Odstranění problému

Máte problém s ovladačem VELUX Touch? Rádi vám pomůžeme.

Používání ovladače VELUX Touch

Proč displej často bliká?
Proč mizí tlačítka na displeji?
Proč se výrobek po výběru pozice nepohybuje?
Jak mohu ovládat jednotlivé výrobky po vytvoření skupiny?
Jak v případě nouze zastavit provoz všech výrobků?
Jak mohu přepínat mezi místnostmi?
Jak často je třeba měnit baterie?
Jak správně používat ovladač VELUX Touch?

Tlačítka rychlé akce

Mohu nastavit více časovačů ventilace?
Jak mohu dočasně změnit dobu trvání ventilace?
Jak přiřadím konkrétní výrobky k rychlé akci Zavřít všechny výrobky?
Jak dočasně upravím rychlou akci Zavřít všechny výrobky?
Jak mohu vybrat konkrétní výrobky, které mají být ovládány potichu?

Správa výrobků

Kolik výrobků je možné přidat k ovladači VELUX Touch?
Jak zkopíruji obsah ovladače VELUX Touch?
Jak k výrobku přidám ovládací spínač (KLI 31x)?
Jak mohu do ovládání přidat výrobky třetích stran (jiné než VELUX)?