Kopírování ze stávajícího ovladače VELUX Touch (KLR 300)

Tento článek popisuje, jak zkopírovat výrobky ovládané stávajícím ovladačem VELUX Touch (KLR 300) a dokončit nastavení nového ovladače VELUX Touch.

Připravte si stávající obousměrný ovladač VELUX Touch KLR 300 k odeslání kopie výrobků do nového ovladače VELUX Touch.
Postupujte podle kroků uvedených níže:

Na stávajícím ovladači VELUX Touch

  1. Otočte VELUX Touch, abyste získali přístup k prostoru pro baterii na zadní straně. Odstraňte víko prostoru pro baterii a na levé straně najdete tlačítko klíče výrobku (ikona klíče).
  2. Stiskněte a podržte tlačítko klíče výrobku a sledujte, jak zelená LED nejprve pomalu bliká, než začne blikat rychleji.
  3. Uvolněním tlačítka klíče výrobku zahájíte odesílání kopie.

Nyní se vraťte k novému ovladači VELUX Touch a dokončete přenos a instalaci výrobků.
Poznámka: Přenos výrobku musí být dokončen nejpozději do 2 minut.

                                                               Přidání výrobku ze stávajícího ovladače VELUX Touch