Bez funkčního dálkového ovladače

Tento článek popisuje, jak resetovat výrobky, abyste je mohli najít a dokončit nastavení nového ovladače VELUX Touch.

Připravte výrobek nebo výrobky, který chcete najít novým ovladačem VELUX Touch.
DŮLEŽITÉ: V závislosti na konkrétní situaci postupujte podle jednoho z níže popsaných postupů.

Nově instalované výrobky bez spárovaného ovládání

 1. Spárujte ovládací spínač dodaný s výrobkem podle pokynů, které byly přiloženy k instalovanému výrobku VELUX.
 2. Vraťte se k ovladači VELUX Touch a znovu spusťte přidávání výrobků podle pokynů pro ovládací spínač.

Instalované výrobky s poškozeným (nebo ztraceným) ovládáním

 1. Každý z výrobků musíte resetovat, abyste vymazali všechna předchozí párování ovládání. Je to nutné z toho důvodu, že stará párování blokují nová párování. Zopakujte níže popsané postupy pro všechny své výrobky:
  • Elektrická a solární okna/otevírání: Ručně otevřete okno a nakloňte motor mírně směrem dolů, abyste našli tlačítko RESET (světle šedé tlačítko). Stiskněte a podržte tlačítko RESET, dokud se řetěz motoru nezačne krátce pohybovat. Tento pohyb signalizuje, že motor byl správně resetován.
  • Elektricky napájené venkovní rolety/markýzy: Resetování se provádí automaticky resetováním motoru.
  • Solární venkovní rolety/markýzy: Ručně otevřete okno a odstraňte kryt na pravém konci vrchního pouzdra doplňku (viz pokyny dodané s doplňkem). Stiskněte a podržte tlačítko RESET, dokud se výrobek nezačne krátce pohybovat nahoru a dolů. Tento pohyb signalizuje, že motor byl správně resetován. Znovu nasaďte konec krytu vrchního pouzdra.
  • Elektricky napájené rolety: Resetování se provádí automaticky resetováním motoru.
  • Solární rolety: Posuňte plochý spínač pro resetování pod jednotkou motoru rolety doprava a podržte jej, dokud se žaluzie nezačne krátce pohybovat nahoru a dolů. Tento pohyb signalizuje, že motor byl správně resetován.
 2. Vraťte se k ovladači VELUX Touch a dokončete vyhledávání a instalaci výrobků.

Poznámka: Přenos výrobku musí být dokončen nejpozději do 2 minut.