SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising, Seznam, Yandex apod.)

Obchodní značka VELUX jako klíčové slovo

Společnost Google a skupina VELUX uděluje prodejcům VELUX právo zakoupit si obchodní značku VELUX jako klíčové slovo ve všech vyhledávačích a přesměrovat tak síťový provoz na cílové stránky, které slouží k prodeji a propagaci pouze produktů VELUX.

Prodejci VELUX nejsou oprávněni používat obchodní značku VELUX pro přesměrování provozu na cílové stránky, které slouží k prodeji nebo propagaci konkurenčních produktů.
 

Obchodní značka VELUX v adtextech

Prodejci mohou kdykoli používat obchodní značku jako subdoménu v zobrazovaných URL odkazech adtextů (např. www.xxxxx.xx/VELUX/xxxxx nebo www.xxxxx.xx/xxxxx/VELUX).

Společnost Google povoluje používání obchodní známky pouze v řádcích nadpisu a popisu adtextů pouze vlastníkovi dané obchodní známky (s výjimkou GB/IE/US/CA). Abyste mohli obchodní známku používat v adtextech, musí vlastník ochranné známky autorizovat váš účet Google.

Ochrannou známku lze použít v textu reklamy, jsou-li splněny následující požadavky:

Distributoři: Vstupní stránka dané reklamy se zaměřuje primárně na prodej produktů či služeb, komponentů, náhradních dílů nebo jiných kompatibilních produktů či služeb, které s danou ochrannou známkou nějak souvisejí. Vstupní stránka musí zcela zjevně nabízet možnost koupě produktů či služeb nebo obsahovat takové informace, jako jsou sazby či ceny těchto produktů či služeb.

Informační webové stránky: Primárním účelem vstupní stránky reklamy je poskytnutí detailních informací o produktech či službách, které nějak souvisejí s danou ochrannou známkou.

Zásady pro distributory a informační webové stránky nepovolují následující:

  • reklamy odkazují na ochrannou známkou jako na konkurenci,
  • reklamy s takovými vstupními stránkami, které od uživatelů před zobrazením komerčních informací požadují zadání velkého množství údajů,
  • z reklamy není jasné, zda inzerent představuje distributora nebo informační web.
Skupina VELUX a společnost Google nepřipouští v adtextech textové úpravy jako např. „žaluzie VELUX“. Skupina VELUX porušování těchto pravidel registruje a hlásí společnosti Google. Tyto textové úpravy budou považovány za porušení pravidel.

Nákupy Google (PLA)

Obchodní značka VELUX jako klíčové slovo

Společnost Google a skupina VELUX uděluje prodejcům VELUX právo zakoupit si obchodní značku VELUX jako klíčové slovo ve všech vyhledávačích a přesměrovat tak síťový provoz na cílové stránky, které slouží k prodeji a propagaci pouze produktů VELUX.

Prodejci VELUX nejsou oprávněni používat obchodní značku VELUX pro přesměrování provozu na cílové stránky, které slouží k prodeji nebo propagaci konkurenčních produktů.
 

Texty ve službě Nákupy Google

Společnost Google a skupina VELUX umožňuje všem prodejcům VELUX používat obchodní značku VELUX v textech ve službě Nákupy Google (např. „Okna VELUX“ nebo „žaluzie VELUX“).

Prodejci VELUX nesmí propagovat žaluzie kompatibilní s žaluziemi VELUX.
 

Obrázky ve službě Nákupy Google

Prodejcům VELUX se doporučuje, aby ve službě Nákupy Google používali originální obrázky produktů VELUX.

Prodejci VELUX nejsou oprávněni vkládat logo VELUX do obrázků ve službě Nákupy Google.

SEO

Titulky stránek, meta popisy, nadpisy/názvy, alternativní texty pro obrázky a tvorba odkazů

Prodejcům VELUX se doporučuje používat obchodní značku VELUX v titulcích stránek, nadpisech/názvech a meta popisech pouze na těch stránkách, které slouží k prodeji nebo propagaci produktů VELUX, a zajistit tak vyšší hodnocení stránek při vyhledávání.

Dále je vítáno, aby prodejci VELUX používali obchodní značku VELUX v alternativních textech obrázků, aby se produkty VELUX zobrazovaly i ve výsledcích vyhledávání obrázků.

Prodejci VELUX mohou vytvářet odkazy s použitím značky VELUX jako klíčového slova na stránkách, které slouží výhradně k propagaci produktů VELUX.

Jestliže je logo VELUX použito na stránkách, které slouží k prodeji nebo propagaci produktů VELUX, doporučuje se prodejcům doplnit odkaz na lokální webové stránky skupiny VELUX.

Prodejci společnosti VELUX by neměli používat obchodní značku VELUX v titulcích stránek, meta popisech, nadpisech/názvech a alternativních textech pro obrázky s cílem přesměrovat síťový provoz na cílové stránky, které slouží k prodeji nebo propagaci konkurenčních produktů.

Prodejci VELUX nesmí používat obchodní značku VELUX při tvorbě odkazů na stránky, které slouží k propagaci nebo prodeji konkurenčních produktů.