Kopírování ze stávajícího ovládacího spínače (KLI 31x)

Tento článek popisuje, jak přidat výrobky ovládané stávajícím ovládacím spínačem (KLI 311, KLI 312 nebo KLI 313) a dokončit nastavení nového ovladače VELUX Touch.

Připravte výrobek nebo výrobky, který chcete přidat do nového ovladače VELUX Touch.
DŮLEŽITÉ: V případě, že doma používáte jednosměrné i obousměrné ovládání, vždy začněte kopírovat výrobky z obousměrného ovládání.

  1. Klepněte na přední tlačítko (ikony nahoru a dolů) a ověřte, zda ovládací spínač ovládá přidávaný výrobek nebo výrobky.
  2. Vyhledejte tlačítko nastavení (ikona ozubeného kola) na boční straně ovládacího spínače.
  3. Krátce stiskněte tlačítko nastavení pomocí špičatého předmětu, čímž se výrobek (výrobky) přepne do režimu párování. Pro potvrzení spárování se okno/roleta/žaluzie mírně pohne.

Nyní se vraťte k ovladači VELUX Touch a dokončete přenos a instalaci výrobků.
Poznámka: Přenos výrobku musí být dokončen nejpozději do 10 minut.