Kopírování výrobků se nezdařilo!

Kopírování výrobků se nezdařilo!

Kopírování výrobků se bohužel nepodařilo dokončit.

Protože to může být způsobeno různými příčinami, doporučujeme vám, abyste si před opětovným zahájením kopírování přečetli níže uvedené požadavky.

  1. Před zahájením přípravy kopírování vždy zkontrolujte, zda stávající ovládání dokáže ovládat výrobky, které mají být zkopírovány do ovladače VELUX Touch.
  2. Během kopírování udržujte ovládání, ze kterého chcete kopírovat, vždy blízko (30–50 cm) k ovladači VELUX Touch.
  3. Naskenujte QR kód mobilním telefonem, abyste získali potřebné (podrobné) pokyny k přípravě kopírování.
    Poznámka: U předem spárovaných ovládání (KLI 311/KLI 312/KLI 313) jsou pokyny k přípravě na kopírování uvedeny přímo na ovladači VELUX Touch.
  4. Před zahájením vyhledávání výrobků z ovladače VELUX Touch vždy dokončete všechny kroky uvedené v pokynech.
  5. Vyhledávání výrobku z ovladače VELUX Touch vždy zahajte nejpozději do 2 minut od dokončení přípravy kopírování výrobků na stávajícím ovládání.

Tip: Pokud máte k dispozici více ovládání, ze kterých lze kopírovat výrobky, můžete do ovladače VELUX Touch přidávat výrobky jeden po druhém.
Viz „Přizpůsobení ovládacího panelu VELUX Touch” > „Přidání výrobků”.

Zkuste kopírování provést ještě jednou a zohledněte přitom výše uvedené požadavky.