Kopírování z aplikace VELUX ACTIVE with NETATMO

Tento článek popisuje, jak zkopírovat výrobky ovládané aplikací a bránou VELUX ACTIVE a dokončit nastavení nového ovladače VELUX Touch.

Připravte bránu VELUX ACTIVE (bílá krabička napájená ze sítě) k odeslání kopie výrobků do nového ovladače VELUX Touch.
Postupujte podle kroků uvedených níže:

  1. Najděte bránu VELUX ACTIVE a otočte ji, abyste získali přístup k tlačítku klíče výrobku (malá ikona klíče) na zadní straně.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko klíče výrobku a sledujte, jak zelená LED nejprve pomalu bliká, než začne blikat rychleji.
  3. Uvolněním tlačítka klíče výrobku zahájíte odesílání kopie.

Nyní se vraťte k ovladači VELUX Touch a dokončete přenos a instalaci výrobků.
Poznámka: Přenos výrobku musí být dokončen nejpozději do 2 minut.

Přidání výrobků do nového ovladače VELUX Touch z aplikace VELUX ACTIVE with NETATMO