ŘEŠENÍ PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT:

Naše střešní okna mohou vytvořit lepší a zdravější vnitřní prostor pro další generace.
Už 80 let zdokonalujeme střešní okna tak, aby co nejlépe chránila naše zdraví i životní prostředí. Proto jsme si stanovili ambiciózní cíle. Do roku 2041 se staneme Lifetime Carbon Neutral (trvale uhlíkově neutrální) a zároveň zvýšíme udržitelnost našich výrobků. Naše střešní okna jsou vyráběna z certifikovaného dřeva a s dlouhou životností. Ale jde to ještě lépe. Můžeme zlepšit udržitelnost našich produktů, udělat je chytřejšími, upgradovat používané materiály a minimalizovat jejich uhlíkovou stopu. V roce 2030 tak budou střešní okna VELUX obsahovat o 50 % méně CO2 a jejich obal bude bez plastů a ze 100 % recyklovatelného a jednoduchého materiálu.

Proč? Protože příroda je naše přirozenost.


Ve spolupráci s organizací WWF (World Wide Fund for Nature) zachytíme naše historické emise CO2 formou ochrany lesů.  Snížíme také naše budoucí emise uhlíku z celého našeho hodnotového řetězce v souladu s cílem maximálního zvýšení teploty podle Pařížské dohody o 1,5 ˚C.

Tento cíl označujeme jako Lifetime Carbon Neutral (celoživotní uhlíková neutralita).


Vystupujeme z naší uhlíkové zóny

„Zavázali jsme se, že se do roku 2041 staneme Lifetime Carbon Neutral (celoživotně uhlíkově neutrálními). Toho dosáhneme tak, že zachytíme naše emise CO2 za uplynulých 100 let a snížíme naši budoucí uhlíkovou stopu.“

– David Briggs, generální ředitel skupiny VELUX Group

Chceme obaly s nulovým obsahem plastů

Právě jsme dosáhli milníku! 90 % střešních oken do šikmých střech opouštějících naše výrobní závody je baleno bez plastů.

Podařilo se nám eliminovat jednorázové plasty a nahradit je obalem vyrobeným z kartonu s certifikací FSC.

Naší ambicí jsou obaly bez plastů jako součást našeho hlavního cíle – do roku 2030 používat k balení pouze 100% recyklovatelný materiál.

Přečtěte si více o našich ambicích v oblasti obalů (v angličtině)

Zachycení uhlíku ze vzduchu v rámci projektů organizace WWF na obnovu a záchranu lesů
 Zavazujeme se, že snížíme naše budoucí emise, abychom naplnili Pařížskou dohodu o maximálním zvýšení o 1,5 °C