení pohybu. Pohyb můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Stop“.

Poznámka: Rychlé ovládání můžete použít stisknutím ikon produktu na každé straně posuvníku – produkt poté přejde rovnou do koncové polohy.
Pro zastavení pohybujícího se produktu použijte dálkový ovladač nebo aplikaci. Na úvodní obrazovce nebo obrazovce domácnosti v aplikaci stiskněte tlačítko „Stop“.
Existují dva způsoby, jak dočasně pozastavit automatické ovládání:
– Ručně nastavte produkt do nové polohy – z aplikace nebo dálkovým ovladačem VELUX. Tím se zastaví další automatické ovládání produktu až do následujícího automatického ovládání.
– Prostřednictvím ovládacího centra vpravo nahoře (ikona se 3 tečkami) vyberte možnost „Pozastavit” pro pozastavení veškerého automatického ovládání pro konkrétní místnost. Pokud chcete znovu aktivovat automatické ovládání, vyberte v ovládacím centru možnost „Restart“ nebo počkejte, až se spustí následující automatické ovládání.

Pro otevření okna do zabezpečené ventilační polohy vodorovně přetáhněte knoflík na ovládacím madlu, dokud nedosáhne ikony „uzamčená ventilace“.

Poznámka: Ikona „uzamčená ventilace“ se neobjeví, pokud vaše okno není opatřeno ventilační klapkou.

Příslušenství nainstalovaná na okně jsou seskupena v okně aplikace. Pro vyhledání konkrétního produktu vyberte místnost s oknem a rolujte dolů, dokud neuvidíte ovládací lištu okna nebo doplňku, který si přejete ovládat.
V aplikaci nelze vytvořit personalizované skupiny produktů.
Pokud chcete ovládat všechny produkty stejného typu v místnosti, vyberte obrazovku místnosti a možnost skupin pod hodnotami senzorů. Změnou polohy posuvníku nyní ovládáte všechny produkty tohoto typu. Pokud chcete použít individuální ovládání, vyberte možnost „Produkt”.

Případně můžete ovládat všechny produkty jednoho typu pomocí senzoru vnitřního klimatu v místnosti. Tyto skupiny jsou vždy rozděleny na okna, venkovní rolety nebo rolety.
Veškeré příkazy k ovládání odeslané z aplikace vyžadují internetové připojení mezi mobilním zařízením a bránou. Pokud dojde k přerušení tohoto spojení, aplikaci nebude možné používat do obnovení spojení. Samotná brána bude i nadále zajišťovat automatické ovládání po dobu 2 dnů bez přístupu k internetu. Po uplynutí této doby se ovládání zastaví, protože nebude mít k dispozici aktuální data o počasí.
Nastavení automatického ovládání můžete kdykoli změnit. Pro změnu nastavení otevřete aplikaci a vyhledejte: „Nastavení > Scénáře & Automatizace“. Následně zadejte své předvolby pro každou místnost zvlášť.
Ano, v aplikací je možné dočasně zrušit ochranu pomocí dešťového senzoru. První otevření okna je omezeno na ventilační polohu. Zároveň jste informováni, že prší. Pokud znovu otevřete okno pomocí posuvníku polohy, máte povoleno otevření až do 50 %. Po 15 minutách se okno automaticky opět zavře a zajistí plnou ochranu proti dešti.

Poznámka: Ochranu pomocí dešťového senzoru nelze zrušit v případě starších motorizovaných oken a světlíků pro ploché střechy.
Svou domácnost, místnosti či produkty můžete kdykoli přejmenovat. Pro přejmenování domácnosti otevřete aplikaci, vyhledejte: „Settings > Home management > Name of House“ a zadejte své preference. Pro přejmenování místnosti otevřete aplikaci, vyhledejte: „Settings > Home management > Room“ a zadejte své preference. Pro přejmenování produktů otevřete aplikaci, vyhledejte: „Settings > Home management > Product“ a zadejte své preference.
 
Důležité: Při pojmenovávání místností a produktů do názvu produktu nezačleňujte typ pokoje. Mohlo by to způsobit konflikt v názvu. Názvy typů místností (koupelna, kuchyně atd.) používejte pro místnosti a názvy typů produktů (okno, roleta atd.) pro produkty. Takto dosáhnete nejlepší integrace s hlasovými pokyny pro Siri (Apple HomeKit). Komunikujete-li se Siri v anglickém jazyce, místnosti a produkty pojmenujte pro co nejlepší fungování anglicky.
Aplikace vás automaticky upozorní na nutnost výměny baterie kteréhokoli ze senzorů nebo centrálních vypínačů. Přejete-li si odebrat upozornění, veškerá upozornění systému VELUX ACTIVE můžete spravovat v aplikaci: „Settings > Notifications“.
Standardní upozornění systému VELUX ACTIVE with NETATMO a VELUX App Control můžete spravovat v aplikaci, kde najdete možnost: „Nastavení > Upozornění“. Vytváření nových upozornění v systému VELUX ACTIVE nebo VELUX App Control momentálně není možné.

Dvě červená tlačítka na úvodní obrazovce označená sluncem a měsícem se používají pro rychlé a snadné ovládání zastiňujících produktů. Stisknutím tlačítka se sluncem dojde k vytažení všech zastiňujících produktů (Good morning). Stisknutím tlačítka s měsícem dojde ke stažení všech zastiňujících produktů (Good night).

Ano, můžete upravit tlačítko „Uzamknout“ tak, aby byly při odchodu staženy všechny zastiňující doplňky. Scénář „Dobrou noc“ můžete upravit tak, aby při stahování zastiňujících doplňků došlo také k zavření všech oken. Pro úpravu scénářů otevřete aplikaci a najděte možnost: „Nastavení > Přednastavené funkce“.

Tlačítko zámku a centrální vypínač se používají pro změnu nastavení vnitřní kontroly klimatu VELUX ACTIVE do zabezpečeného režimu, když nejste doma. 
Okna se v tomto případě otevírají pouze do ventilační polohy nebo se neotevírají vůbec (okna bez ventilační klapky). 
Stiskem tlačítka „Uzamknout domov“ nastavíte zabezpečený režim / režim odchodu. Stiskem tlačítka „Odemknout domov“ nastavíte režim doma.

Systémy VELUX ACTIVE with NETATMO a VELUX App Control jsou zabezpečeny, aby zabránily neoprávněným uživatelům v odemykání vaší domácnosti. Pro odemčení je nutné, aby váš chytrý telefon získal specifický bezpečnostní klíče z brány. Uživatelé, kteří tento klíč nemají, domácnost z aplikace nemohou odemknout.

Existují dva způsoby, jak klíč získat:
– Klíč je automaticky získán během instalace brány.
– Klíč se načte stisknutím červené výstražné lišty s názvem „Vyžadováno ověření“. Následně postupujte podle pokynů.
(ujistěte se, že jsou smartphone a brána blízko sebe (přibližně 20 cm) a že jsou obě zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi)

Bezpečnostní klíč je z bezpečnostních důvodů uložen přímo v chytrém telefonu. Pokud změníte smartphone nebo zařízení, případně se odhlásíte ze svého účtu, budete muset získat nový klíč.

Poznámka: Domácnost můžete vždy odemknout pomocí přepínače odchodu.
Systém VELUX ACTIVE vás vyhodnotí jako oprávněného uživatele a považuje za bezpečné domov otevřít, je-li příkaz obdržen z dálkového ovladače.

Měření a automatizace

Všechna nastavení systému VELUX ACTIVE mohou být upravena podle osobních preferencí. Jestliže si přejete navýšit nebo snížit citlivost parametrů vnitřního klimatu 
nebo definovat období nečinnosti, můžete tak provést otevřením aplikace a upravením parametrů: „Nastavení > Active řízení".
Údaje o počasí jsou používány na úpravu délky otevření a míry otevření okna během větrání a také, aby se okno neotevíralo, když vnitřní klima nijak nelze upravit. 
Údaje se používají také pro nastavení zastiňujících produktů, aby nedošlo k možnému přehřátí. Pro zamezení nadměrného počtu automatických operací, náhlých změn vnitřního klima ad. upravuje jednotka automaticky nutné řízení jednotlivých produktů/celého systému.
Je-li nainstalován senzor vnitřního klimatu a algoritmy ovládání jsou v aplikaci aktivovány, systém VELUX ACTIVE bude automaticky ovládat všechna střešní okna a veškeré zastiňující produkty v místnosti.
Systém VELUX ACTIVE a VELUX App Control zůstane v provozu i při výpadku internetového připojení. Aplikace reguluje vnitřní klima a zastiňování podle posledního nastavení před výpadkem (režim mimo domácnost, ruční nastavení atd.). Po dvou dnech je funkce zastavena, protože nedošlo k aktualizaci dat o počasí. Nadále funguje pouze zastiňování ráno a večer.

Během výpadku však nebude moci používat aplikaci (např. není k dispozici možnost ovládat produkty, neprobíhá čtení dat vnitřního klimatu ani není možné měnit nastavení). Funkčnost aplikace je automaticky obnovena na všech připojených zařízení, jakmile dojde k obnově internetového připojení. Bráně může trvat několik minut, než se po obnově internetového připojení opět připojí.

Během výpadku elektřiny nebudou k dispozici funkce VELUX ACTIVE a VELUX App Control. Budete však moci ovládat produkty VELUX na solární pohon pomocí dálkového ovladače. Jakmile dojde k obnově proudu, brána se automaticky připojí k routeru a serverům v cloudu. Upozorňujeme, že to může trvat několik minut.
Po výpadku elektrické energie přejde brána VELUX automaticky do zabezpečeného režimu (režim mimo domácnost), aby bylo zajištěno kompletní zabezpečení vaší domácnosti. Tím je zabráněno otevření oken, pokud výpadek elektrické energie způsobí např. zloděj.
Ano, pomocí aplikace můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se okno automaticky zavře (např. časem řízené větrání koupelny). Pokud chcete nastavit období, stiskněte ikonu ovládacího centra (ikona se 3 tečkami) v horním rohu obrazovky místnosti a nastavte časovač. Po uplynutí časového limitu časovače se okno automaticky zavře. Automatizované ovládání se automaticky obnoví na začátku další ACTIVE naplánované automatizace.
Dobu, za kterou se okno automaticky zavře, si můžete nastavit podle svých osobních potřeb. Ve výchozím nastavení je tato doba 15 minut, ale lze ji upravit na jakoukoliv hodnotu mezi 5 a 60 minutami.
Ne, systém VELUX ACTIVE neumožňuje stanovení vlastního časového plánu otevírání a zavírání oken a/nebo zastiňujících produktů. Jestliže používáte systém VELUX ACTIVE na zařízení iPhone, můžete si vytvořit časový plán v aplikaci Apple Domácnost – další informace viz podpora Apple HomeKit.
Ano, v systému VELUX ACTIVE je možné vypnout či zastavit automatickou regulaci oken a zastiňujících doplňků. Pro vypnutí automatického ovládání v domácnosti otevřete aplikaci a vyhledejte: „Nastavení > Scénáře & Automatizace“. Nebo ponechejte automatické ovládání povolené v konkrétních místnostech. Otevřete aplikaci a přejděte do: „Nastavení > Scénáře & Automatizace > Místnost > Parametry > Povolit tuto automatizaci".
Ano, v rámci systému VELUX ACTIVE with NETATMO a VELUX App Control je možné v jedné místnosti (nebo ve všech místnostech) dočasně vypnout automatické ovládání oken a zastiňujících doplňků během noci. Pro nastavení doby provozu v dané místnosti (např. od 8:00 do 21:00) otevřete aplikaci a najděte možnost: „Nastavení > Scénáře & Automatizace > Místnost“. Tento krok opakujte pro každou místnost.
Ano, v rámci systému VELUX ACTIVE nebo VELUX App Control je možné vypnout automatické ovládání v jedné místnosti, ale ponechat jej zapnuté v jiné místnosti. Otevřete aplikaci a najděte možnost: „Nastavení > Scénáře & Automatizace“. Následně vyberte místnost, ve které si přejete vypnout systém VELUX ACTIVE nebo VELUX App Control. Nyní můžete nastavit dobu provozu pro danou místnost nebo vypnout plánované ovládání této místnosti zrušením výběru možnosti „Povolit tuto automatizaci”.
Ano, můžete se sami rozhodnout, kdy chcete povolit provoz systému VELUX ACTIVE nebo VELUX App Control. Můžete nastavit individuální plány pro každý den v týdnu a/nebo dokonce definovat konkrétní dobu každý den. Zde si přečtěte více o funkci Scénáře a automatizace a zjistěte, jak vytvořit vlastní automatizace.
Teplotu místnosti měří senzor vnitřního klimatu. Teplota se měří každých 20 sekund v rozsahu 0 °C až 50 °C / 32 °F až 122 °F.
Rozdílně naměřené hodnoty teplotního senzoru VELUX ACTIVE a jiného teploměru v místnosti mohou být způsobeny nevhodnou instalací. Zkontrolujte, zda se senzor nenachází na přímém slunci, nad topným tělesem, za záclonou, poblíž otevřeného okna nebo dveří. Senzor přesuňte na jiné místo.
Vlhkost měří senzor vnitřního klimatu nainstalovaný na stěně v místnosti. Naměřená vlhkost se aktualizuje každých 20 sekund a měří se v rozsahu od 0 do 100 % s přesností ± 3 %.
Úroveň oxidu uhličitého (CO2) v místnosti se měří senzorem vnitřního klimatu nainstalovaném na stěně v místnosti. Naměřená úroveň CO2 se aktualizuje každých 5 minut a je měřena v rozsahu 0 až 5000 ppm.
Nejsou-li v aplikaci zobrazeny žádné naměřené hodnoty senzorem, může to být způsobeno baterií nebo problémem s komunikací.
 
Nejprve zkontrolujte úroveň baterie senzoru.
- Úroveň baterie zkontrolujte v aplikaci pod umístěním: „Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Senzor“.
- Vyjměte baterie a před jejich opětovným vložením vyčkejte několik sekund. Poté zkontrolujte, zda bliká LED dioda na přední straně spínače.
 
Následně zkontrolujte kvalitu rádio signálu mezi senzorem a komunikační jednotkou.
- Úroveň rádio signálu senzoru zkontrolujte v aplikaci pod umístěním: „Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Senzor > Rádiový signál“.
- Senzor posuňte blíže ke komunikační jednotce.
Dešťový senzor, který je součástí dodávky okna VELUX (nebo motorové sady), je připojen přímo k ovládání motoru. Do aplikace nejsou při detekci deště a zavření okna odeslány žádné informace (detekce deště je provedena místně otvíračem okna). Aplikace VELUX ACTIVE varuje před deštěm pouze, je-li okno (motor) otevřeno, když prší.

Chybí-li některé nebo všechny hodnoty senzoru, senzor nemusí být v dosahu (tato informace je uvedena v aplikaci). Zkontrolujte baterie senzoru a v případě potřeby je vyměňte. Chybí-li pouze hodnota oxidu uhličitého (CO2), ale hodnoty vlhkosti a teploty jsou zobrazeny správně, vyčkejte 5 až 10 minut, jestli se chybějící hodnota nezobrazí. Úroveň CO2 se měří pouze co 5 minut. K měření tedy může dojít až po 5 minutách od výměny baterie.

Pokud žádné z těchto opatření nezpůsobilo zobrazení hodnot senzoru, může být nutná výměna senzoru.

Poznámka:
Naměřené hodnoty CO2 se zobrazí až po 12 hodinách od instalace kvůli kalibraci senzoru. Během samotné kalibrace vždy pamatujte na nutnost neustálého napájení brány ze sítě.

Životnost baterie senzoru a centrálního vypínače je za běžného používání obvykle 2 roky. Senzor a centrální vypínač jsou za stavu nízké baterie plně funkční po dobu až 7 dnů.

Mé údaje

Během instalace systému VELUX ACTIVE budete požádáni o vytvoření účtu pomocí svého e-mailu a hesla. Váš e-mail bude uložen na zabezpečeném cloudovém serveru. Společnost VELUX nebude mít přístup k vašemu heslu. Jestliže si nainstalujete komunikační jednotku VELUX prostřednictvím platformy Apple HomeKit, nedojde k uložení žádných údajů.
 
Jestliže si komunikační jednotku VELUX nainstalujete prostřednictvím aplikace VELUX ACTIVE, uložíme údaje o vaší komunikační jednotce a nastavení systému pro účely optimalizace služeb a produktů.
 
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, kdy je váš účet aktivní a 6 měsíců po odpojení produktů.
 
Kompletní informace, jaké osobní údaje uchováváme, viz Zásady ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE
Údaje systému VELUX ACTIVE jsou ukládány v zabezpečeném středisku spravovaném společností NETATMO. K údajům má přístup pouze společnost VELUX A/S, NETATMO a vaše místní prodejní společnost VELUX. Datové středisko se nachází v EU.
Údaje systému VELUX ACTIVE nejsou k dispozici žádný jiným subjektům než společnosti VELUX A/S, NETATMO a v omezeném rozsahu vaší místní prodejní společnosti VELUX.
Systém VELUX ACTIVE shromažďuje údaje, aby mohl efektivně regulovat vaše vnitřní klima. Údaje se používání pro účely optimalizace služeb a produktů a jestliže jste udělili svolení, také k marketingovým účelům. Kompletní informace, jaké osobní údaje uchováváme, viz Zásady ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE

Pokud si přejete obdržet soupis osobních údajů, které o vás uchováváme, obraťte se na adresu: active-support@velux.com

Svou e-mailovou adresu a názvy domácností, místností, oken, rolet a venkovních rolet si můžete změnit v aplikaci VELUX ACTIVE. V případě jakýchkoli dalších požadavků se obraťte na adresu: active-support@velux.com
Pokud byste rádi požádali o smazání informací uchovávaných společností VELUX, musíte odeslat žádost o smazání účtu VELUX ACTIVE. Když obnovujete nastavení své komunikační jednotky, smažeme vaše osobní údaje během období uvedeného v Zásady ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE. Přejete-li si okamžité vymazání těchto údajů, s žádostí o vymazání se obraťte na adresu: active-support@velux.com. Více informací viz Podmínky používání VELUX ACTIVE.

Skupina VELUX se zavázala předcházet incidentům souvisejícími se zneužitím dat nebo hackingem. Z těchto důvodů jsme zavedli velké množství technických, administrativních a fyzických bezpečnostních mechanismů, které jsou určeny k ochraně dat získaných z VELUX ACTIVE. Berte prosím v potaz, že  i přes veškeré naše úsilí k ochraně dat, není žádné bezpečnostní opatření dokonalé a neprostupné.

Pokud zaznamenáte jakoukoliv formu podezření na únik osobních údajů, IT problém nebo podobné věci týkající se VELUX ACTIVE, zde zadejte následující informace. 
  1. Typ incidentu a popis (Co jste zaznamenali?)
  2. Kdy se to stalo?
  3. Kde jste situaci zaznamenali? (např. na webových stránkách)
  4. Jsou ohroženi jednotlivci? (Jedná se o únik informací jednotlivých osob? Pokud ano, kterých?)
  5. Kdo je o tomto incidentu informován?

Na vaše oznámení a dotazy budeme reagovat v nejkratším možném času.

Pro maximální zabezpečení vašich dat doporučujeme postupovat podle doporučení níže, která zabezpečí dostatečnou ochranu všech dat při používání aplikace systémem Android. Tato doporučení platí pouze pro uživatele s operačním systémem Android, platforma iOS pracuje na jiném systému.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Zranitelnost zařízení může představovat vážnou hrozbu pro ochranu vašich dat. V aplikaci proto naleznete doporučení, která vám pomohou zlepšit zabezpečení zařízení. Pamatujte prosím také na pravidelné aktualizace operačního systému zařízení.

1. Heslo nebo zámek obrazovky:
Zabezpečení pomocí hesla nebo zámku obrazovky zabrání neoprávněnému přístupu k vašim aplikacím a heslům. Důrazně doporučujeme nastavit heslo nebo zámek obrazovky pro odemknutí telefonu.

2. Režim root:
Pokud je telefon v režimu root, umožňuje jakékoliv aplikaci přístup k dalším aplikacím v systému. Důrazně doporučujeme používat standardní režim operačního systému.

3. Neoficiální aplikace nebo chybný certifikát:
Aplikaci VELUX ACTIVE najdete ke stažení i mimo obchod Google Play. Neoficiální aplikace však nemusí být stejně spolehlivá jako ta oficiální. Důrazně proto doporučujeme instalaci pouze z Google Play.

4. Aktualizace operačního systému 
Důrazně doporučujeme provádět pravidelné aktualizace operačního systému zařízení. Jen tak zajistíte maximální ochranu před případnými bezpečnostními riziky.
 

HomeKit

Platformu Apple HomeKit můžete použít k ovládání produktů VELUX prostřednictvím Siri (hlasový asistent Apple). Použijte svůj hlas pro otevření okna, stažení rolet
nebo požádání o aktuální stav ovzduší vaší domácnosti. Platforma Apple HomeKit také umožňuje vytvářet vlastní scénáře propojující vaše produkty VELUX a další zařízení 
kompatibilní s platformou HomeKit.
Pokud platforma Apple HomeKit nespolupracuje s vašimi střešními okny VELUX, zkontrolujte synchronizaci dat:
- Odpojte (vypněte) komunikační jednotku na alespoň 30 sekund a znovu ji připojte.
- Počkejte na dokončení synchronizace iCloud na všech připojených zařízeních pomocí stejného účtu Apple.
 
Synchronizaci můžete vynutit připojením svého zařízení iPhone do nabíječky a jeho restartováním. Pokud tento postup nefunguje, musíte obnovit konfiguraci platformy HomeKit a platformu znovu připojit.

Pokud jste již nastavili HomeKit s jiným iOS zařízením, postupujte prosím podle otázky "Jak mohu sdílet ovládání platformy Apple HomeKit?".
V opačném případě postupujte podle kroků níže.

Zaprvé je nutné resetovat nastavení mezi Apple HomeKit a řídící jednotkou:
- Odstraňte řídící jednotku z aplikace Domácnost
- Ověřte, že řídící jednotka je připojena ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení
- Řídící jednotka je připojena do sítě a LED dioda na zadní straně nebliká
- Stiskněte a podržte tlačítko označené ozubeným převodem
- Jakmile LED dioda začne blikat červeně, pusťte tlačítko a ještě jednou jej rychle zmáčkněte pro potvrzení obnovy výrobního nastavení
- Komunikační jednotka se nyní automaticky restartuje
- Počkejte do doby, než LED dioda začne blikat bíle

Zadruhé je nutné znovu spárovat řídící jednotku s Wi-Fi připojením:
- Spusťte VELUX ACTIVE aplikaci a zvolte "Nastavení"
- Zvolte "Řízení domácnosti" - "VELUX Gateway"
- Zvolte "Nastavení Wi-Fi" a postupujte podle pokynů aplikace

V konečném kroku spárujte řídící jednotku s Apple HomeKit:
- Spusťte VELUX ACTIVE aplikaci a zvolte "Nastavení"
- Zvolte "Řízení domácnosti" - "VELUX Gateway"
- Zvolte "Nastavení HomeKit" a postupujte podle pokynů aplikace

Platforma HomeKit se spoléhá na zabezpečený místní protokol poskytnutý a navržený společností Apple. Platforma Apple HomeKit vyžaduje, abyste se nacházeli doma a byli připojeni ke své Wi-Fi síti. Systém VELUX ACTIVE to považuje za bezpečné a vaši domácnost odemkne při provedení příkazu platformou Apple HomeKit. K platformě HomeKit je možné přistupovat mimo domácnost pouze, pokud používáte další zařízení Apple (např. Apple TV nebo iPad, obecně home hub).
 
Poznámka: Při používání automatizace platformy HomeKit mimo domácnost buďte opatrní, protože může dojít k odemčení vaší domácnost.
Chcete-li ovládat své produkty prostřednictvím Siri a platformy Apple HomeKit, když jste mimo domov (nejste připojeni ke své domácí síti Wi-Fi), musíte nastavit zařízení Apple jako HomeKit home hub. Mezi tato zařízení Apple patří:
 - Apple TV4 se systémem tvOS 10 nebo novějším.
 - iPad se systémem iOS 10 nebo novějším.
Hlasové ovládání Siri můžete používat stisknutím tlačítka Domů, stisknutím bočního tlačítka nebo když řeknete: „Hey Siri“. Chcete-li na svém zařízení používat příkaz „Hey Siri“, musíte jej aktivovat zde: „Nastavení > Siri a hledání > Čekat na vyslovení „Hey Siri“.
 
Tip! Při pojmenovávání místností a produktů do názvu produktu nezačleňujte typ pokoje. Mohlo by to způsobit konflikt v názvu. Názvy typů místností (koupelna, kuchyně atd.) používejte pro místnosti a názvy typů produktů (okno, roleta atd.) pro produkty. Takto dosáhnete optimální integrace s hlasovými pokyny pro Siri (Apple HomeKit). Komunikujete-li se Siri v anglickém jazyce (pro nejlepší rozpoznání řeči), místnosti a produkty byste pro co nejlepší fungování měli pojmenovat anglicky.
Během instalace systému VELUX ACTIVE budete požádáni o naskenování nastavovacího kódu platformy HomeKit pomocí kamery vašeho zařízení.
 
Osmimístný kód (xxx-xx-xxx) platformy Apple HomeKit naleznete na:
- Štítku na zadní straně komunikační jednotky.
- Poslední straně Úvodní příručky, která je součástí balení.
 
Kód můžete zadat také ručně, pokud se vám nedaří naskenovat jej kamerou zařízení.
 
Jestliže jste platformu HomeKit nenakonfigurovali v průběhu prvotní instalace, konfiguraci proveďte jednoduše výběrem: „Settings > Home management > Gateway > Set up HomeKit“
Ovládání příslušenství platformy HomeKit můžete sdílet s ostatními, pokud používají zařízení se systémem iOS 10 nebo novějším a mají účet iCloud.
 
Pro sdílené ovládání musíte být buď doma, nebo musíte mít při odesílání pozvánky v domácnosti nastaveno příslušné zařízení Apple (home hub).
 
V aplikaci VELUX ACTIVE with NETATMO vyhledejte: „Settings > Home management > HomeKit > Invite“.
 
V aplikaci Apple Home vyhledejte: „Ikonu šípu v levém horním rohu > Invite > Zadejte Apple ID osoby používané ve spojení s účtem iCloud > Send Invite“

Ano, komunikační jednotku můžete nainstalovat pomocí platformy Apple HomeKit (a nikoli pomocí aplikace VELUX ACTIVE with NETATMO). Postupujte podle návodu v tomto odkazu.

Poznámka: V případě těchto instalací můžete používat pouze funkci poskytnutou platformou Apple HomeKit a aplikací Apple Home. AKTIVNÍ automatické algoritmy nejsou v platformě Apple HomeKit zahrnuty a lze k nim přistupovat pouze prostřednictvím aplikace VELUX ACTIVE.

Během resetování komunikace mezi domácností HomeKit a řídící jednotkou bude odstraněno:
- Wi-Fi připojení mezi řídící jednotkou a routerem
- spárování mezi HomeKit a řídící jednotkou

Nastavení VELUX produktů, senzorů a odchodových tlačítek zůstane nezměněno.

Pro obnovu nastavení HomeKit:
- Stiskněte a podržte tlačítko označené ozubeným převodem
- Jakmile LED dioda začne blikat červeně, pusťte tlačítko a ještě jednou jej rychle zmáčkněte pro potvrzení obnovy výrobního nastavení
- Komunikační jednotka se nyní automaticky restartuje
- Jakmile LED dioda začne blikat bíle, jednotka je připravena k novému spárování s domácností HomeKit
- Spusťte aplikaci Domácnost a řídící jednotku přidejte jako nové příslušenství

Svou Wi-Fi konfiguraci můžete aktualizovat, když měníte poskytovatele internetového připojení. 
Aktualizaci Wi-Fi připojení proveďte následovně:

- Stiskněte a podržte tlačítko označené ozubeným kolem
- Když uvidíte LED diodu blikat bíle, tlačítko pusťte
- Otevřete nastavení iOS svého zařízení, kde zvolte „Wi-Fi“
- V části „NASTAVENÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ …“ vyberte svou komunikační jednotku 
- Pro aktualizaci Wi-Fi konfigurace postupujte podle pokynů