Ve spolupráci s organizací WWF (World Wide Fund for Nature) zachytíme naše historické emise CO2 formou ochrany lesů.  Snížíme také naše budoucí emise uhlíku z celého našeho hodnotového řetězce v souladu s cílem maximálního zvýšení teploty podle Pařížské dohody o 1,5 ˚C.

Tento cíl označujeme jako Lifetime Carbon Neutral (celoživotní uhlíková neutralita).


Vystupujeme z naší uhlíkové zóny

„Zavázali jsme se, že se do roku 2041 staneme Lifetime Carbon Neutral (celoživotně uhlíkově neutrálními). Toho dosáhneme tak, že zachytíme naše emise CO2 za uplynulých 100 let a snížíme naši budoucí uhlíkovou stopu.“

– David Briggs, generální ředitel skupiny VELUX Group

Zachycení uhlíku ze vzduchu v rámci projektů organizace WWF na obnovu a záchranu lesů
 Zavazujeme se, že snížíme naše budoucí emise, abychom naplnili Pařížskou dohodu o maximálním zvýšení o 1,5 °C
Naše střešní okna a celková udržitelnost produktů jsou základním stavebním kamenem naší Strategie udržitelnosti 2030