Kompletní systém odvětrání dýmu v souladu s evropskými normami EN

 • Otevře se o 90° do 60 vteřin

 • Na střeše vypadá jako standardní střešní okno VELUX (bez větrného spojleru)

 • K dostání s dvojsklem nebo trojsklem

 • Pohodlné větrání je možné jedním stisknutím tlačítka. K dispozici dešťový senzor.

 • Kompletní ovládací systém pro jednotlivá okna nebo skupiny oken

Střešní okna s odvětráním dýmu

Typ okna:  Kód výrobku:  Vysvětlení:  S certifikací EN: 
GGL ---- 306640 Dřevo s trojsklem EN 12101-2
GGL ---- 307340 Dřevo s dvojsklem EN 12101-2
GGU ---- 006640 Polyuretan s trojsklem EN 12101-2
GGU ---- 007340 Polyuretan s dvojsklem EN 12101-2

Střešní okno s odvětráním dýmu včetně větrného spojleru

Typ okna:  Kód výrobku:  Vysvětlení:  S certifikací EN: 
GGL ---- SD00402 Dřevo s trojsklem EN 12101-2
GGL ---- SD00403 Dřevo s dvojsklem EN 12101-2
GGU ---- SD00402 Polyuretan s trojsklem EN 12101-2
GGU ---- SD00403 Polyuretan s dvojsklem EN 12101-2

Plně automatický systém
odvětrání dýmu
pro jakýkoli projekt

Více informací 
Méně informací

Přehled ovládacích systémů –
co umí a kam se hodí

Ovládací systém KFX 210

Kompletní ovládací systém
pro až 4 střešní okna GGL/GGU
s odvětráním
dýmu nebo
1 světlík CSP.
Zahrnuje: KFC 210 +
KFK 100 + KFA 100

    Řídicí jednotka KFC 210
 • 10 A
 • Ovládá až 4 střešní okna GGL/
  GGU s odvětráním dýmu
  nebo 1 světlík CSP
  pro
  odvětrání dýmu.
    Řídicí jednotka KFC 220
 • 2 x 10 A
 • Ovládá až 8 střešních oken GGL/
  GGU s odvětráním dýmu
  nebo 2 světlíky CSP
  pro
  odvětrání dýmu.
    Požárně-poplachový spínač KFK 100 
 • Požárně-poplachový spínač
  pro aktivaci
  funkce
  odvětrání dýmu.
    Spínač komfortního větrání KFK 200 
 • Nástěnný spínač
  umožňující přirozené
  větrání pro
  každodenní komfort.
     Kouřový senzor KFA 100 
 • Kouřový senzor
  pro včasnou detekci
  požáru.
     Dešťový senzor KLA 200
 • V případě deště
  zavře okno
  v režimu komfortního větrání.
 • Funkce se v případě požáru zruší.

Lze použít všude tam, kde je nutné odvětrání dýmu.

Schodiště
Kancelářské a veřejné budovy

Výrobní závody a sklady

Odvětrání dýmu u světlíků

VELUX prodává okna s odvětráním dýmu také do plochých střech.
Pro více informací sledujte odkaz.

Časté dotazy

Šikmá střešní okna s odvětráním dýmu

Více informací
Méně informací

Odvětrání dýmu

 • EN 12101-2 je evropská výrobková norma, jejíž název zní „Technické podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla“
 • Od 1. září 2006 musí mít všechna zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla označení CE, v souladu s evropskou výrobkovou normou EN 12101-2.
 • EN 12101-10 je evropská výrobková norma, jejíž název zní: „Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Zásobování energií“
 • Veškeré zdroje energie VELUX pro odvětrání dýmu jsou v souladu s normou EN 12101-10.
 • Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla by mělo být klasifikováno s ohledem na:
  1. Spolehlivost: Požadavek na počet cyklů, kdy je zařízení schopné pracovat bezpečně
  2. Zatížení sněhem: Požadavek na maximální zatížení sněhem pro zajištění plné funkce
  3. Nízká teplota: Požadavek na minimální pokojovou teplotu pro zajištění funkce
  4. Zatížení větrem: Požadavek na maximální sání větru, kterému ventilátor dokáže odolat, aniž by došlo k narušení funkce
  5. Odolnost vůči teplu: Požadavek na teplotu, při které si ventilátor zachová svou funkci během 30 minut vystavení teplu
  6. Aerodynamická volná plocha: Požadavek na účinnost ventilátoru u všech směrů větru
  7. Certifikační testy musí provádět autorizovaný zkušební ústav
 • Ovladač okna a odvětrání dýmu musí být testován a certifikován jako jeden celek
 • Certifikaci musí provádět notifikovaná certifikační agentura 
 • Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla musí nést označení CE a na výrobku musí být viditelně uvedeny certifikační hodnoty
 • Norma stanoví požadavky na zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla nezávisle na tom, zda jsou instalována v šikmých nebo plochých střechách.
 • Okna VELUX pro odvětrání dýmu mají označení CE a jsou testována s ohledem na parametry uvedené v normě EN 12101-2 
 • Všechny výrobky VELUX pro odvětrání dýmu jsou inovovány v souladu s harmonizovanými normami z řady EN 12101. Jedná se o inovace v oblasti usměrňování pohybu kouře a tepla, jakmile nové normy vstoupí v platnost
 • Výrobek pro přirozený odvod kouře a tepla nemůže mít označení CE, pokud by nebyl klasifikován v souladu s výrobkovou normou EN 12101-2
 • S okny VELUX s odvětráním dýmu dodáváme také prohlášení o shodě, v němž jsou uvedeny i certifikační hodnoty
 • Okno VELUX s odvětráním dýmu, jehož součástí je větrný spojler, by se mělo používat tam, kde je vyžadována aerodynamická volná plocha

NEBO:

 • Okno VELUX s odvětráním dýmu (bez větrného spojleru), by se mělo používat tam, kde je vyžadována geometrická plocha odvětrání

A:

 • Ovládací systém VELUX pro simultánní ovládání až čtyř oken s odvětráním dýmu nebo propojených s více řídicími jednotkami VELUX KFC 210/220
 • Nebo jakýkoli ovládací systém pro odvětrání dýmu, který lze použít a je schválený pro použití s okny s odvětráním dýmu VELUX GGL/GGU
 • Okna VELUX s odvětráním dýmu se dodávají v několika standardních velikostech VELUX, což umožňuje správnou specifikaci pro celou řadu aplikací (přizpůsobeno místní nabídce)
 • Je možné si vybrat mezi dřevěnou a bílou polyuretanovou úpravou
 • Díky symetrii kyvného okna při úhlu otevření 90° je účinnost ještě vyváženější. To znamená, že kyvná střešní okna umožňují účinný odvod kouře a tepla nezávisle na směru větru. Z toho vyplývá, že senzor větru není nutný a že ke splnění příslušných požadavků často stačí pouze jedno okno VELUX s odvětráním dýmu.
 • Podle výrobkové normy EN 12101-2 se účinnost zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla musí měřit za větru působícího z různých úhlů
 • Ano: Okna VELUX s odvětráním dýmu vyhovují požadavkům zkoušky spolehlivosti stanoveným v normě EN 12101-2, kde se požaduje, že okno může mít více než 10 000 cyklů ovládání
 • Při komfortním větrání se okno otevře maximálně o 200 mm (doporučujeme), což také odpovídá bezpečnostní normě EN 60335-2-103
 • Kyvné okno má – pokud jde o komfort – příznivé charakteristické vlastnosti, protože křídlo otevřené pro komfortní větrání chrání před deštěm, padajícím listím atd.
 • Ovládací systém VELUX (KFX 210) je možné používat k ovládání až 4 oken s odvětráním dýmu, což umožňuje vytvoření geometrické plochy odvětrání 6-5 m2 nebo aerodynamické volné plochy téměř 3 m2.
 • V případě potřeby je možné spojit více řídicích jednotek (KFC 210/220) k ovládání až 80 oken VELUX s odvětráním dýmu.
 • Integrovaná záložní baterie v ovládacím systému zajistí, že systém bude reagovat ještě 72 hodin po výpadku proudu
 • Okno VELUX s odvětráním dýmu se montuje do střech se sklonem 15-90°. Pro sklon střechy 60-90° mohou platit zvláštní požadavky. Zjistěte si, jaké požadavky u vás platí.
 • Pro rychlou a jednoduchou montáž je na křídle střešního okna předem namontován kompaktní ovladač odvětrání dýmu, který při zavřeném okně není vidět
 • Na okno se snadno namontují dvě diskrétní plynové pružiny, které umožňují stabilní a rychlé otevření
 • Podle použití se montuje větrný spojler
 • V případě závady je možné ovladače odvětrání dýmu VELUX vyměnit.
 • Ano: Systém odvětrání dýmu VELUX lze ovládat externím alarmovým systémem
 • Modul pro připojení k externím alarmovým systémům je součástí dodávky řídicích jednotek KFC 210/220
 • Společnost VELUX také poskytuje pomoc s montáží systému, jeho uvedením do provozu a každoročním servisem (přizpůsobeno místním nabídkám)
 • Systém odvětrání dýmu VELUX je velmi flexibilní a hospodárné řešení vhodné pro celou řadu aplikací – od schodišť v bytových domech až po velké komerční budovy
 • Řešení VELUX pro odvětrání dýmu jsou účinná u všech aplikací střešních oken, protože poskytují velkou flexibilitu, pokud jde o umístění okna ve střeše
 • Informace týkající se výkonu musí být uvedeny na samotném výrobku a na přiloženém prohlášení o shodě nebo certifikátu CE
 • Označení CE je zárukou toho, že výkon lze snadno porovnat
 • Shody s normou EN 12101-2 lze dosáhnout pouze v případě, že výrobky mají štítek s odkazem na normu a že na výrobku je uvedena verze normy použitá pro certifikaci
 • Větrné spojlery by se měly používat tam, kde se předpisy pro odvětrání dýmu dotýkají aerodynamické volné plochy. To může záviset na použití a místních předpisech.
 • Okno VELUX s odvětráním dýmu bez větrného spojleru se používá tam, kde se předpisy pro odvětrání dýmu dotýkají pouze geometrické plochy
 • Okna s odvětráním dýmu lze namontovat do střech se sklonem 15 až 90°.
 • U plochých střech 0-15° se okna montují s použitím zvedacího rámu do ploché střechy VELUX ECX nebo se použije světlík s odvětráním dýmu VELUX CSP.