Začínáme

Nainstalujte VELUX Touch v několika snadných krocích.

Instalace a nastavení

Pokud chcete nastavit nový VELUX Touch tak, aby ovládal vaše stávající výrobky VELUX, musíte dodržet jednoduchý postup.
Podrobné pokyny ke každému z níže uvedených kroků rozbalíte klepnutím na šipku vpravo.
Zapněte VELUX Touch (vyjmutí červeného jazýčku baterie)
Vyberte oblast a nastavte provozní frekvenci (Evropa nebo Severní Amerika)
Vyberte stávající typ ovládání, ze kterého chcete kopírovat výrobky (QR kód bude odkazovat na podrobné pokyny v závislosti na vybraném typu ovládání).
Kopírování/přidávání výrobků do VELUX Touch a ověření, jestli byly zkopírovány všechny výrobky
Zahájení používání VELUX Touch (nebo přidání dalších výrobků z jiných ovládání)
Nyní jste dokončili nastavení a můžete začít používat ovladač.

Přehled ikon

Pokud si nejste jisti významem ikon použitých na ovladači VELUX Touch, všechny ikony jsou vysvětleny zde