Postupujte podle pokynů

7 kroků ke konzistentní komunikaci značky VELUX

On-line marketing dává člověku neuvěřitelné možnosti rozletu. Internet nabízí tolik možností, že bez dostatečně jasných pokynů může být výsledek v podstatě náhodný.

Tato stránka upozorňuje na nejběžnější pasti, na které při komunikaci značky VELUX ve svém podnikání můžete narazit. Dodržováním těchto sedmi kroků nám nejen pomůžete zachovat integritu značky VELUX, ale zároveň budete moci plně těžit ze špičkového obchodního potenciálu této silné značky.

1. Ochrana značky VELUX na vašem webuVáš web si musí vždy zachovat váš vlastní unikátní styl a charakter. Veškerá komunikace, která se týká značky VELUX, musí představovat samostatný, dobře rozlišitelný prvek splňující schválené grafické směrnice značky VELUX.Váš web nesmí přebírat základní grafické prvky značky VELUX a zacházet s nimi jako se součástí vaší firemní grafiky.

 

2. Správné používání loga VELUXLogo VELUX představuje unikátní a neměnný prvek komunikace značky. Logo sestává z bílého textu na červeném pozadí se symbolem registrované obchodní známky. V černobílém provedení může být logo na černém pozadí. Pro účely reprodukce vždy používejte originální soubory s logem VELUX, které si můžete stáhnout zde.U loga je zakázáno měnit rozměry, ořezávat jej, měnit jeho barvy nebo na něm provádět jakékoli jiné úpravy.

Logo se také nesmí používat ve spojení s konkurenčními značkami nebo jako označení produktů kompatibilních s výrobky VELUX.

3. Pozor na barevnou paletu VELUX
Na vašem webu je nutno zachovat barevnou paletu vaší firmy. Soustavně podporujeme používání originálních fotografických materiálů VELUX spolu s produkty.
Nezapracovávejte barevnou paletu značky VELUX do celkového grafického provedení svého webu; uživatel by mohl nabýt dojmu, že web patří pod skupinu VELUX.

4. Používání fotografií, videí a ilustrací

Na stránce služby VELUX Weshare Circle jsou k dispozici ke stažení schválené originální fotografie, videa a ilustrace. Materiály jsou uspořádány do balíčků a propojeny s dostupnými produkty a řešeními VELUX. Důrazně doporučujeme tuto službu využívat; používání výhradně originálních materiálů ale není nutnou podmínkou.

Z důvodů kvality a autorských práv je zakázáno kopírovat fotografie nebo ilustrace přímo z webových stránek skupiny VELUX pro použití k propagačním účelům.


5. Pozor na formulace

Když zakoupíte střešní okna VELUX®...

Milujeme výrobky VELUX


Název VELUX nesmí být používán samostatně. Název naší značky vždy používejte s deskriptorem, tj. střešní okna VELUX, výrobek VELUX nebo skupina VELUX.

Příslušenství je nutno označovat výrazem „produkty pro střešní okna".

Mějte na paměti, že název VELUX se píše vždy velkými písmeny a při prvním výskytu v textu za ním musí následovat znak ®.

velux

"velux"

Milujeme VELUX

Nepište název značky VELUX malými písmeny ani v uvozovkách. Nepoužívejte jej bez deskriptoru.

6. Řízení on-line marketingových aktivit

Účinný marketing na internetu vyžaduje velké zkušenosti s používáním špičkových nástrojů v daném oboru. Ovládáte-li techniky jako Search Engine Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), marketing na sociálních sítích nebo propagace na sociálních sítích (jako YouTube, Instagram nebo Twitter), můžete být ve hře zvané on-line marketing na špici.

Pokud se ale jedná o globální značku jako VELUX, je řízení marketingových aktivit mnohem složitější.

Základní pravidla

Základní pravidlo lze shrnout tak, že obchodní značku VELUX můžete používat pouze tehdy, jestliže daná marketingová aktivita přímo souvisí s originálními výrobky značky VELUX nebo s produkty kompatibilními se střešními okny VELUX. Obchodní značku VELUX je zakázáno používat k podpoře návštěvnosti na stránkách, které propagují konkurenční nekompatibilní produkty.

Na této stránce jsou podrobně uvedena pravidla, která musíte jako prodejce výrobků VELUX dodržovat. Jestliže prodáváte kompatibilní i nekompatibilní produkty, používejte integrované odkazy vedoucí na další informace o omezeních použití produktů.

V tomto průvodci mluvíme o kompatibilních a nekompatibilních produktech. Jde o produkty konkurenční vůči značce VELUX a definujeme je takto:

Kompatibilní produkt je takový produkt, který je kompatibilní se střešním oknem VELUX.

Nekompatibilní produkt je takový produkt, který nelze použít a není kompatibilní se střešním oknem VELUX.

7. Obchodní značka VELUX

Zvolte si unikátní obchodní značku nebo takovou značku, která vám pomůže vyniknout mezi konkurencí a případně zdůrazní vaše hlavní přednosti coby prodejce.

Pro všechny běžné prodejce, prodejce značky VELUX i jiné subjekty je přísně zakázáno registrovat si práva k obchodní známce VELUX nebo jakékoli jiné obchodní známce skupiny VELUX, a to v jakékoli podobě. Tento zákaz se vztahuje na následující:

  1. Registrace obchodní známky zahrnující obchodní známky registrované skupinou VELUX.
  2. Registrace názvu společnosti zahrnujících obchodní známky registrované skupinou VELUX, např. VELUX Dealer Ltd. nebo VELUX Gardinen GmbH.
  3. Registrace domén a e-mailových adres zahrnujících obchodní známky registrované skupinou VELUX, např. www.velux-blinds.com, www.velux-bestprice.com nebo www.blinds4velux.com.

Obecně platí pravidlo, že je zakázáno používat cokoli, co spadá pod duševní vlastnictví skupiny VELUX, bez předchozího písemného souhlasu skupiny VELUX.

V případě porušení těchto pokynů zašle právní oddělení skupiny VELUX písemné upozornění. Nezjednáte-li nejpozději do dvou týdnů nápravu, je skupina VELUX oprávněna ukončit bez dalšího upozornění veškerou spolupráci.