Sekce věnovaná informacím o denním světle, jeho návrhu a legislativních požadavcích, energetické efektivitě, větrání a informacích o střešních oknech VELUX z pohledu akustiky.

Vyberte kategorii, která vás zajímá:

Proč denní světlo? Kolik světla je dost?

 

Jak správně navrhnout denní osvětlení a zabránit oslnění?

Vše naleznete v so​uhrnné příručce ke stažení níže.

„Střešní okna poskytují více světla než svislá okna a okna ve vikýři”

Více světla
Ukazuje se, že střešní okna poskytují za stejných podmínek nejméně dvakrát více světla než svislá okna stejných rozměrů a třikrát více světla než vikýře stejných rozměrů; viz obrázek Střešní okno dále umožňuje větší variaci intenzity osvětlení, což zvyšuje vizuální zajímavost místnosti.


Lepší rozložení světla
Dále je zřejmé, že střešní okna zajišťu​jí vyšší jas stěn než okna ve vikýři a fasádní okna, což vede k jemnějšímu přechodu mezi vysokým jasem okenní výplně a sousední zdí a snižuje tak riziko oslnění.​
Pravidlo 1/10 nestačí!

Fasádní okno jako jediný zdroj denního světla nesplní požadavek normy u hlubších nebo širších podkrovních pokojů.  

Při použití trojskla nesmíme zapomínat na nižší propustnost světla a navrhnout větší prosklenou plochu. 

Často se při řešení kvantity denního osvětlení uchylujeme k zjednodušujícímu pravidlu 1/10 prosklenné plochy vůči ploše místnosti. Toto pravidlo pramení z požadavku normy Obytné budovy ČSN 73 4301 na proslunění obytné místnosti. Jaké jsou legislativní požadavky na denní osvětlení obytných budov  si přečtěte v příručce.

Energetická efektivita

Prostřednictvím knihy Energie, která obsahuje konkrétní doporučení a dokumentaci vlivu a přínosů produktů značky VELUX v budovách, chceme sdílet svoje zkušenosti a znalosti. Při navrhování nových budov, stejně jako při rekonstrukci těch stávajících, je třeba uvažovat o jednotlivých řešeních v rámci komplexního přístupu, ve kterém hraje velmi důležitou roli způsob využití budovy, osobní potřeby, funkce, lokalita, orientace, geometrie budovy a rozmístění oken.

Jaký je vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění?


Potřeba energie na vytápění se při zvyšování počtu střešních oken při orientaci na jih,východ i západ snižuje. Při orientaci na sever je konstantní, nebo narůstá do max 1 kWh/m2rok.  
Ve studii naleznete podrobný rozbor vlivu počtu, zasklení a orientace střešních oken v budově pro tři různé úrovně měrné potřeby energie na vytápění.
Tepelný komfort lze definovat jako „stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím,” přičemž vliv na něj má šest parametrů:

• teplota vzduchu
• radiační teplota
• relativní vlhkost vzduchu
• rychlost proudění vzduchu
• míra oblečení
• míra aktivity

Tepelného komfortu je dosaženo, když je uvedených šest parametrů v rovnováze.
Střešní okna VELUX mají vliv na první čtyři parametry. Teplota vzduchu je ovlivňována typem zasklení stínicí technikou a větráním, radiační teplota je ovlivňována typem zasklení, stínicí technikou a vlhkostí a vlhkost a rychlost proudění vzduchu jsou ovlivňovány větráním. 

Větrání

„Vyhnout se velké vlhkosti a zajistit tak zdravé vnitřní prostředí” 

Základní informace o větrání a nejlepším využití střešních oken VELUX v systému ventilace včetně ukázek účinku nočního chlazení naleznete zde.

Jaká je kvalita vzduchu ve školách nebo ložnicích? Studie ČVUT Praha ukazuje výsledky měření kvality vzduchu při různých režimech větrání střešními okny VELUX. Překvapivě pozitivní výsledky má větrání ventilačními klapkami v ložnici.

Akustika - určení potřebného snížení hlasitosti hluku z ulice

V prvním příkladě je hlasitost hluku u střešního okna o 8 dB nižší než u fasádního okna v téže budově.
U střešního okna na odvrácené straně domu to bude dokonce o 15 dB méně.


Druhý příklad ukazuje, že určitá část zvuku se bude odrážet od protější budovy, čímž se útlum hlasitosti u střešního okna sníží na 5 dB.

Společnost VELUX vytvořila první střešní okno, při jehož vývoji byla přímo vzata v úvahu schopnost snižovat hlasitost zvuku deště; díky svojí hladině akustického tlaku 48 dB toto okno splňuje doporučení na  maximální úrovně hlasitosti zvuku deště uvnitř domu ve výši 50 dB. Produkty značky VELUX se zasklením 60G a RNR (Rain Noise Reduction – redukce hluku deště) tlumí hluk deště o 7 dB více ve srovnání s klasickým střešním oknem. Nejvyšší index vzduchové neprůzvučnosti Rw 42 [dB] má střešní okno s protihlukovým zasklením s označením --62
 

Akustické vlastnosti

Souhrnné informace o střešních oknech VELUX z pohledu akustiky naleznete v příručce ke stažení níže.