Kopírování ze stávajícího ovládacího panelu (KLR 200)

Tento článek popisuje, jak zkopírovat výrobky ovládané stávajícím ovládacím panelem (KLR 200) a dokončit nastavení nového ovladače VELUX Touch.

Připravte si obousměrný ovládací panel KLR 200 k odeslání kopie výrobků do nového ovladače VELUX Touch.
Postupujte podle kroků uvedených níže:

  1. Zapněte ovládací panel (ikona domečku v pravém dolním rohu).
  2. Karta více („+” v pravém horním rohu)
  3. Karta Nové výrobky
  4. Karta Kopírovat ovládání
  5. Karta další (šipka v pravém horním rohu) zahájí odesílání kopie

Nyní se vraťte k ovladači VELUX Touch a dokončete přenos a instalaci výrobků.
Poznámka: Přenos výrobku musí být dokončen nejpozději do 2 minut.

Přidání výrobků do nového ovladače VELUX Touch ze stávajícího ovládacího panelu (KLR 200)