Kopírování z řídicí jednotky (KLC 410)

Tento článek popisuje, jak přidat výrobky ovládané řídící jednotkou (KLC 410) s bezpotenciálovým spínačem a dokončit nastavení nového ovladače VELUX Touch.

Připravte výrobek nebo výrobky, který chcete přidat do nového ovladače VELUX Touch.
DŮLEŽITÉ: Pokud se řídicí jednotka používá pouze s bezpotenciálovým spínačem, je nutné nejprve přidat ovládací spínač KLI, aby bylo možné integrovat ovladač VELUX Touch.

Řídící jednotka KLC 410 spárovaná s ovládacím spínačem (KLI 31x)

  1. Postupujte podle pokynů: Kopírování ze stávajícího ovládacího spínače (KLI 31x)

Řídicí jednotka KLC 410 spárovaná s ovládacím panelem (KLR 200)

  1. Postupujte podle pokynů: Kopírování z existujícího ovládacího panelu (KLR 200)

Řídící jednotka KLC 410 se používá pouze s bezpotenciálovým spínačem

  1. Vyhledejte řídicí jednotku a tlačítko RESET (červené bodové označení na straně kabelu).
  2. Stisknutím a podržením tlačítka RESET po dobu 10 sekund resetujete všechna předchozí párování.
  3. Spárujte ovládací spínač KLI s řídící jednotkou: Na ovládacím spínači KLI krátce stiskněte párovací tlačítko (ikona se dvěma kruhy) pomocí špičatého předmětu.
  4. Přepněte řídicí jednotku do režimu párování: Na ovládacím spínači KLI krátce stiskněte tlačítko nastavení (ikona ozubeného kola) pomocí špičatého předmětu.
  5. Přidejte bezpotenciálový spínač: Na bezpotenciálovém spínači stiskněte tlačítko otevřít/zapnout nebo dolů/zavřít.

Nyní se vraťte k ovladači VELUX Touch a dokončete přenos a instalaci výrobků. Postupujte podle pokynů: Kopírování ze stávajícího ovládacího spínače (KLI 31x)