Jak mohu přidat komunikační jednotku do aplikace Apple HomeKit

Použití komunikační jednotky VELUX s platformou HomeKit vám umožní ovládat produkty VELUX pouhým klepnutím v aplikaci Apple Home, požádáním Siri nebo automatickým prováděním úkonů. Následující pokyny vysvětlují, jak nainstalovat komunikační jednotku pouze pomocí aplikace Apple Home (a nikoli aplikace VELUX ACTIVE).

 Celý postup instalace komunikační jednotky je rozdělen do třech kroků:
Nejprve přidejte komunikační jednotku do aplikace Home a připojte se k Wi-fi. Poté spárujte produkty VELUX s komunikační jednotkou. Nakonec spárujte senzory a centrální vypínače s komunikační jednotkou.

1: Nastavení platformy HomeKit

Pro přidání komunikační jednotky do aplikace Home postupujte následovně:  

 1. Připojte komunikační jednotku do sítě pomocí dodaného napájecího kabelu.
  (LED dioda v zadní části začne svítit zeleně, zatímco se komunikační jednotka zavádí)

 2. Vyčkejte, dokud nezačne LED dioda svítit bíle. Nyní je možné komunikační jednotku přidat do aplikace Home.  
  Pokud bílé světlo nevidíte, stiskněte hlavní tlačítko komunikační jednotky označené ikonou „nastavení“ a držte jej, dokud LED dioda nezačne svítit bílou barvou. 

 3. Přidejte komunikační jednotku do aplikace Home: Otevřete aplikaci Home > vyberte možnost Přidat příslušenství > naskenujte osmimístný kód HomeKit uvedený na zadní části komunikační jednotky. Komunikační jednotka by se měla zobrazit v aplikaci Home.

 4. Komunikační jednotku připojte ke stejné síti Wi-Fi, k jaké je připojeno i vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Není-li software komunikační jednotky aktuální, komunikační jednotka se automaticky aktualizuje po připojení k Wi-Fi síti. LED dioda začne během aktualizace svítit zeleně.
Než postoupíte k dalšímu kroku, vyčkejte, dokud LED dioda nezačne svítit bíle.
 

2: Párování okna, venkovní rolety a rolety

Párování oken, venkovních rolet a rolet s komunikační jednotkou probíhá pomocí stávajícího dálkového ovladače(ů) používaného k ovládání produktů.

Pokud všechny (nebo některé) své produkty ovládáte pomocí dvousměrného ovladače (ovladač poskytující zpětnou vazbu), postupujte podle postupu 2a popsaného níže. 

Jestli své produkty ovládáte pouze pomocí jednosměrného ovladače, postupujte podle postupu 2b.

 

2a: Párování pomocí dvousměrného dálkového ovladače


(na ovladači KLR 200)
 
 1. Připravte dvousměrný dálkový ovladač (KLR 200) k odeslání kopie produktů do komunikační jednotky:
  Zapněte ovladač (ikona domečku ve spodním pravém rohu) > vyberte možnost More > New product > Copy control pad > Next.
  Nyní přistupte ke komunikační jednotce.
(1) Více
(2) Nový produkt
(3) Kopírovat ovládací panel
(4) Dále
(na komunikační jednotce)

2. Nastavte komunikační jednotku v režimu příjmu produktů: 
Na komunikační jednotce krátce stiskněte (méně než 2 sekundy) levé tlačítko označené ikonou „klíče“. Odpovídající LED dioda několikrát zabliká zelenou barvou a naznačí kopírování produktů.

3. Vyčkejte, dokud LED dioda nepřestane blikat, což potvrzuje dokončení kopírování nových produktů. Úspěšné dokončení kopírování je naznačeno také na dálkovém ovladači.
 
Vaše produkty by se krátce na to měly automaticky objevit v aplikaci Home.

 

2b: Párování pomocí jednosměrného dálkového ovladače

(na ovladači KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Pro přípravu produktů na registraci v komunikační jednotce použijte svůj dálkový ovladač (KLI 3xx / KLI 110 / KUR):
  Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na straně / tlačítko RESET v zadní části dálkového ovladače po dobu alespoň 10 sekund, dokud se okna, venkovní rolety a rolety nezačnou pohybovat tam a zpět. Nyní přistupte ke komunikační jednotce.

(na komunikační jednotce)

2. Nastavte komunikační jednotku do režimu registrace produktu:
Dlouze stiskněte (přibližně 10 sekund) hlavní tlačítko komunikační jednotky označené ikonou „nastavení“, dokud příslušná LED dioda nezačne blikat modrou barvou.
 
3. Vyčkejte, dokud LED dioda nepřestane blikat, což potvrzuje dokončení kopírování nových produktů. Vaše produkty by se krátce na to měly automaticky objevit v aplikaci Apple Home.

3: Párování snímače a centrálního vypínače


Pro přípravu senzoru (senzorů) a centrálního vypínače (vypínačů) na párování s komunikační jednotkou postupujte následovně:
 1. Posbírejte všechny senzory a centrální vypínače, které si přejte spárovat s komunikační jednotkou, a umístěte je v blízkosti (max 1 metr) komunikační jednotky.

 2. Otevřete senzory a vypínače pomocí malého plochého šroubováku. Šroubovák vložte do dvou otvorů na každé straně produktu. Produkt otevřete opatrným zvednutím šroubováku nahoru (směrem dopředu). Nyní přistupte ke komunikační jednotce.
Poznámka: Pokud už byly vloženy baterie, odeberte je ze všech senzorů a centrálních vypínačů, a než budete pokračovat, vyčkejte 30 sekund.
(na komunikační jednotce)

Pro spárování senzoru (senzorů) a centrálního vypínače (vypínačů) s komunikační jednotkou postupujte následovně: 

3. Nastavte senzor/vypínač do režimu registrace produktu:
Dlouze stiskněte (přibližně 10 sekund) hlavní tlačítko komunikační jednotky označené ikonou „nastavení“, dokud příslušná LED dioda nezačne blikat modrou barvou.
Nyní se vraťte k senzorům a vypínačům.

4. Vložte baterie do všech senzorů a vypínačů. LED dioda na každém produktu by měla blikat zeleně, dokud párování neskončí.

5. Vyčkejte, dokud LED dioda na zadní straně komunikační jednotky nepřestane blikat, což potvrzuje dokončení registrace produktů. Vaše produkty by se krátce na to měly automaticky objevit v aplikaci Home. V případě, že se v aplikaci Home nezobrazí všechny senzory a centrální vypínače, vyjměte baterie z nezjištěných produktů a znovu proveďte kroky 3 až 5.

6. Sestavte všechny senzory a vypínače spojením přední a zadní části.
Tip: Pokud budou produkty připevňovány na stěnu pomocí šroubů, připevněte zadní část produktu, ještě než produkt sestavíte dohromady.

Nyní můžete upravit názvy produktů VELUX, senzorů a komunikační jednotky a přidávat místnosti, oblasti, scény a automatizace.

Nyní můžete produkty VELUX ovládat z aplikace Apple Home nebo prostřednictvím Siri.