Podpora VELUX ACTIVE with NETATMO

Nejčastější dotazy

Ano, pomocí aplikace je možné dočasně deaktivovat dešťový senzor. První otevření je limitováno ventilační polohou a informací v aplikaci "Prší". Pokud se pokusíte okno otevřít pomocí jezdce, tak lze otevřít maximálně na 50% po dobu 15 minut. Následně dojde k automatickému zavření okna. 

Poznámka: Nelze použít pro dálkově ovládaná okna starší generace a světlíky pro ploché střechy. 
VELUX ACTIVE umožňuje instalaci 5 odchodových tlačítek v rámci 1 brány. V případě požadavku na více jak 5 tlačítek v rámci 1 domácnosti tak bude nutné rozdělit řízení na 2 domácnosti a pro každou část použít 1 bránu.

Komunikační jednotku umístěte na centrální místo ve Vaší domácnosti pro zajištění stabilního bezdrátového připojení ke všem produktům VELUX a k Wi-Fi routeru. 
Sílu Wi-Fi signálu je v aplikaci VELUX ACTIVE with NETATMO možné zobrazit v umístění „Nastavení > Řízení domácnosti“. 
Jakmile stanovíte optimální umístění, na stěnu můžete pomocí montážního úhelníku namontovat komunikační jednotku VELUX ACTIVE.

Chcete-li používat systém VELUX ACTIVE, abyste doma měli zdravější klima, ale nemáte elektrické střešní okno, můžete použít solární motorovou sadu pro manuálně ovládaná střešní okna. Další informace o doplňkových elektrických produktech a kompatibilitě naleznete v Průvodci kompatibilitou.

 

Pro připojení komunikační jednotky k nové síti Wi-Fi (router) v aplikaci přejděte do: „Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi“. Nyní budete požádání o opětovné zadání identifikačního kódu přístupového bodu Wi-Fi.

Pro dosažení těch nejlepších podmínek pro přesné měření umístěte senzor podle následujících pokynů:
  - Senzor umístěte na zeď v dosahu signálu a ve vhodné výšce (90 až 170 cm)
  - Senzor neumísťujte na vnitřní stranu venkovní zdi
  - Senzor neumísťujte na přímé sluneční světlo
  - Senzor neumísťujte nad topná tělesa nebo radiátory
  - Senzor neumísťujte za záclony, nábytek nebo jiné překážky

Tlačítko zámku a centrální vypínač se používají pro změnu nastavení vnitřní kontroly klimatu VELUX ACTIVE do zabezpečeného režimu, když nejste doma. 
Okna se v tomto případě otevírají pouze do ventilační polohy nebo se neotevírají vůbec (okna bez ventilační klapky). 
Stiskem tlačítka „Uzamknout domov“ nastavíte zabezpečený režim / režim odchodu. Stiskem tlačítka „Odemknout domov“ nastavíte režim doma.

Pokud jste už nainstalovali komunikační jednotku, MAC adresu naleznete v aplikaci VELUX ACTIVE, a to v následujícím umístění
Nastavení > Řízení domácnosti > VELUX Gateway > MAC adresa.. MAC adresa je 12místný kód, např. „70: ee :50: xx: xx: xx“. 
Pokud jste komunikační jednotku ještě nenainstalovali, MAC adresu naleznete vytištěnou na zadní straně komunikační jednotky. 
Hledejte 7místný kód ve formátu „g:xx:xx:xx“ (poslední část sériového čísla komunikační jednotky se nachází na 3. řádku).

Okno VELUX či zastiňující produkt můžete nastavit do požadované polohy pomocí aplikace nebo dálkového ovladače. V aplikaci vyberte místnost a rolujte dolů, dokud nenajdete produkt, který si přejete ovládat. Přetažením ikony na ovládacím madlu nastavte požadovanou polohu. Pusťte jej pro zahájení pohybu. Pohyb můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Stop“.

Poznámka: Rychlé otevření/zavření produktu lze zajistit stisknutím tlačítka rychlé volby na obou stranách lišty.

Pro přidání dalšího senzoru k systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Install new products > Install additional switch“ a postupujte podle pokynů.

Guidance for setup


Kompatibilita

Aplikace je dostupná pro iOS 9.0 a novější na Apple App Store a pro Android 5.0 a novější na Google Play.
K jedné komunikační jednotce se může připojit až 15 uživatelů.
Pomocí aplikace můžete ovládat až 5 různých domácností.
VELUX ACTIVE vyžaduje osobní Wi-Fi síť. Systém nelze nakonfigurovat na veřejný přístupový bod či firemní síť. Potřebujete připojení Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz (802.11 b/g/n) s bezpečnostním nastavením sítě WEP, WPA nebo WPA2.
Pomocí systému VELUX ACTIVE je možné ovládat až 200 produktů. Platforma Apple HomeKit podporuje až 100 produktů.

Chcete-li používat systém VELUX ACTIVE, abyste doma měli zdravější klima, ale nemáte elektrické střešní okno, můžete použít solární motorovou sadu pro manuálně ovládaná střešní okna. Další informace o doplňkových elektrických produktech a kompatibilitě naleznete v Průvodci kompatibilitou.

 

VELUX ACTIVE umožňuje instalaci 10 senzorů v rámci 1 brány.. V případě požadavku na více jak 10 senzorů v rámci 1 domácnosti tak bude nutné rozdělit řízení na 2 domácnosti a pro každou část použít 1 bránu.
VELUX ACTIVE umožňuje instalaci 5 odchodových tlačítek v rámci 1 brány. V případě požadavku na více jak 5 tlačítek v rámci 1 domácnosti tak bude nutné rozdělit řízení na 2 domácnosti a pro každou část použít 1 bránu.
Systém VELUX ACTIVE with NETATMO nabízí kompatibilitu se systémy chytrých domácností Apple HomeKit a Google Home. Funkcionalita ovládání střešních oken není však součástí řešení od společnosti Amazon, systém tedy není kompatibilní s Amazon Alexa. 
VELUX ACTIVE with NETATMO vyhledá pouze produkty VELUX (a vybrané Somfy produkty), komunikující bezdrátovým protokolem io-homecontrol.
Horizontální žaluzie nejsou kompatibilní.
DŮLEŽITÉ: Před vyhledáním produktů se prosím ujistěte, že produkt je úspěšně spárován se standardním dálkovým ovladačem a všechny funkce ovládání fungují bez problémů. Před případným resetováním brány prosím zkontrolujte všechny níže uvedené možnosti.

Pokud používáte dálkový ovladač s displejem (obousměrný) - například KLR 200, KLR 100:
1. Zkontrolujte, zda registrované výrobky je možné ovládat pomocí ovladače ze stejného místa, kde je umístěna brána.
- Pokud výrobek nereaguje, zkuste se přiblížit blíže k výrobku a zkuste znovu. V případě odezvy pak umístěte bránu na stejné místo.
- Pokud obdržíte "Chybný bezpešnostní kód", zkontrolujte nutný postup na dálkovém ovladači a opakujte znovu.
2. Zkontrolujte, zda máte centrální ovladač pro celou domácnost nebo ovladače pro jednotlivé místnosti.
- V případě centrálního ovladače použijte pro registraci výrobků právě tento ovladač.
- Pokud máte více dálkových ovladačů, pak v prvním kroku během instalace registrujte kterýkoliv z ovladačů. Instalaci dokončete zaregistrováním pouze těchto výrobků. Zbývající produkty zaregistrujte následujícími kroky: "Nastavení > Nainstalovat nové produkty > Instalace nového okna". 
3. Zkontrolujte, že byl zvolen správný typ dálkového ovladače v aplikaci.
4. Zkuste ukončit a znovu spustit aplikaci. Automaticky dojde k nabídnutí dokončení instalace. Pokud ano, tak postupujte podle pokynů v aplikaci. 

Pokud používáte jednoduchý dálkový ovladač (jednosměrný) nebo máte více typů ovladačů (jednosměrný/obousměrný):
1. Zkontrolujte, zda máte k dispozici některý obousměrný dálkový ovladač, ve kterém jsou úspěšně zaregistrovány výrobky (viz odstavec výše).
2. Pokud výrobek nereaguje, zkuste se přiblížit blíže k výrobku a zkuste znovu. V případě odezvy pak umístěte bránu na stejné místo. V opačném případě je nutné provést znovuregistraci výrobku do ovladače.
3. Zkontrolujte, zda se výrobek pohybuje nahoru a dolů. Pokud ano, pak je výrobek připraven k registraci do brány. Stačí pouze zmáčknout tlačítko "ozubeného kola" (případně resetovací tlačítko u starších typů ovladačů). Pokud výrobek nereaguje, opakujte prosím tento krok.
4. Zkontrolujte, že byl zvolen správný typ dálkového ovladače v aplikaci.
5. Zkuste ukončit a znovu spustit aplikaci. Automaticky dojde k nabídnutí dokončení instalace. Pokud ano, tak postupujte podle pokynů v aplikaci.

Pokud Vám výše uvedená kroky nepomohly vyřešit problém, pak bude bohužel nutné provést znovuregistrování nenalezených výrobků. Berte prosím na vědomí, že pro registraci je nutné mít přístup k jednotlivým produktům.
Jakmile jsou jednotlivé výrobky vyresetovány, původní dálkové ovladače již tyto výrobky neovládají. Zároveň je nutné provést novou registraci výrobků do ovladače. Postup pro registraci výrobků do dálkového ovladače naleznete v montážním návodu ke střešnímu oknu/doplňku.

Instalace

V poslední verzi operačního systému iOS 14.2 se bohužel objevila chyba, která znemožňuje úspěšnou instalaci řídicí jednotky VELUX ACTIVE.

Upozornění:

Tato chyba nemá vliv na běžné používání již nainstalované aplikace VELUX ACTIVE. Týká se pouze prvotního nastavení nové řídicí jednotky VELUX ACTIVE a rekonfigurace Wi-Fi sítě.

V případě, že již používáte nejnovější verzi iOS 14.2., postupujte podle kroků níže.


ZVOLTE NASTAVENÍ WI-FI NA VAŠEM MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ

Pro konfiguraci výrobku můžete použít nastavení Wi-Fi na svém mobilním zařízení. Postupujte podle pokynů níže.

 1. Spusťte aplikaci VELUX ACTIVE.
 2. Pokud chcete:
  a. Použít novou Wi-Fi síť pro fungování stávajícího výrobku, přejděte do Nastavení – Řízení domácnosti – VELUX Gateway – Nastavení Wi-Fi.
  b. Provést počáteční nastavení výrobku, zvolte z nabídky VELUX ACTIVE.
 3. Pro možnost konfigurace nastavení Wi-Fi sítě řídicí jednotky VELUX ACTIVE postupujte podle pokynů v aplikaci.
 4. Až uvidíte tuto obrazovku, přejděte do nastavení Wi-Fi BEZ vynuceného ukončení aplikace VELUX ACTIVE.

 

5. Počkejte, až se váš produkt objeví mezi dostupnými sítěmi v nabídce „Nastavit nové zařízení“ (tento krok může trvat i několik minut).

 

 

6. Ze seznamu vyberte vaši Wi-Fi síť a stiskněte „Další“ 

7. Jakmile se objeví upozornění na dokončení nastavení, ihned se vraťte do aplikace VELUX ACTIVE.


8. Pro dokončení nastavení se řiďte pokyny v aplikaci.

 

Tyto kroky se netýkají uživatelů, kteří používají zařízení s operačním systémem Android. Rovněž se netýká uživatelů, kteří neprovedli aktualizaci svého zařízení na iOS 14.2. 

Pro větší místnosti lze použít i více senzorů. V tomto případě jsou pak výsledné hodnoty průměrem naměřených hodnot ze všech senzorů. Tyto hodnoty naleznete rovněž ve
své aplikaci.

Postupujte podle video návodu nebo následujících pokynů:
1) Stáhněte si aplikaci VELUX ACTIVE z Apple App Store nebo Google Play. Aplikaci stahujte pouze z Apple App Store nebo Google Play. Pokud už aplikaci máte nainstalovanou ve svém chytrém telefonu, smažte ji a stáhněte si nejnovější verzi.
2) Připojte komunikační jednotku VELUX ACTIVE k elektrické síti.
3) Připojte se mobilem k Wi-Fi síti, kterou bude používat i komunikační jednotka.
4) Postupujte podle pokynů k instalaci uvedených v aplikaci:
    - Vytvořte si účet VELUX (nebo použijte stávající účet).
    - Připojte/spárujte komunikační jednotku se svým routerem.
    - Spárujte všechny senzory a centrální vypínače s komunikační jednotkou.
    - Zkopírujte všechny produkty z dálkového ovladače (ovladačů) do komunikační jednotky.
    - Vytvořte si svou domácnost v aplikaci pojmenováním místností a umístěním produktů do místností.
Váš systém VELUX ACTIVE je nyní připraven k použití.
 
Důležité: Při pojmenovávání místností a produktů do názvu produktu nezačleňujte typ pokoje. Mohlo by to způsobit konflikt v názvu. Názvy typů místností (koupelna, kuchyně atd.) používejte pro místnosti a názvy typů produktů (okno, roleta atd.) pro produkty. Takto dosáhnete nejlepší integrace s hlasovými pokyny pro Siri (Apple HomeKit). Komunikujete-li se Siri v anglickém jazyce, místnosti a produkty pojmenujte pro co nejlepší fungování anglicky.

 

Pokud jste už nainstalovali komunikační jednotku, MAC adresu naleznete v aplikaci VELUX ACTIVE, a to v následujícím umístění
Nastavení > Řízení domácnosti > VELUX Gateway > MAC adresa.. MAC adresa je 12místný kód, např. „70: ee :50: xx: xx: xx“. 
Pokud jste komunikační jednotku ještě nenainstalovali, MAC adresu naleznete vytištěnou na zadní straně komunikační jednotky. 
Hledejte 7místný kód ve formátu „g:xx:xx:xx“ (poslední část sériového čísla komunikační jednotky se nachází na 3. řádku).

V případě zařízení se systémem iOS (Apple) navštivte Apple App Store a v případě zařízení Android navštivte Google Play. 
Vyhledejte aplikaci VELUX ACTIVE with NETATMO a stáhněte si ji.
Ano, je to možné, nicméně je doporučeno nainstalovat senzor v každé místnosti pro maximální využití řídicím systémem vnitřního klimatu VELUX ACTIVE. Registraci senzoru můžete během instalace přeskočit, pokud zvolíte možnost „It's done“, když vás aplikace požádá o vložení baterií do senzorů, a poté na následující obrazovce a po dokončení vyhledávání stisknete možnost „All my switches are here“.
Přidat nového uživatele do stávající domácnosti lze dvěma způsoby:
1. Nový uživatel se do aplikace přihlásí pomocí uživatelských údajů stávajícího uživatele. 
2. Stávající uživatel sdílí přístup do domácnosti přes pozvánku. Tento postup lze v aplikaci nalézt pomocí menu "Nastavení > Správa hostů > Pozvat uživatele"

Poznámka: Systém VELUX ACTIVE je vysoce zabezpečený, a proto musí nový uživatel pro získání plného přístupu od komunikační jednotky obdržet bezpečnostní klíč (klikněte prosím na lištu Vyžadováno ověření a postupujte podle pokynů v aplikaci).

Aplikaci si můžete stáhnout na své nové zařízení a přihlásit se do stávajícího účtu.

Poznámka: Systém VELUX ACTIVE je vysoce zabezpečený, a proto musí nový uživatel pro získání plného přístupu od komunikační jednotky obdržet bezpečnostní klíč (klikněte prosím na lištu Vyžadováno ověření a postupujte podle pokynů v aplikaci).

Ano, k systému VELUX ACTIVE je možné připojit se z jakéhokoli mobilního zařízení – Apple či Android. 
Na komunikační jednotce VELUX ACTIVE byste vedle konektoru napájecího kabelu měli vidět bílé LED světlo. Zkontrolujte, zda je přívodní kabel připojen do komunikační jednotky a zda je zapnutý hlavní vypínač. Pokud je už komunikační jednotka připojena, odpojte ji na 10 sekund a znovu připojte.

Komunikační jednotku umístěte na centrální místo ve Vaší domácnosti pro zajištění stabilního bezdrátového připojení ke všem produktům VELUX a k Wi-Fi routeru. 
Sílu Wi-Fi signálu je v aplikaci VELUX ACTIVE with NETATMO možné zobrazit v umístění „Nastavení > Řízení domácnosti“. 
Jakmile stanovíte optimální umístění, na stěnu můžete pomocí montážního úhelníku namontovat komunikační jednotku VELUX ACTIVE.

V případě výměny komunikační jednotky je nutné vytvořit novou instalaci. Z bezpečnostních důvodů není možné přenášet informace z jedné komunikační jednotky do druhé. Pro novou komunikační jednotku si však můžete ponechat svůj stávající účet VELUX.
Pro úspěšné připojení VELUX ACTIVE with NETATMO je nutná Wi-Fi síť s frekvencí 2,4 GHz. V případě duálního modemu se prosím ujistěte, že sítě 2,4 GHz a 5 GHz se liší v názvu (SSID). Pokud používáte Wi-Fi opakovače/zesilovače signálu, tak je nutné zajistit unikátní název rovněž pro každý přístupový bod. Podporovaná zabezpečení sítě mohou být WEP, WPA nebo WPA2 (TKIP a AES).Některé Wi-Fi sítě nejsou se systémem VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibilní:
- Veřejné a firemní sítě s filtrováním portů
- Sítě, které využívají 5GHz pásmo
- Sítě s nutnosti ověření přes autorizační portál

Před zahájením instalace se prosím ujistěte, že zařízení je připojeno k Wi-Fi síti. Poté postupujte dle pokynů níže.
- Restartujte Wi-Fi router a zařízení (telefon, tablet).
- Připojte komunikační jednotku do sítě (malá LED dioda začne svítit bíle).
- V případě použití zesilovače Wi-Fi signálu zkontrolujte, že každý přístupový bod má rozdílný název (SSID) a řídící jednotka je připojena k přístupovému bodu s nejsilnějším signálem.

Pokud tyto kroky nepomohly vyřešit Váš problém, doporučujeme zkontrolovat nastavení daného modemu(na základě manuálu od výrobce).

- Proveďte update modemu na poslední verzi firmwaru.
- Vytvořte jednodušší heslo k Wi-Fi síti.
- Filtrování MAC adres je nutné deaktivovat.
- Zkontrolujte deaktivaci přístupových omezení (rodičovská kontrola ad.).
- V případě tzv. "sleep funkce" routeru je toto nastavení nutné deaktivovat.
- Je nutné aktivovat automatickou volbu kanalů, případně vybrat kanál 1, 6 nebo 11.
- Zkontrolujte nastavení 2,4GHz pásma Wi-Fi routeru(jednotka VELUX ACTIVE funguje pouze v tomto pásmu).  V případě duálního modemu je nutné ponechat pouze pásmo 2,4GHz (ostatní pásma - 5GHz deaktivovat).
- Nastavení UPnP je nutné povolit (doporučujeme zkontrolovat).
- Zkuste zaměnit DND servery za DNS Google (Primary: 8.8.8.8/Secondary: 8.8.4.4).
- Zkontrolujte, zda router nemá zapnutý firewall nebo blokaci portů. Pokud ano, povolte port 25050 (TCP).
- Přiřaďte řídící jednotce podle MAC statickou IP adresu.
Pro navýšení síly Wi-Fi signálu mezi routerem a komunikační jednotkou můžete komunikační jednotku a router fyzicky přiblížit k sobě. V rámci Wi-Fi sítě můžete také použít bezdrátový Wi-Fi extender.
Pro připojení komunikační jednotky k nové síti Wi-Fi (router) v aplikaci přejděte do: „Settings > Home management > Gateway > Setup Wi-Fi“. Nyní budete požádání o opětovné zadání identifikačního kódu přístupového bodu Wi-Fi.

Vyndejte baterie, stiskněte kterékoli tlačítko na dálkovém ovladači a znovu vložte baterie. Na přední části dálkového ovladače byste měli vidět zelené blikající světlo, které značí správné napájení. Pokud světlo nevidíte nebo pokud je slabé/tlumené, vložte nové baterie.
 
V případě problémů s připojením umístěte senzor/vypínač během detekování blíže ke komunikační jednotce (20 až 50 cm).

Pro dosažení těch nejlepších podmínek pro přesné měření umístěte senzor podle následujících pokynů:
  - Senzor umístěte na zeď v dosahu signálu a ve vhodné výšce (90 až 170 cm)
  - Senzor neumísťujte na vnitřní stranu venkovní zdi
  - Senzor neumísťujte na přímé sluneční světlo
  - Senzor neumísťujte nad topná tělesa nebo radiátory
  - Senzor neumísťujte za záclony, nábytek nebo jiné překážky

Centrální vypínač umístěte v dosahu a ve vhodné výšce (90 až 120 cm) vedle hlavního vchodu. Centrální vypínač můžete umístit u každého vchodu do domu.

Maximální provozní rozsah mezi senzorem / centrálním vypínačem a komunikační jednotkou je 300 m ve volném prostoru nebo přibližně 30 m ve vnitřních prostorech (s ohledem na stavební konstrukce).

Pokuste se komunikační jednotku a spínače posunout blíže k sobě. Bezdrátový extender nelze použít.

Spínač senzoru je nastaven (výchozí nastavení), aby ovládal všechna okna v místnosti. Jestliže místnost nemá žádná elektrická okna, je ovládána veškerá venkovní ochrana před sluncem. Jestliže není nainstalována žádná venkovní ochrana před sluncem, tak jsou ovládány všechny vnitřní rolety.
 
Toto výchozí nastavení můžete změnit v aplikaci: „Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Senzor > Řízené produkty“. Spínač senzoru dokáže ovládat pouze produkty ve stejné místnosti a vždy pouze produkty stejného typu.

Pro přidání dalšího senzoru k systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Install new products > Install additional switch“ a postupujte podle pokynů.

Pro odebrání senzoru ze systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Home management > Room > Sensor switch“ a zvolte možnost „Remove product“.
Pro přesun senzoru z jedné místnosti do druhé otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Home management > Room > Sensor switch“ a zvolte možnost „Move product“.
Senzor může ovládat pouze produkty místnosti, ve které je umístěn. Pro dosažení optimálního automatického ovládání produktů a získání všech výhod systému VELUX ACTIVE se doporučuje nainstalovat senzor v každé místnosti.
Pro přidání dalšího centrálního vypínače do systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Install new products > Install a new switch“ a postupujte podle pokynů.
Maximální provozní rozsah mezi výrobkem a komunikační jednotkou je 300 m ve volném prostoru nebo přibližně 30 m ve vnitřních prostorech (s ohledem na stavební konstrukce). Pro zlepšení signálu lze použít rozhraní KLF 200 (až do 60 m).
Ne, jednoduše zkopírujte vaše okna a stínicí doplňky z jednoho (či více) stávajících dálkových ovladačů do komunikační jednotky. Žádné stávající ovladače se nezmění.
Jestliže bylo vaše okno nebo zastiňující produkt doručen s ovládacím spínačem, měli byste vždy začít párováním s tímto spínačem. Postupujte podle návodu k ovládacímu spínači.
 
Vlastníte-li ovládací panel VELUX (KLR 200) nebo dálkový ovladač VELUX s displejem (KLR 100), okno nebo zastiňující produkt také přidejte do daného dálkového ovladače. Postupujte podle návodu k dálkovému ovladači.
 
Poznámka: Přidání všech produktů do jednoho dálkového ovladače zjednoduší kopírování produktů VELUX do komunikační jednotky VELUX ACTIVE.
Pro přidání nového okna nebo zastiňujícího produktu do systému VELUX ACTIVE otevřete aplikaci, najděte: „Settings > Install new products > Install a new window“ a postupujte podle pokynů.
 
Poznámka: Než přidáte nový produkt do systému VELUX ACTIVE, produkt již musí být spárovaný s dálkovým ovladačem VELUX.
Ano, pro jednoduché přemístění postupujte v aplikaci "Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Produkt > Přesunout".
Software vaší komunikační jednotky VELUX ACTIVE (firmware) se aktualizuje automaticky, když dojde k vydání nových funkcí a oprav chyb. Ujistěte se, zda je jednotka 
napájena a připojena k internetu.

Používání aplikace

Symbol červený tečky upozorňuje na dostupnost novinek v systému VELUX ACTIVE.  Buďte informování o novinkách a vylepšeních, které pravidelně přináší aktualizace
systému. Tato možnost je dostupná v sekci Nastavení > Co je nového?
Pro zobrazení podmínek používání systému VELUX ACTIVE klikněte zde

Kvalita vzduchu vaší domácnosti je neustále zobrazována v aplikaci VELUX ACTIVE. Na stránce s místnostmi (product control) si můžete prohlédnout teplotu, vlhkost a úroveň CO2 naměřenou senzorem v dané místnosti.

Pro zobrazení aktuální teploty, vlhkosti a úrovně CO2 konkrétní místnosti přejděte na stránky místnosti. Pro zobrazení úrovní v jiné místnosti přepněte na jinou místnost.
Na zařízeních Apple lze zjistit hodnoty v notifikační liště.
Podle Světové zdravotnické organizace je vhodná vnitřní teplota mezi 17 °C až 26 °C (63 °F až 79 °F). Taková vnitřní teplota může předejít kondenzaci, tvorbě plísní nebo dehydrataci osob.
Pro výběr teplotní jednotky stupňů Celsia či Fahrenheita otevřete aplikaci, najděte: „Settings > My account > Unit system“ a vyberte preferovanou jednotku.
Podle Světové zdravotnické organizace je vhodná vnitřní úroveň vlhkosti (množství vodních par ve vzduchu) mezi 40 % až 60 %.
Vhodná úroveň CO2 ve vnitřních prostorech je podle Světové zdravotnické organizace pod úrovní 1150 ppm.
Pro kontrolu úrovně baterie nebo síly signálu spínače senzoru otevřete aplikaci a najděte: „Settings > Home management > Room > Sensor switch“.
 
Pro kontrolu úrovně baterie nebo síly signálu centrálního vypínače otevřete aplikaci a najděte: „Settings > Home management > Departure switch“.
 
Pro kontrolu síly signálu Wi-Fi na komunikační jednotce otevřete aplikaci a najděte: „Settings > Home management > Gateway“.
Pro zobrazení jiné domácnosti klikněte na název domácnosti a v liště vyberte požadovanou domácnost. 
Pokud jste zapomněli své heslo k účtu VELUX, na přihlašovací obrazovce stiskněte možnost „Zapomněli jste heslo“ a postupujte podle pokynů v e-mailu. Jestliže neobdržíte e-mail, zkontroluje složku se spamem.
Nového uživatele můžete pozvat a sdílet s ním přístup, když v aplikaci zvolíte „Settings > Guest management > Invite a user“.
Jakmile bude vypuštěna nová verze, budete automaticky upozorněni. Pokud nemáte zapnuté automatické aktualizace, přejděte na stránku se stahováním a přijměte aktualizaci.

Okno VELUX či zastiňující produkt můžete nastavit do požadované polohy pomocí aplikace nebo dálkového ovladače. V aplikaci vyberte místnost a rolujte dolů, dokud nenajdete produkt, který si přejete ovládat. Přetažením ikony na ovládacím madlu nastavte požadovanou polohu. Pusťte jej pro zahájení pohybu. Pohyb můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Stop“.

Poznámka: Rychlé otevření/zavření produktu lze zajistit stisknutím tlačítka rychlé volby na obou stranách lišty.

Pro zastavení pohybujícího se produktu použijte dálkový ovladač nebo aplikaci VELUX ACTIVE. Na domovské obrazovce nebo detailu místnosti v aplikaci stiskněte tlačítko „Stop“.
Existují dva způsoby, jak dočasně pozastavit automatické ovládání:
- Ručně nastavte produkt do nové polohy – buď z aplikace, nebo dálkovým ovladačem VELUX. Takto zastavíte AKTIVNÍ ovládání produktu do dalšího období.
- Pomocí symbolu 3 teček na detailu místnosti zvolte "Pozastavit". Pro opětovné spuštění ACTIVE řízení zvolte "Restart" nebo vyčkejte do dalšího období.

Pro otevření okna do zabezpečené ventilační polohy vodorovně přetáhněte knoflík na ovládacím madlu, dokud nedosáhne ikony „uzamčená ventilace“.

Poznámka: Ikona „uzamčená ventilace“ se neobjeví, pokud vaše okno není opatřeno ventilační klapkou.

Příslušenství nainstalovaná na okně jsou seskupena v okně aplikace. Pro vyhledání konkrétního produktu vyberte místnost s oknem a rolujte dolů, dokud neuvidíte ovládací lištu okna nebo doplňku, který si přejete ovládat.
Vlastní nastavení skupiny nelze v aplikaci vytvořit.
Pokud si přejete ovládat všechny výrobky stejného typu v místnosti, tak tuto možnost naleznete v detailu místnosti pod ikonami naměřených hodnot. Pouhým posunutím jezdce lze ovládat všechny dané výrobky. 
Případně lze ovládat skupinu výrobků pomocí tlačítek umístěných na senzoru v každé místnosti.
Veškeré příkazy ovládání odeslané z aplikace vyžadují internetové připojení mezi vaším mobilním zařízením a komunikační jednotkou. Dojde-li k narušení tohoto spojení, 
aplikaci nebude možné používat, dokud nedojde k obnovení spojení. VELUX ACTIVE bude nadále poskytovat automatické řízení i bez internetového připojení, protože 
je ovládán přímo komunikační jednotkou. V případě výpadku připojení bude nadále automatické řízení k dispozici po dobu 2 dnů, následně bude přerušeno z důvodu 
nedostupnosti vstupních dat.
Parametry automatického řízení je možné vždy upravit podle osobních preferencí. Tato možnost je k dispozici přímo v aplikaci "Nastavení > ACTIVE řízení" pro každou místnost samostatně.
Ano, pomocí aplikace je možné dočasně deaktivovat dešťový senzor. První otevření je limitováno ventilační polohou a informací v aplikaci "Prší". Pokud se pokusíte okno otevřít pomocí jezdce, tak lze otevřít maximálně na 50% po dobu 15 minut. Následně dojde k automatickému zavření okna. 

Poznámka: Nelze použít pro dálkově ovládaná okna starší generace a světlíky pro ploché střechy. 
Svou domácnost, místnosti či produkty můžete kdykoli přejmenovat. Pro přejmenování domácnosti otevřete aplikaci, vyhledejte: „Settings > Home management > Name of House“ a zadejte své preference. Pro přejmenování místnosti otevřete aplikaci, vyhledejte: „Settings > Home management > Room“ a zadejte své preference. Pro přejmenování produktů otevřete aplikaci, vyhledejte: „Settings > Home management > Product“ a zadejte své preference.
 
Důležité: Při pojmenovávání místností a produktů do názvu produktu nezačleňujte typ pokoje. Mohlo by to způsobit konflikt v názvu. Názvy typů místností (koupelna, kuchyně atd.) používejte pro místnosti a názvy typů produktů (okno, roleta atd.) pro produkty. Takto dosáhnete nejlepší integrace s hlasovými pokyny pro Siri (Apple HomeKit). Komunikujete-li se Siri v anglickém jazyce, místnosti a produkty pojmenujte pro co nejlepší fungování anglicky.
Aplikace vás automaticky upozorní na nutnost výměny baterie kteréhokoli ze senzorů nebo centrálních vypínačů. Přejete-li si odebrat upozornění, veškerá upozornění systému VELUX ACTIVE můžete spravovat v aplikaci: „Settings > Notifications“.
Standardní upozornění systému VELUX ACTIVE můžete spravovat v aplikaci: „Settings > Notifications“. Vytváření nových upozornění v rámci systému VELUX ACTIVE momentálně není možné.

Dvě červená tlačítka na úvodní obrazovce označená sluncem a měsícem se používají pro rychlé a snadné ovládání zastiňujících produktů. Stisknutím tlačítka se sluncem dojde k vytažení všech zastiňujících produktů (Good morning). Stisknutím tlačítka s měsícem dojde ke stažení všech zastiňujících produktů (Good night).

Ano, funkčnost lze kdykoliv upravit.. „Uzamknout domov“ můžete upravit také, aby při odchodu stáhl veškeré zastiňující produkty. Scénář "Dobrou noc“ můžete upravit, aby
při stahování zastiňujících produktů také zavřel všechna okna. Pro úpravu scénářů otevřete aplikaci a najděte: „Nastavení > Přednastavené funkce".

Tlačítko zámku a centrální vypínač se používají pro změnu nastavení vnitřní kontroly klimatu VELUX ACTIVE do zabezpečeného režimu, když nejste doma. 
Okna se v tomto případě otevírají pouze do ventilační polohy nebo se neotevírají vůbec (okna bez ventilační klapky). 
Stiskem tlačítka „Uzamknout domov“ nastavíte zabezpečený režim / režim odchodu. Stiskem tlačítka „Odemknout domov“ nastavíte režim doma.

Systém VELUX ACTIVE je zabezpečený a uživatelům bez oprávnění brání v odemčení vašeho domova. Odemčení vyžaduje stažení specifického bezpečnostního klíče z komunikační jednotky do chytrého telefonu. Uživatelé, kteří tento klíč nemají, domácnost z aplikace nemohou odemknout.
 
Existují dva způsoby, jak klíč získat:
- Klíč je automaticky získán během instalace komunikační jednotky.
- Klíč je poskytnut pomocí notifikační lišty "Vyžadováno ověření" během sdílení domácnosti s dalšími uživateli. Pro získání klíče prosím postupujte podle pokynů v aplikaci.
(Zkontrolujte prosím, že koncové zařízení a jednotka jsou ve vzájemné blízkosti (cca 20 cm) a připojeny ke stejné Wi-Fi síti).
 
Bezpečnostní klíč je z bezpečnostních důvodů uložen přímo v chytrém telefonu. Jestliže změníte chytrý telefon či zařízení, budete muset získat nový klíč.
Systém VELUX ACTIVE vás vyhodnotí jako oprávněného uživatele a považuje za bezpečné domov otevřít, je-li příkaz obdržen z dálkového ovladače.

Měření a automatizace

Všechna nastavení systému VELUX ACTIVE mohou být upravena podle osobních preferencí. Jestliže si přejete navýšit nebo snížit citlivost parametrů vnitřního klimatu 
nebo definovat období nečinnosti, můžete tak provést otevřením aplikace a upravením parametrů: „Nastavení > Active řízení".
Údaje o počasí jsou používány na úpravu délky otevření a míry otevření okna během větrání a také, aby se okno neotevíralo, když vnitřní klima nijak nelze upravit. 
Údaje se používají také pro nastavení zastiňujících produktů, aby nedošlo k možnému přehřátí. Pro zamezení nadměrného počtu automatických operací, náhlých změn vnitřního klima ad. upravuje jednotka automaticky nutné řízení jednotlivých produktů/celého systému.
Je-li nainstalován senzor vnitřního klimatu a algoritmy ovládání jsou v aplikaci aktivovány, systém VELUX ACTIVE bude automaticky ovládat všechna střešní okna a veškeré zastiňující produkty v místnosti.
Systém VELUX ACTIVE bude v provozu i při výpadku internetového připojení. Systém reguluje vnitřní klima a zastiňování podle posledního nastavení před výpadkem (režim mimo domácnost, ruční nastavení atd.).
VELUX ACTIVE bude nadále poskytovat automatické řízení i bez internetového připojení, protože 
je ovládán přímo komunikační jednotkou. V případě výpadku připojení bude nadále automatické řízení k dispozici po dobu 2 dnů, následně bude přerušeno z důvodu 
nedostupnosti vstupních dat.
Během výpadku však nebudete moci používat aplikaci (nebude tedy možné ovládat produkty, nebude probíhat čteni parametrů vnitřního klimatu ani nebude možné měnit nastavení). Funkčnost aplikace je automaticky obnovena na všech zařízeních připojených k internetu, jakmile dojde k obnově internetového připojení. Komunikační jednotce může trvat několik minut, než se po obnově internetového připojení opět připojí.
 
V případě výpadku elektřiny systém VELUX ACTIVE není možné používat. Budete však moci ovládat solárně napájené produkty VELUX pomocí dálkového ovladače. Jakmile dojde k obnově proudu, komunikační jednotka se automaticky připojí k routeru a cloudovým serverům. Upozorňujeme, že to může trvat několik minut.
Pro zajištění absolutního zabezpečení vaší domácnosti komunikační jednotka VELUX ACTIVE v případě výpadku elektrické energie vstoupí do zabezpečeného režimu (away mode). To zabrání otevření oken, způsobí-li výpadek elektrické energie např. zloděj.
Ano, pomocí aplikace můžete nastavit čas, po jehož uplynutí se okno automaticky zavře (např. časem řízené větrání koupelny). Pro nastavení tohoto času stiskněte ikonu časovače v horním rohu obrazovky místnosti. Jakmile čas uběhne, okno se automaticky zavře a systém VELUX ACTIVE se znovu zapojí.
Můžete si nastavit dobu, kdy se okno automaticky zavře, aby vyhovělo vašim osobním potřebám. Ve výchozím nastavení je tato doba 30 minut, ale lze ji upravit na 5-60 minut.
Ne, systém VELUX ACTIVE neumožňuje stanovení vlastního časového plánu otevírání a zavírání oken a/nebo zastiňujících produktů. Jestliže používáte systém VELUX ACTIVE na zařízení iPhone, můžete si vytvořit časový plán v aplikaci Apple Domácnost – další informace viz podpora Apple HomeKit.
V rámci systému VELUX ACTIVE je možné vypnout nebo zastavit automatickou regulaci oken a zastiňujících produktů. Pro vypnutí AKTIVNÍ kontroly otevřete aplikaci a najděte: „Nastavení >ACTIVE řízení“. Nebo ponechte AKTIVNÍ kontrolu zapnutou v určité místnosti. To je možné v aplikaci provést zde: „Nastavení > ACTIVE řízení > Místnost > Parametry“.

Ano, v rámci systému VELUX ACTIVE je možné v jedné (nebo ve všech) místnosti dočasně vypnout automatickou regulaci oken a zastiňujících produktů během noci. Pro nastavení provozních hodin dané místnosti (např. od 8:00 do 21:00) otevřete aplikaci a vyhledejte: „Settings > Active control“. Tento krok opakujte pro každou místnost.

Ano, v rámci systému VELUX ACTIVE je možné vypnout automatickou regulaci oken a zastiňujících produktů v jedné místnosti a ponechat ji v jiné místnosti. Otevřete aplikaci, vyhledejte: „Nastavení >ACTIVE řízení“ a vyberte místnost, ve které si přejete vypnout systém VELUX ACTIVE. Nyní můžete vypnout veškerou AKTIVNÍ kontrolu dané místnosti – nebo definovat provozní dobu pro danou místnost. Lze rovněž vytvořit libovolná časová období, během kterých chcete zajistit funkčnost systému (například rozlišit řízení pro pracovní dny a víkendy". 
Ano, můžete libovolně podle svého požadavku. Časová období pro řízení domácnosti lze nastavit pro různé dny a časy.
Teplotu místnosti měří senzor vnitřního klimatu. Teplota se měří každých 20 sekund v rozsahu 0 °C až 50 °C / 32 °F až 122 °F.
Rozdílně naměřené hodnoty teplotního senzoru VELUX ACTIVE a jiného teploměru v místnosti mohou být způsobeny nevhodnou instalací. Zkontrolujte, zda se senzor nenachází na přímém slunci, nad topným tělesem, za záclonou, poblíž otevřeného okna nebo dveří. Senzor přesuňte na jiné místo.
Vlhkost měří senzor vnitřního klimatu nainstalovaný na stěně v místnosti. Naměřená vlhkost se aktualizuje každých 20 sekund a měří se v rozsahu od 0 do 100 % s přesností ± 3 %.
Úroveň oxidu uhličitého (CO2) v místnosti se měří senzorem vnitřního klimatu nainstalovaném na stěně v místnosti. Naměřená úroveň CO2 se aktualizuje každých 5 minut a je měřena v rozsahu 0 až 5000 ppm.
Nejsou-li v aplikaci zobrazeny žádné naměřené hodnoty senzorem, může to být způsobeno baterií nebo problémem s komunikací.
 
Nejprve zkontrolujte úroveň baterie senzoru.
- Úroveň baterie zkontrolujte v aplikaci pod umístěním: „Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Senzor“.
- Vyjměte baterie a před jejich opětovným vložením vyčkejte několik sekund. Poté zkontrolujte, zda bliká LED dioda na přední straně spínače.
 
Následně zkontrolujte kvalitu rádio signálu mezi senzorem a komunikační jednotkou.
- Úroveň rádio signálu senzoru zkontrolujte v aplikaci pod umístěním: „Nastavení > Řízení domácnosti > Místnost > Senzor > Rádiový signál“.
- Senzor posuňte blíže ke komunikační jednotce.
Dešťový senzor, který je součástí dodávky okna VELUX (nebo motorové sady), je připojen přímo k ovládání motoru. Do aplikace nejsou při detekci deště a zavření okna odeslány žádné informace (detekce deště je provedena místně otvíračem okna). Aplikace VELUX ACTIVE varuje před deštěm pouze, je-li okno (motor) otevřeno, když prší.

Chybí-li některé nebo všechny hodnoty senzoru, senzor nemusí být v dosahu (tato informace je uvedena v aplikaci). Zkontrolujte baterie senzoru a v případě potřeby je vyměňte. Chybí-li pouze hodnota oxidu uhličitého (CO2), ale hodnoty vlhkosti a teploty jsou zobrazeny správně, vyčkejte 5 až 10 minut, jestli se chybějící hodnota nezobrazí. Úroveň CO2 se měří pouze co 5 minut. K měření tedy může dojít až po 5 minutách od výměny baterie.

Pokud žádné z těchto opatření nezpůsobilo zobrazení hodnot senzoru, může být nutná výměna senzoru.

Poznámka:
Naměřené hodnoty CO2 se zobrazí až po 12 hodinách od instalace kvůli kalibraci senzoru. Během samotné kalibrace vždy pamatujte na nutnost neustálého napájení brány ze sítě.

Životnost baterie senzoru a centrálního vypínače je za běžného používání obvykle 2 roky. Senzor a centrální vypínač jsou za stavu nízké baterie plně funkční po dobu až 7 dnů.

Mé údaje

Během instalace systému VELUX ACTIVE budete požádáni o vytvoření účtu pomocí svého e-mailu a hesla. Váš e-mail bude uložen na zabezpečeném cloudovém serveru. Společnost VELUX nebude mít přístup k vašemu heslu. Jestliže si nainstalujete komunikační jednotku VELUX prostřednictvím platformy Apple HomeKit, nedojde k uložení žádných údajů.
 
Jestliže si komunikační jednotku VELUX nainstalujete prostřednictvím aplikace VELUX ACTIVE, uložíme údaje o vaší komunikační jednotce a nastavení systému pro účely optimalizace služeb a produktů.
 
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, kdy je váš účet aktivní a 6 měsíců po odpojení produktů.
 
Kompletní informace, jaké osobní údaje uchováváme, viz Zásady ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE
Údaje systému VELUX ACTIVE jsou ukládány v zabezpečeném středisku spravovaném společností NETATMO. K údajům má přístup pouze společnost VELUX A/S, NETATMO a vaše místní prodejní společnost VELUX. Datové středisko se nachází v EU.
Údaje systému VELUX ACTIVE nejsou k dispozici žádný jiným subjektům než společnosti VELUX A/S, NETATMO a v omezeném rozsahu vaší místní prodejní společnosti VELUX.
Systém VELUX ACTIVE shromažďuje údaje, aby mohl efektivně regulovat vaše vnitřní klima. Údaje se používání pro účely optimalizace služeb a produktů a jestliže jste udělili svolení, také k marketingovým účelům. Kompletní informace, jaké osobní údaje uchováváme, viz Zásady ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE

Pokud si přejete obdržet soupis osobních údajů, které o vás uchováváme, obraťte se na adresu: active-support@velux.com

Svou e-mailovou adresu a názvy domácností, místností, oken, rolet a venkovních rolet si můžete změnit v aplikaci VELUX ACTIVE. V případě jakýchkoli dalších požadavků se obraťte na adresu: active-support@velux.com
Pokud byste rádi požádali o smazání informací uchovávaných společností VELUX, musíte odeslat žádost o smazání účtu VELUX ACTIVE. Když obnovujete nastavení své komunikační jednotky, smažeme vaše osobní údaje během období uvedeného v Zásady ochrany osobních údajů VELUX ACTIVE. Přejete-li si okamžité vymazání těchto údajů, s žádostí o vymazání se obraťte na adresu: active-support@velux.com. Více informací viz Podmínky používání VELUX ACTIVE.

Skupina VELUX se zavázala předcházet incidentům souvisejícími se zneužitím dat nebo hackingem. Z těchto důvodů jsme zavedli velké množství technických, administrativních a fyzických bezpečnostních mechanismů, které jsou určeny k ochraně dat získaných z VELUX ACTIVE. Berte prosím v potaz, že  i přes veškeré naše úsilí k ochraně dat, není žádné bezpečnostní opatření dokonalé a neprostupné.

Pokud zaznamenáte jakoukoliv formu podezření na únik osobních údajů, IT problém nebo podobné věci týkající se VELUX ACTIVE, zde zadejte následující informace. 
 1. Typ incidentu a popis (Co jste zaznamenali?)
 2. Kdy se to stalo?
 3. Kde jste situaci zaznamenali? (např. na webových stránkách)
 4. Jsou ohroženi jednotlivci? (Jedná se o únik informací jednotlivých osob? Pokud ano, kterých?)
 5. Kdo je o tomto incidentu informován?

Na vaše oznámení a dotazy budeme reagovat v nejkratším možném času.

Pro maximální zabezpečení vašich dat doporučujeme postupovat podle doporučení níže, která zabezpečí dostatečnou ochranu všech dat při používání aplikace systémem Android. Tato doporučení platí pouze pro uživatele s operačním systémem Android, platforma iOS pracuje na jiném systému.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Zranitelnost zařízení může představovat vážnou hrozbu pro ochranu vašich dat. V aplikaci proto naleznete doporučení, která vám pomohou zlepšit zabezpečení zařízení. Pamatujte prosím také na pravidelné aktualizace operačního systému zařízení.

1. Heslo nebo zámek obrazovky:
Zabezpečení pomocí hesla nebo zámku obrazovky zabrání neoprávněnému přístupu k vašim aplikacím a heslům. Důrazně doporučujeme nastavit heslo nebo zámek obrazovky pro odemknutí telefonu.

2. Režim root:
Pokud je telefon v režimu root, umožňuje jakékoliv aplikaci přístup k dalším aplikacím v systému. Důrazně doporučujeme používat standardní režim operačního systému.

3. Neoficiální aplikace nebo chybný certifikát:
Aplikaci VELUX ACTIVE najdete ke stažení i mimo obchod Google Play. Neoficiální aplikace však nemusí být stejně spolehlivá jako ta oficiální. Důrazně proto doporučujeme instalaci pouze z Google Play.

4. Aktualizace operačního systému 
Důrazně doporučujeme provádět pravidelné aktualizace operačního systému zařízení. Jen tak zajistíte maximální ochranu před případnými bezpečnostními riziky.
 

HomeKit

Platformu Apple HomeKit můžete použít k ovládání produktů VELUX prostřednictvím Siri (hlasový asistent Apple). Použijte svůj hlas pro otevření okna, stažení rolet
nebo požádání o aktuální stav ovzduší vaší domácnosti. Platforma Apple HomeKit také umožňuje vytvářet vlastní scénáře propojující vaše produkty VELUX a další zařízení 
kompatibilní s platformou HomeKit.
Pokud platforma Apple HomeKit nespolupracuje s vašimi střešními okny VELUX, zkontrolujte synchronizaci dat:
- Odpojte (vypněte) komunikační jednotku na alespoň 30 sekund a znovu ji připojte.
- Počkejte na dokončení synchronizace iCloud na všech připojených zařízeních pomocí stejného účtu Apple.
 
Synchronizaci můžete vynutit připojením svého zařízení iPhone do nabíječky a jeho restartováním. Pokud tento postup nefunguje, musíte obnovit konfiguraci platformy HomeKit a platformu znovu připojit.

Pokud jste již nastavili HomeKit s jiným iOS zařízením, postupujte prosím podle otázky "Jak mohu sdílet ovládání platformy Apple HomeKit?".
V opačném případě postupujte podle kroků níže.

Zaprvé je nutné resetovat nastavení mezi Apple HomeKit a řídící jednotkou:
- Odstraňte řídící jednotku z aplikace Domácnost
- Ověřte, že řídící jednotka je připojena ke stejné Wi-Fi síti jako zařízení
- Řídící jednotka je připojena do sítě a LED dioda na zadní straně nebliká
- Stiskněte a podržte tlačítko označené ozubeným převodem
- Jakmile LED dioda začne blikat červeně, pusťte tlačítko a ještě jednou jej rychle zmáčkněte pro potvrzení obnovy výrobního nastavení
- Komunikační jednotka se nyní automaticky restartuje
- Počkejte do doby, než LED dioda začne blikat bíle

Zadruhé je nutné znovu spárovat řídící jednotku s Wi-Fi připojením:
- Spusťte VELUX ACTIVE aplikaci a zvolte "Nastavení"
- Zvolte "Řízení domácnosti" - "VELUX Gateway"
- Zvolte "Nastavení Wi-Fi" a postupujte podle pokynů aplikace

V konečném kroku spárujte řídící jednotku s Apple HomeKit:
- Spusťte VELUX ACTIVE aplikaci a zvolte "Nastavení"
- Zvolte "Řízení domácnosti" - "VELUX Gateway"
- Zvolte "Nastavení HomeKit" a postupujte podle pokynů aplikace

Platforma HomeKit se spoléhá na zabezpečený místní protokol poskytnutý a navržený společností Apple. Platforma Apple HomeKit vyžaduje, abyste se nacházeli doma a byli připojeni ke své Wi-Fi síti. Systém VELUX ACTIVE to považuje za bezpečné a vaši domácnost odemkne při provedení příkazu platformou Apple HomeKit. K platformě HomeKit je možné přistupovat mimo domácnost pouze, pokud používáte další zařízení Apple (např. Apple TV nebo iPad, obecně home hub).
 
Poznámka: Při používání automatizace platformy HomeKit mimo domácnost buďte opatrní, protože může dojít k odemčení vaší domácnost.
Chcete-li ovládat své produkty prostřednictvím Siri a platformy Apple HomeKit, když jste mimo domov (nejste připojeni ke své domácí síti Wi-Fi), musíte nastavit zařízení Apple jako HomeKit home hub. Mezi tato zařízení Apple patří:
 - Apple TV4 se systémem tvOS 10 nebo novějším.
 - iPad se systémem iOS 10 nebo novějším.
Hlasové ovládání Siri můžete používat stisknutím tlačítka Domů, stisknutím bočního tlačítka nebo když řeknete: „Hey Siri“. Chcete-li na svém zařízení používat příkaz „Hey Siri“, musíte jej aktivovat zde: „Nastavení > Siri a hledání > Čekat na vyslovení „Hey Siri“.
 
Tip! Při pojmenovávání místností a produktů do názvu produktu nezačleňujte typ pokoje. Mohlo by to způsobit konflikt v názvu. Názvy typů místností (koupelna, kuchyně atd.) používejte pro místnosti a názvy typů produktů (okno, roleta atd.) pro produkty. Takto dosáhnete optimální integrace s hlasovými pokyny pro Siri (Apple HomeKit). Komunikujete-li se Siri v anglickém jazyce (pro nejlepší rozpoznání řeči), místnosti a produkty byste pro co nejlepší fungování měli pojmenovat anglicky.
Během instalace systému VELUX ACTIVE budete požádáni o naskenování nastavovacího kódu platformy HomeKit pomocí kamery vašeho zařízení.
 
Osmimístný kód (xxx-xx-xxx) platformy Apple HomeKit naleznete na:
- Štítku na zadní straně komunikační jednotky.
- Poslední straně Úvodní příručky, která je součástí balení.
 
Kód můžete zadat také ručně, pokud se vám nedaří naskenovat jej kamerou zařízení.
 
Jestliže jste platformu HomeKit nenakonfigurovali v průběhu prvotní instalace, konfiguraci proveďte jednoduše výběrem: „Settings > Home management > Gateway > Set up HomeKit“
Ovládání příslušenství platformy HomeKit můžete sdílet s ostatními, pokud používají zařízení se systémem iOS 10 nebo novějším a mají účet iCloud.
 
Pro sdílené ovládání musíte být buď doma, nebo musíte mít při odesílání pozvánky v domácnosti nastaveno příslušné zařízení Apple (home hub).
 
V aplikaci VELUX ACTIVE with NETATMO vyhledejte: „Settings > Home management > HomeKit > Invite“.
 
V aplikaci Apple Home vyhledejte: „Ikonu šípu v levém horním rohu > Invite > Zadejte Apple ID osoby používané ve spojení s účtem iCloud > Send Invite“

Ano, komunikační jednotku můžete nainstalovat pomocí platformy Apple HomeKit (a nikoli pomocí aplikace VELUX ACTIVE with NETATMO). Postupujte podle návodu v tomto odkazu.

Poznámka: V případě těchto instalací můžete používat pouze funkci poskytnutou platformou Apple HomeKit a aplikací Apple Home. AKTIVNÍ automatické algoritmy nejsou v platformě Apple HomeKit zahrnuty a lze k nim přistupovat pouze prostřednictvím aplikace VELUX ACTIVE.

Během resetování komunikace mezi domácností HomeKit a řídící jednotkou bude odstraněno:
- Wi-Fi připojení mezi řídící jednotkou a routerem
- spárování mezi HomeKit a řídící jednotkou

Nastavení VELUX produktů, senzorů a odchodových tlačítek zůstane nezměněno.

Pro obnovu nastavení HomeKit:
- Stiskněte a podržte tlačítko označené ozubeným převodem
- Jakmile LED dioda začne blikat červeně, pusťte tlačítko a ještě jednou jej rychle zmáčkněte pro potvrzení obnovy výrobního nastavení
- Komunikační jednotka se nyní automaticky restartuje
- Jakmile LED dioda začne blikat bíle, jednotka je připravena k novému spárování s domácností HomeKit
- Spusťte aplikaci Domácnost a řídící jednotku přidejte jako nové příslušenství

Svou Wi-Fi konfiguraci můžete aktualizovat, když měníte poskytovatele internetového připojení. 
Aktualizaci Wi-Fi připojení proveďte následovně:

- Stiskněte a podržte tlačítko označené ozubeným kolem
- Když uvidíte LED diodu blikat bíle, tlačítko pusťte
- Otevřete nastavení iOS svého zařízení, kde zvolte „Wi-Fi“
- V části „NASTAVENÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ …“ vyberte svou komunikační jednotku 
- Pro aktualizaci Wi-Fi konfigurace postupujte podle pokynů