ŘEŠENÍ PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT:

Naše střešní okna mohou vytvořit lepší a zdravější vnitřní prostor pro další generace. Jsou vyrobena z certifikovaného dřeva a mají dlouhou životnost. Za posledních 80 let od svého vzniku jsme se vždy snažili zdokonalovat střešní okna a vyrábět produkty užitečné pro společnost. Ale můžeme být ještě lepší. Proto jsme si stanovili několik ambiciózních cílů. Do roku 2041 se staneme Lifetime Carbon Neutral (trvale uhlíkově neutrální) a zároveň zvýšíme udržitelnost našich výrobků. Přidáme nové funkce a zmodernizujeme použité materiály, aby byla naše střešní okna chytřejší a minimalizovala svou uhlíkovou stopu. V roce 2030 tak budou střešní okna VELUX obsahovat o 50 % méně CO2 a jejich obal bude bez plastů a ze 100 % recyklovatelného a jednoduchého materiálu.

Proč? Protože příroda je naše přirozenost.


Ve spolupráci s organizací WWF (World Wide Fund for Nature) zachytíme naše historické emise CO2 formou ochrany lesů.  Snížíme také naše budoucí emise uhlíku z celého našeho hodnotového řetězce v souladu s cílem maximálního zvýšení teploty podle Pařížské dohody o 1,5 ˚C.

Tento cíl označujeme jako Lifetime Carbon Neutral (celoživotní uhlíková neutralita).


Vystupujeme z naší uhlíkové zóny

„Zavázali jsme se, že se do roku 2041 staneme Lifetime Carbon Neutral (celoživotně uhlíkově neutrálními). Toho dosáhneme tak, že zachytíme naše emise CO2 za uplynulých 100 let a snížíme naši budoucí uhlíkovou stopu.“

– David Briggs, generální ředitel skupiny VELUX Group

Zachycení uhlíku ze vzduchu v rámci projektů organizace WWF na obnovu a záchranu lesů
 Zavazujeme se, že snížíme naše budoucí emise, abychom naplnili Pařížskou dohodu o maximálním zvýšení o 1,5 °C