Soutěž se zaměřuje na návrhy domů jakéhokoli měřítka s promyšleným využitím denního světla, přičemž klíčovým aspektem je použití produktů značky VELUX. Tyto domy by měly mít kvalitní architektonické a dispoziční řešení, které zároveň respektuje principy udržitelného stavitelství. Důraz je kladen na vytvoření zdravého vnitřního prostředí a na užití stavebních technologií a postupů, které podporují energetickou efektivitu a mají minimální dopad na životní prostředí.

Soutěž vyzývá k přístupu, kde domy nejen zvyšují pohodlí a bezpečí svých obyvatel, ale také přinášejí hodnotu komunitě a širšímu okolí.

Kategorie 1
Rodinný dům
 
Kategorie 2
Freestyle - jakýkoliv typ stavby

 
Kategorie 3
Build for life - udržitelná výstavba

 

Kdo se může zúčastnit?
Soutěž je určena pro studenty středních průmyslových škol stavebních.

Co můžete vyhrát?

1. kolo – školní

1.–3. místo

  •  věcná cena v hodnotě 1 000 Kč a postup do celostátního kola

4.–6. místo

  • věcná cena v hodnotě 500 Kč bez postupu do celostátního kola

Mimo uvedené ceny může porota udělit zvláštní ocenění, tzv. divokou kartu.
První tři školy s nejvyšším počtem odevzdaných prací si mezi sebou rozdělí 15 000 korun.

2. kolo – celostátní

Kategorie 1

Rodinný dům
1. cena: 20 000 Kč + cena pro vedoucího práce
 

Kategorie 2

Freestyle - jakýkoliv typ stavby
1. cena: 10 000 Kč + cena pro vedoucího práce

Kategorie 3

Build for life - udržitelná výstavba
1. cena: 10 000 Kč + cena pro vedoucího práce

Mimo hlavní ceny rozdělí porota další ceny v celkové hodnotě 40 000 Kč. 

Časová osa soutěže

Výsledky předchozího ročníku