Kopírování z rozhraní (KLF 200)

Tento článek popisuje, jak zkopírovat výrobky ovládané stávajícím ovladačem softwarové rozhraní (KLF 200) a dokončit nastavení nového ovladače VELUX Touch.

Připravte si rozhraní KLF 200 k odeslání kopie výrobků do nového ovládacího panelu VELUX Touch.
Postupujte podle kroků uvedených níže:

  1. Najděte rozhraní a otočte jej, abyste získali přístup k tlačítku klíče výrobku (malá ikona klíče) na straně kabelu.
  2. Stiskněte a podržte tlačítko klíče výrobku a sledujte, jak zelená LED nejprve pomalu bliká, než začne blikat rychleji.
  3. Uvolněním tlačítka klíče výrobku zahájíte odesílání kopie.

Nyní se vraťte k ovladači VELUX Touch a dokončete přenos a instalaci výrobků.
Poznámka: Přenos výrobku musí být dokončen nejpozději do 2 minut.

Přidání výrobků do nového ovladače VELUX Touch z rozhraní (KLF 200)