Podívejte se na montáž

Montážní výrobky

1
Originální VELUX
lemování
Hydroizolační sada BFX
Odvodňovací drenážní
žlábek
Zateplovací sada
BDX
Parotěsná fólie
BBX
Vnitřní ostění
LSB / LSC / LSD
Přesně odpovídá rozměrům
okna a dokonale
se spojí
se střešním materiálem
Plisovaná hydroizolační
sada tvoří
těsný spoj mezi
střešním oknem a
podstřešní fólií.
Samonosný
drenážní žlábek
zajišťuje bezpečnou
drenáž vody
nad
oknem.

Zateplovací rám
s flexibilní pěnou pro utěsnění a bezpečné osazení do střešní konstrukce.
Parotěsná fólie
včetně montážního nástroje pro parotěsné a vzduchotěsné řešení.
Prefabrikovaná ostění
pro snadné a vzduchotěsné vnitřní dokončení. Zahrnuje parotěsnou
fólii.

Lemování

Standardní nebo zapuštěná montáž

Novou Generaci střešních oken VELUX je možné osadit do střechy ve dvou úrovních: standardní nebo zapuštěná montáž. Zapuštěná montáž poskytuje elegantní, zaoblený vzhled, díky osazení do střešní konstrukce o 40 mm. Architektům tak poskytuje větší flexibilnost designu. 

Aby byla zajištěna maximální pravděpodobnost, že bude dosaženo deklarované energetické bilance, doporučujeme instalovat střešní okno s lemováním pro zapuštěnou instalaci.

Při použití zapuštěného lemování se zateplovací sadou BDX dosáhnete úspory energií i peněz.

Standardní montáž

Extra izolace a ochrana

Optimalizujte své nové střešní okno a získejte energeticky efektivní a trvalé montážní řešení. Můžete si vybrat zateplovací sadu BDX, která poskytuje kvalitní izolaci mezi střešní konstrukcí a okenním rámem, a plisovanou hydroizolační sadu BFX, která zajišťuje flexibilní a těsné propojení mezi hydroizolační fólií a okenním rámem. Drenážní žlábek zajišťuje to, že voda z hydroizolační fólie nad oknem může odtékat pryč od okna.

Stáhněte si ceny a rozměry nadstandardní izolace a ochrany vašeho střešního okna

Vynikající vnitřní úprava