Podpora prodeje

Silná komunikace značky přináší skutečné výsledky

Několik průzkumů ukázalo, že silná a konzistentní komunikační strategie může být rozhodujícím faktorem při hájení tržní pozice, který zároveň přitahuje nové zákazníky. Všichni kráčíme ve stejných stopách, tj. používáme stejnou grafiku a stejné fotografie a klademe důraz na stejná sdělení; díky tomu zákazník uznává naši značku jako vyspělého a důvěryhodného partnera.

Napravo je uveden seznam poznatků potvrzujících domněnku, že silná komunikace značky zvyšuje tržby.

 • 1. Podnik nabízí lepší podporu než produkt 

  Nedávný průzkum* ochoty lidí nakupovat nebo schvalovat nákup určitých produktů ukázal, že společnosti jsou doporučovány k nákupu o 10 – 12 % více než produkty. To ukazuje, že při marketingové komunikaci je nutné upřednostnit hodnoty a designovou strategii značky před samotnými produkty.

  * Zdroj: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 2. Dobrá pověst zvyšuje potenciální prodeje

  Nedávný průzkum* vztahů mezi pověstí společnosti danou čtyřmi parametry – respekt, důvěra, dojem a obdiv – a potenciálním prodejem ukázal, že zlepšení hodnocení dobré pověsti ze 70 na 80 znamená téměř dvojnásobný potenciál prodeje.

  * Zdroj: Výroční průzkum organizace Reputation Institute provedený v 15 zemích v roce 2015

 • 3. Udržitelnost zvyšuje  odolnost značky

  Nový průzkum* uvádí, že značky podporující udržitelnost dosáhly 4% růstu prodejů v porovnání se zbytkem trhu, kde šlo o pouhé 1 %. 66 % zákazníků tvrdí, že jsou ochotni za produkty značek podporujících udržitelnost zaplatit více.

  * Zdroj: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 4. Dobrá pověst značky zvyšuje odolnost podniku

  Globální společnosti po odeznění finanční krize v roce 2008 stále zápasí o to, aby si navzdory nižším ziskům a pomalému tempu prodeje udržely svoji hodnotu. Ty z nich, které dokázaly zlepšit nebo alespoň udržet svoji dobrou pověst u zákazníků, se těší přízni investorů a nyní jejich hodnota i na téměř stagnujícím trhu roste.*

  * Zdroj: Výroční průzkum organizace Reputation Institute provedený v 15 zemích v roce 2015

Naše zkušenost ukazuje, že značky, které svým posláním a produkty na tento požadavek reagují – tj. značky podporující udržitelný způsob života – dosahují silnějšího a rychlejšího růstu.

Tyto značky představovaly v roce 2014 polovinu růstu společnosti a rostly dvojnásobným tempem zbytku podniku.

Paul Polman, CEO Unilever 2015


Co je nejdůležitější: přirozené denní světlo a čerstvý vzduch

Když se díváme na čísla a počítáme svoje zisky, musíme mít na paměti, odkud tato hodnota pochází. Svět značky VELUX je založen na několika sice jednoduchých, ale zásadně důležitých přínosech. Když zákazník zvolí řešení VELUX, získá světlejší a pohodlnější, ale také zdravější a energeticky úspornější domov. Umělé světlo bude nahrazeno přirozeným denním světlem a každá místnost v domě bude mít dostatek čistého a čerstvého vzduchu. V chladných obdobích získá uživatel bezplatné solární vytápění a v létě přirozené chlazení. Díky špičkové technologii ThermoThechnology™ a účinnému izolačnímu zasklení se také zlepší celkový energetický profil celé budovy.