Podpora VELUX ACTIVE with NETATMO

Most popular questions

Které io-homecontrol produkty lze spárovat s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO?   Přehrát video VELUX ACTIVE
Kde naleznu MAC adresu a/nebo sériové číslo mého produktu?  Přehrát video VELUX ACTIVE

Nedaří se mi spárovat jednotku VELUX ACTIVE s mojí Wi-Fi sítí. Co mohu udělat?

Jak mohu sdílet přístup k mému systému VELUX ACTIVE?
Mohu vytvořit skupinu a hromadně ovládat několik výrobků zároveň?
Jak algoritmus systému VELUX ACTIVE with NETATMO reguluje mé vnitřní klima?
Je možné systém VELUX ACTIVE with NETATMO používat během zimy?

Nejoblíbenější videaKompatibilita

Je aplikace dostupná pro můj telefon?

Kolik uživatelů (nebo aplikací) mohu připojit ke komunikační jednotce VELUX ACTIVE?
Kolik domácností mohu z aplikace ovládat?
Jaké jsou požadavky na používání systému VELUX ACTIVE with NETATMO?    Přehrát video VELUX ACTIVE
Jaké typy Wi-Fi sítě jsou vyžadovány?
Které io-homecontrol produkty lze spárovat s jednotkou VELUX ACTIVE with NETATMO?   Přehrát video VELUX ACTIVE
Kolik produktů lze ovládat pomocí systému VELUX ACTIVE with NETATMO?

Mohu používat systém VELUX ACTIVE with NETATMO, když mám manuálně ovládané střešní okno?  Přehrát video VELUX ACTIVE

Kolik senzorů vnitřního prostředí lze přidat do řídicí jednotky VELUX ACTIVE?
Kolik vypínačů je možné přidat ke komunikační jednotce VELUX ACTIVE?
Je systém VELUX ACTIVE kompatibilní s IFTTT?
Mám potíže s vyhledáváním produktů během instalace. Jak mohu postupovat?

Instalace

Mohu instalovat více senzorů v případě 1 větší místnosti?
Mám potíže s instalací základního balíčku VELUX ACTIVE with NETATMO. Co mám dělat?   Přehrát video VELUX ACTIVE
Kde naleznu MAC adresu a/nebo sériové číslo mého produktu?  Přehrát video VELUX ACTIVE
Jak mohu aplikaci stáhnout?
Je možné systém VELUX ACTIVE with NETATMO nainstalovat bez senzorů?
Jak může nový uživatel získat přístup do aplikace a řešení VELUX ACTIVE with NETATMO?
Mám nový telefon nebo tablet. Jak mohu získat přístup do stávajícího řešení VELUX ACTIVE with NETATMO?
Mohu k systému VELUX ACTIVE with NETATMO najednou připojit telefon Apple a Android?
Jak poznám, jestli je komunikační jednotka náležitě napájena?
Kde je vhodné umístit komunikační jednotku?   Přehrát video VELUX ACTIVE
Je na instalaci systému VELUX ACTIVE with NETATMO zapotřebí elektrikář?
Koupil/a jsem si nový systém VELUX ACTIVE with NETATMO, kterým chci nahradit starý. Jak mohu převést své staré údaje?

Nedaří se mi spárovat jednotku VELUX ACTIVE s mojí Wi-Fi sítí. Co mohu udělat?

Mám slabý signál Wi-Fi. Jak jej mohu zesílit?
Změnil/a jsem si přístupový kód Wi-Fi nebo jsem se přestěhoval/a. Jak mohu aktualizovat Wi-Fi konfiguraci?   Přehrát video VELUX ACTIVE
Komunikační jednotka můj senzor nebo centrální vypínač nedetekuje. Co mám dělat?
Kde je vhodné umístit senzory?   Přehrát video VELUX ACTIVE
Kde je vhodné umístit centrální vypínač?
Jaký je maximální provozní rozsah mezi senzorem / centrálním vypínačem a komunikační jednotkou?
Senzor / centrální vypínač má slabý signál. Jak jej mohu zesílit?
Jak vyberu produkty, které má senzor ovládat?
Jak nainstaluji další senzor?   Přehrát video VELUX ACTIVE
Jak odeberu senzor?
Mohu senzor přesunout do jiné místnosti?
Mohu použít jeden senzor na ovládání několika místností?
Jak nainstaluji další centrální vypínač?
Jaký je maximální rozsah ovládání mezi centrálním vypínačem a produktem?

Musím pro instalaci systému VELUX ACTIVE with NETATMO obnovit nastavení všech střešních oken?

Právě jsem si zakoupil/a nové okno nebo zastiňující produkt. Jak jej spáruji s dálkovým ovladačem?
Právě jsem si koupil/a nové okno nebo zastiňující produkt. Jak jej přidám do komunikační jednotky VELUX ACTIVE?
Mohu přemístit produkty do jiné místnosti?
Jak mohu aktualizovat svou komunikační jednotku VELUX ACTIVE?

Používání aplikace

Proč se zobrazuje symbol červené tečky vedle ikony Nastavení?
Kde si mohu prohlédnout podmínky používání systému VELUX ACTIVE?

Kde naleznu informaci o kvalitě vzduchu mé domácnosti?  Přehrát video VELUX ACTIVE

Kde najdu naměřené hodnoty každého senzoru?
Jaká je vhodná vnitřní teplota?
Jak mohu přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita?
Jaká je vhodná vnitřní vlhkost?
Jaká je vhodná úroveň CO2 ve vnitřních prostorech?
Jak mohu zjistit úroveň baterie / signálu spínačů nebo sílu Wi-Fi signálu?
Jak v aplikaci zobrazím jinou domácnost?
Zapomněl/a jsem heslo ke svému účtu, co mám dělat?
Jak mohu sdílet přístup k mému systému VELUX ACTIVE?
Jak mohu aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi?
Jak nastavím své střešní okno VELUX nebo zastiňující produkt do požadované polohy?  Přehrát video VELUX ACTIVE
Jak zastavím pohybující se okno nebo zastiňující produkt?
Jak dočasně zastavím automatické ovládání okna?
Jak otevřu okno do ventilační polohy?
Jak naleznu správné okno nebo zastiňující produkt, který si přeji ovládat z aplikace?
Mohu vytvořit skupinu a hromadně ovládat několik výrobků zároveň?
Jak je možné, že se z aplikace nemohu připojit k oknu nebo zastiňujícímu produktu, zatímco je automaticky ovládán systémem VELUX ACTIVE with NETATMO?
Mohu změnit výchozí nastavení na automatické ovládání?
Mohu otevřít okno v případě deště?
Jak mohu přejmenovat svou domácnost, místnosti či produkty?
Aplikace vás automaticky upozorní na nutnost výměny baterie kteréhokoli ze senzorů nebo centrálních vypínačů. 
Přejete-li si odebrat upozornění, veškerá upozornění systému VELUX ACTIVE můžete spravovat v aplikaci: „Nastavení > Upozornění“. Není možné vytvořit vlastní notifikace.
Jak mohu spravovat upozornění nebo si vytvářet vlastní upozornění?
Na co se používají tlačítka rychlé volby „Slunce“ a „Měsíc“?
Mohu upravit fungování tlačítek rychlé volby?
Na co se používá tlačítko rychlé volby „Lock“ a centrální vypínač?  Přehrát video VELUX ACTIVE
Proč se mi nedaří odemknout domácnost z aplikace (šedá ikona odemčení)?
Proč se odemkne dům, když otevřu okno pomocí dálkového ovladače?

Měření a automatizace

Jak algoritmus systému VELUX ACTIVE with NETATMO reguluje mé vnitřní klima?
Mohu upravit automatické řízení svých střešních oken a doplňků?
Bere algoritmus v potaz externí faktory - vítr, chlad a teplo?

Otevře se mé střešní okno automaticky, i když prší?  Přehrát video VELUX ACTIVE

Jak vyberu střešní okna ovládaná systémem VELUX ACTIVE with NETATMO?
Bude systém VELUX ACTIVE with NETATMO nadále pracovat v případě výpadku internetového připojení nebo výpadku proudu?
Je možné systém VELUX ACTIVE with NETATMO používat během zimy?
Při výpadku elektrické energie automatická kontrola vstoupí do zabezpečeného režimu. Co mám dělat?
Mohu nastavit, aby se střešní okno automaticky zavřelo po uplynutí předem stanoveného času?
Jaká je maximální doba pro automatické zavření okna?
Mohu si stanovit časový plán otevírání a zavírání střešních oken a/nebo zastiňujících produktů?
Mohu v rámci systému VELUX ACTIVE with NETATMO vypnout nebo zastavit automatickou regulaci střešních oken a zastiňujících produktů?
Mohu vypnout automatickou regulaci během noci?  Přehrát video VELUX ACTIVE
Mohu vypnout systém VELUX ACTIVE with NETATMO v jedné místnosti a ponechat jej v jiné místnosti?
Mohu si zvolit rozdílné časy automatického řízení pro pracovní dny a víkendy?
Jak systém VELUX ACTIVE with NETATMO měří teplotu místnosti?
Teplota zobrazená v aplikaci se liší od teploty na jiném teploměru. Co mám dělat?
Jak systém VELUX ACTIVE with NETATMO měří úroveň vlhkosti v místnosti?
Jak systém VELUX ACTIVE with NETATMO měří úroveň oxidu uhličitého (CO2) v místnosti?
Můj senzor nefunguje. Co mám dělat?
V aplikaci nevidím žádnou naměřenou úroveň deště. Co mohu dělat?
Některé hodnoty naměřené senzorem se nezobrazují. Co mám dělat?
Jak často musím měnit baterie senzoru a centrálního vypínače?

Mé údaje

Jaké osobní údaje a údaje o produktech skupina VELUX uchovává a jak dlouho jsou tyto údaje uchovávány?
Kde jsou uchovávány mé osobní údaje?
Jsou mé osobní údaje k dispozici dalším subjektům?
Jaké údaje systém VELUX ACTIVE with NETATMO shromažďuje a jak jsou používány?
Jak mohu obdržet kopii svých osobních údajů?
Jak si mohu změnit e-mailovou adresu a další osobní údaje?
Jak mohu vymazat své osobní údaje?
Co mám dělat, pokud zaznamenám problém s únikem dat nebo ochranou soukromí?

HomeKit

Co je to Apple HomeKit?
Jak mohu co nejvíce využít platformu Apple HomeKit?
Má střešní okna VELUX jsou náležitě spárována se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO, ale nespolupracují s platformou Apple HomeKit. Co mám dělat?
Nedaří se mi nastavit Apple HomeKit. Jak mohu postupovat?
Proč se mi odemkne dům, když otevřu okno pomocí platformy Apple HomeKit?
Platforma Apple HomeKit nefunguje, když jsem mimo domov. Co mám dělat?
Nemohu ovládat střešní okno VELUX a zastiňující produkty pomocí hlasového ovládání Siri. Co mám dělat?
Kde naleznu nastavovací kód platformy Apple HomeKit pro systém VELUX ACTIVE with NETATMO?
Jak mohu sdílet ovládání platformy Apple HomeKit?
Mohu přidat komunikační jednotku do aplikace Apple HomeKit, aniž bych musel/a instalovat aplikaci?
Jak mohu resetovat nastavení HomeKit domácnost pokud nevyužívám aplikaci VELUX ACTIVE?
Jak mohu aktualizovat svou Wi-Fi konfiguraci, když nepoužívám aplikaci VELUX ACTIVE?